Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυγγραφή της επιστημονικής εργασίας / Introduction to academic writing
ΚωδικόςΠΕ101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΌλγα Παντούλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018122

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυγγραφή της επιστημονικής εργασίας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600200375
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτόνομοι και ικανοί στην αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας που επιθυμούν, σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον, όπως επίσης να γίνουν ικανοί στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν το παραπάνω υλικό προκειμένου να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες. Ειδικότερα: Το μάθημα αυτό έχει περισσότερο πρακτικό, παρά θεωρητικό χαρακτήρα. Μερικά από τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτού του μαθήματος είναι -να αναζητούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το θέμα μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας -να συλλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά το υλικό -να συνθέτουν το σχεδιάγραμμα της εργασίας τους - να διατυπώνουν προσωπικά επιχειρήματα μετά από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας -να αποφεύγουν την ακούσια λογοκλοπή -να συντάσσουν βιβλιογραφία -να εκπαιδευτούν στο να συντάσσουν επιστημονική εργασία -να ασκηθούν στον τρόπο προφορικής παρουσίασης των εργασιών τους Γενικές Ικανότητες • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Αυτόνομη εργασία • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Eισαγωγή στο αντικείμενο. 2. Μεθοδολογία Εκπόνησης επιστημονικής εργασίας με χρήση Η/Υ και Ηλεκτρονικών Πηγών (εργαλεία αναζήτησης, κατάλογος της βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.) 3. Μεθοδολογία Εκπόνησης επιστημονικής εργασίας με χρήση Η/Υ και Ηλεκτρονικών Πηγών (εργαλεία αναζήτησης, συνολικός κατάλογος όλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, δικτυακές πύλες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, βάσεις εύρεσης αναφορών). 4. Ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων, διάρθρωση και ισορροπία της εργασίας. 5. Παραδειγματική διόρθωση παλαιότερων εργασιών. 6. Τρόπος συγγραφής του υπομνήματος και της εργασίας, παραπομπές, βιβλιογραφία Ι 7. Τρόπος συγγραφής του υπομνήματος και της εργασίας, παραπομπές, βιβλιογραφία ΙΙ 8. Παραδειγματική διόρθωση υπομνημάτων. 9. Ηλεκτρονικές πηγές βιβλίων, περιοδικών, διδακτορικών διατριβών και βιβλιογραφικών βάσεων, ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού, ελεύθερου και συνδρομητικού. 10. Online πρόγραμμα δημιουργίας, οργάνωσης, διαχείρισης και χρήσης βιβλιογραφίας και παραπομπών με δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης από κάθε υπολογιστή. 11. Ανασκόπιση βιβλιογραφίας. 12. Εφαρμογή σε συγκεκριμένες εργασίες Ι (προφορική παρουσίαση) 13. Εφαρμογή σε συγκεκριμένες εργασίες ΙΙ (γραπτή παρουσίαση)
Λέξεις Κλειδιά
συγγραφή επιστημονικής εργασίας, βιβλιογραφία, βιβλιογραφικές πηγές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία με PowerPoint, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση με online πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσω της πλατφόρμας moodle
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια502
Εργαστηριακή Άσκηση251
Άσκηση Πεδίου502
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Διαμορφωτική αξιολόγηση με μικρότερες εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου, που άλλοτε εκπονούνται στην αίθουσα (20%), και άλλοτε στο σπίτι (20%) καθώς και μία μεγαλύτερη εργασία σχετική με τη θεματική του ασχολείται ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια, η οποία εκπονείται στο σπίτι, και κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου (60%). Παρακολουθήσεις υποχρεωτικές (μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων απουσιών: 2).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις της διδάσκουσας.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Carnell, Eileen, Jacqui MacDonald, Bet McCallum (2008) Passion and Politics: Academics Reflect on Writing for Publication. Institute of Education, University of London. Giltrow, Janet.(2002). Academic writing: writing and reading in the disciplines. Peterborough, Ont.; Orchard Park, NY: Broadview Press. Swales, John M. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Διαθέσιμο Online: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1312/2012454741-d.html Umberto Eco (1994). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. επιμ. & μετάφραση: Μαριάννα Κονδύλη. Αθήνα: Νήσος. Κουτσουλέλου-Μίχου, Σταματία (2009). Όψεις του ακαδημαϊκού λόγου. Gutenberg Λιάντας, Γρηγόρης Μ. (2014). Σύγχρονη επιστημονική τεχνογραφία. Αφοι Σταμούλη. Περιοδικό: Journal of Academic Writing (2011-)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-04-2020