ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ / TEACHING LITERATURE:BASIC CONCEPTS AND PRACTICES
ΚωδικόςΥΜ11
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒενετία Αποστολίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017536

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 195
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600200292
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: •Προβληματιστούν γύρω από θεωρητικές έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση της σχέσης της λογοτεχνίας με την κοινωνία και την εκπαίδευση •Γνωρίσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση •Ερθουν σ΄ επαφή με μια σειρά ειδικών προβλημάτων της διδασκαλίας της λογοτεχνίας τόσο αναφορικά με το περιεχόμενο όσο και με τις μεθόδους διδασκαλίας •Είναι σε θέση να κρίνουν και να αξιολογήσουν προγράμματα σπουδών για το μάθημα της λογοτεχνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών, στόχων και μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπεύει στην κριτική και τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων του μαθήματος της λογοτεχνίας με βάση τις αξίες της δημιουργικότητας, των επικοινωνιακών και κριτικών δεξιοτήτων, της αυτοέκφρασης και της αυτογνωσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Για τον σκοπό αυτόν εξετάζονται: α) Βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας που χρησιμεύουν στην κατανόηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών προσεγγίσεων του λογοτεχνικού φαινομένου. β) Η σχέση του λογοτεχνικού με τον εκπαιδευτικό θεσμό. γ) Η διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. δ) Το ζήτημα των αξιών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. ε)Τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ στ) Τρόποι οργάνωσης του μαθήματος της λογοτεχνίας και διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών. ζ) Η μέθοδος της δραματοποίησης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και το προβλημα της αξιολόγησης των μαθητών.
Λέξεις Κλειδιά
Λογοτεχνική εκπαίδευση, διδακτική της λογοτεχνίας, μέθοδοι διδασκαλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 • Προγράμματα σπουδών αναρτημένα στο διαδίκτυο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται λογισμικό παρουσίασης στις διαλέξεις. Είναι διαθέσιμες και βιντεοδιαλέξεις στην πλατφόρμα opencourses. Για την επικοινωνία με τους φοιητές χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Άσκηση Πεδίου100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων291,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος. Τα κριτήρια δεν είναι γραμμένα κάπου αλλά εξηγούνται συχνά στο μάθημα. Αυτά είναι: α) ικανότητα συνδυασμού γνώσεων από πολλές πηγές: τις διαλέξεις, τη μελέτη της βιβλιογραφίας και των προγραμμάτων σπουδών. β)διατύπωση κριτικής άποψης πάνω στα θέματα που έχουν συζητηθεί μέσα στο μάθημα γ) επίδοση στην άσκηση πεδίου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αποστολίδου Β.,Κόκορης Δ., Μπακογιάννης Μ., Χοτολίδου Ε., Λογοτεχνική ανάγνωση στο Σχολείο και στην Κοινωνία, Αθήνα, Gutenberg, 2018. Κωδικός 77109634 2.Αποστολίδου Β., Χοντολίδου Ε. (επιμ.), Λογοτεχνία και εκπαίδευση, Αθήνα, Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, 1999. Κωδικός Eudoxus: 31741
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Anderson, Richard κ.ά. (1994). Πώς να δημιουργήσουμε ένα έθνος από αναγνώστες/επιμ. Στέλλα Βοσνιάδου, μτφρ. Ανθή Αρχοντίδου κ.ά. Αθήνα: Gutenberg Καλογήρου, Τζίνα & Κική Λαλαγιάννη επιμ. (2005). Η Λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση/εισ. Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου. Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Σπινκ, Τζων (Spink, John) (1989). Τα παιδιά ως αναγνώστες/μτφρ. Κυριάκος Ντελόπουλος. Αθήνα: Καστανιώτης. Φρυδάκη, Ευαγγελία (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική. Στη σειρά Κλειδιά και Αντικλείδια, ΠΕΜ, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών www.kleidiakaiantikleidia.net): Αποστολίδου, Βενετία (2003). Ανάγνωση και ετερότητα. Χοντολίδου, Ελένη (2003). Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-06-2021