Σημασιολογικός Ιστός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημασιολογικός Ιστός / Semantic Web
ΚωδικόςDWS103
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βασιλειάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016257

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημασιολογικός Ιστός
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200249
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού, Βασικές γνώσεις μεθόδων αναπαράστασης γνώσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές και τις τεχνολογίες της Αναπαράστασης Δεδομένων, Μεταδεδομένων, Γνώσης και Συλλογιστικής του Σημασιολογικού Ιστού, Εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης οντολογιών και γράφων γνώσης, Κατάρτιση σε Συστήματα XML editing/processing, RDF and OWL και Ontology Editors, Βάσεις δεδομένων RDF (triplestores).

Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης Λεξιλογίων Μεταδεδομένων και Οντολογιών, Απόκτηση ικανότητας αναπαράστασης δεδομένων, μεταδεδομένων, γνώσης και οντολογιών με τη χρήση των γλωσσών XML, DTD, XML Schema, XSLT, XPATH, RDF, RDF Schema, SPARQL, OWL, SWRL και SPIN.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, Γενικοί στόχοι και όραμα Σημασιολογικού Ιστού (ΣΙ). Αρχιτεκτονική ΣΙ. Τεχνολογίες και Γλώσσες Αναπαράστασης Δεδομένων/ Μεταδεδομένων ΣΙ. Σύγχρονα παραδείγματα χρήσης του ΣΙ. Γλώσσα XML (Περιγραφή γλώσσας, DTD, XML Schema, Namespaces, XPath, XSLT, πρακτική χρήση εργαλείων). Μοντέλο RDF (Γενική περιγραφή, σύνταξη Turtle/n-triples/XML, Βασικές έννοιες RDF Schema, Περιγραφή RDF Schema, Σημασιολογία RDF/RDFS, Ερωτήσεις σε έγγραφα RDF/RDFS με SPARQL, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα - Linked Open Data, πρακτική χρήση εργαλείων). Γλώσσα OWL (Βασικές έννοιες οντολογιών και OWL, Περιγραφή και σύνταξη, Εκδοχές της γλώσσας, Παραδείγματα, Αναπαράσταση της OWL σε OWL, Μελλοντικές επεκτάσεις, πρακτική χρήση εργαλείων). Παρουσίαση OWL2. Τεχνολογία Οντολογιών (Δημιουργία Οντολογίας, Επαναχρησιμοποίηση Υπαρχόντων Οντολογιών, Ημι - αυτόματες μέθοδοι). Εφαρμογές ΣΙ. Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα. Λογική και Εξαγωγή Συμπερασμάτων (SWRL, OWL2 RL, RIF, RuleML, SPIN, SHACL Rules).
Λέξεις Κλειδιά
σημασιολογικός ιστός, web 3.0, μεταδεδομένα, οντολογίες, συνδεδεμένα δεδομένα, XML, RDF, OWL, SWRL, SPARQL, SPIN
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 • Παραδείγματα μοντέλω
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες Powerpoint, Επίδειξη περιβαλλόντων τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εκπόνηση μελέτης (project)108
Προετοιμασία-Μελέτη78
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 45% του τελικού βαθμού, Eργασίες Μοντελοποίησης - επεξεργασίας μεταδεδομένων 55%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"A Semantic Web Primer", 2nd Edition, Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, MIT Press, 2008, ISBN 978-0-262-01242-3. "A Semantic Web Primer", 3rd Edition, Grigoris Antoniou, Paul Groth, Frank van Harmelen and Rinke Hoekstra, MIT Press, 2012, ISBN 978-0-262-01828-9.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 • S. Staab, R. Studer, eds., "Handbook on Ontologies", 2nd ed., Springer-Verlag, 2009.
 • A. Gomez-Perez, O. Corcho, M. Fernandez-Lopez, "Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web", Springer-Verlag, 2010.
 • Joe Fawcett, Danny Ayers, Liam R. E. Quin, “Beginning XML”, 5th Ed., Wrox, 2012.
 • D. Allemang & J. Hendler, Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL, 2nd Ed, Morgan Kaufmann,2011.
 • Ιστότοπος W3C:http://www.w3.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2022