Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις / Educational Research: qualitative approach
ΚωδικόςΠΕ103
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Χοντολίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018124

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600200377
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Α. Σκοπός και γενικοί στόχοι • Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 1) Η ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών αναφορικά με τα θεωρητικά ερείσματα και τη μεθοδολογία της έρευνας των κοινωνικών επιστημών 2) Η εξέταση εκ μέρους των συμμετεχόντων/ουσών των κυριότερων ερευνητικών τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ποιοτική έρευνα, σε θεωρητικό εισαγωγικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής. • Γενικοί στόχοι Οι συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο θα καταστούν ικανοί/ές: • Να συγκρίνουν το ποσοτικό και ποιοτικό παράδειγμα στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών και να κατανοούν τις διαφορές τους ως προς τις επιστημολογικές παραδοχές και τη μεθοδολογία τους. • Να γνωρίζουν, εισαγωγικά, και να κατανοήσουν τις βασικές θέσεις και τα θεωρητικά ερείσματα της ποιοτικής έρευνας, τις κοινωνιολογικές-θεωρητικές και τις επιστημολογικές βάσεις της. Ειδικότερα: • την ερμηνευτική • τη συμβολική αλληλεπίδραση • την εθνομεθοδολογία • τη φαινομενολογία • το δομισμό • την ψυχανάλυση • την ερμηνευτική αλληλεπίδραση • τις σπουδές εργασίας • το μεταδομισμό • τις σπουδές φύλου • Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας: • το ρόλο της θεωρίας και των ερωτημάτων της έρευνας • τα κριτήρια αξιοπιστίας • την επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών • τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους • τις μεθόδους ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν κατά την έρευνα: • τη μελέτη περίπτωσης • την 'ποιοτική' συνέντευξη • τις ομάδες συζήτησης (focus groups, discussion groups, Gruppendiskussion) • τη συμμετοχική παρατήρηση • την έρευνα δράσης • την ερμηνευτική μέθοδο • τη βιογραφική μέθοδο • την 'ποιοτική' ανάλυση περιεχομένου • την κριτική ανάλυση λόγου (critical discourse analysis, kritische Diskursanalyse) • την κοινωνική σημειωτική και τη “γραμματική του οπτικού κειμένου” (The Grammar of Visual Design) • Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν πιλοτικά μία ποιοτική έρευνα • Να επιλέγουν τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους για την έρευνα, ανάλογα με το ερευνητικό τους σχέδιο, και να αιτιολογούν την επιλογή τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Syllabus, χρονοδιάγραμμα 1) Ενότητα πρώτη: Θεωρήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και σχέση τους με τα είδη της εκπαιδευτικής έρευνας. Το γραμμικό και το κυκλικό ερευνητικό μοντέλο 2) Ενότητα δεύτερη: Η ιστορική εξέλιξη, οι βασικές θέσεις και τα θεωρητικά ερείσματα της ποιοτικής έρευνας: οι κοινωνιολογικές-θεωρητικές και οι επιστημολογικές βάσεις της (η ερμηνευτική και η ερμηνευτική μέθοδος, η φαινομενολογία και η φαινομενολογική μέθοδος, η ψυχανάλυση, η συμβολική αλληλεπίδραση, η εθνομεθοδολογία, η ερμηνευτική αλληλεπίδραση, οι σπουδές εργασίας, ο μετα-δομισμός, οι σπουδές φύλου, η queer θεωρία) 3) Ενότητα τρίτη: Η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας: η θεωρία και τα ερωτήματα, τα κριτήρια αξιοπιστίας, η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών, η συλλογή του υλικού, η αξιοποίησή του και οι αναλύσεις 4) Ενότητα τέταρτη: ερευνητικές τεχνικές και μέθοδοι στην ποιοτική έρευνα: •'Ποιοτική' συνέντευξη • Ομάδες συζήτησης • Συμμετοχική παρατήρηση • Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου • Ανάλυση Λόγου • Κριτική ανάλυση λόγου • Κοινωνική σημειωτική και “Γραμματική” του οπτικού κειμένου • Βιογραφική μέθοδος, αφηγήσεις ζωής • Έρευνα δράσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια251
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Βασική Altrichter, Η. κ.ά. (2001), Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Εισαγωγή στην έρευνα δράσης, Αθήνα: Μεταίχμιο. Car, W. & Kemmis, S. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη, Αθήνα: Κώδικας. Cohen, L., Manion, L, Morrison, K. (2007), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο. Ιωσηφίδης, Θ. (2003), Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Κριτική Kress, G. (1989), Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνικοπολιτισμική πρακτική, μτφρ. Ε. Γεωργιάδη, Αθήνα: Σαββάλας. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2010), Η ανάγνωση των εικόνων, Θεσσαλονίκη: επίκεντρο. Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. (2009) «Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και ‘παραδείγματα ανάλυσης», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86-122. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997), «Critical Discourse Analysis», στο: Van Dijk, T.A. (επιμ.) (1997). Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: multidisciplinary introduction, 2. London: Sage Publications, σσ. 258-284. Φίλιας, Β. (εποπτεία) (1998)2, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα: Gutenberg. 2) Ενδεικτική Agger, B. (1998), Critical social theories, Colorado: WestviewPress. Bakhtin, Μ. (1981), The Dialogical Imagination, University of Texas Press. Bakhtin, M. (1986), Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press. Bryman, A. (1990), Quantity and Quality in Social Research, London: Unwin Hyman. Barthes, R. (1988), Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, μτφρ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα. Bergess, R. (ed.) (1982), Field Research: a Sourcebook and Field Manual, London: Routledge. Bernstein, B. (1990), The Structuring of Pedagogik Discourse, London and New York: Routledge. Bohnsack, R. / Marotzki, W. (Hrsg) (1998), Biographieforschung und Kulturanalyse, Opladen: Leske+Βudrich. Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Cambridge. Μεταφρασμένο στα ελληνικά (1999): Γλώσσα και συμβολική εξουσία, μτφρ.Κ. Καψαμπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου Α. Καρδαμίτσα. Breakwell, G. (1995), Η συνέντευξη, μτφρ.-επιμ. Α. Κάντας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Bulmer, M. (ed.) (1991), Sociological Research Methods. An introduction, London: MacMillan. Choppin, A. (1992), “Aspects of design”, στο: Bourdillon, H. (ed), History and Social Studies - Methodologies of Textbook Analysis (Report of the educational research workshop held in Braunschweig 11-14 September 1990), Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, σσ. 85-95. Coulthard, C., (1995), Critical Discourse Analysis, London: Routledge. Gadamer, H.-G. (1990), Gesammelte Werke, Bd 1 Heremeneutik: Wahrheit und Methode: Grundzuege einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl., Tuebingen: Mohr. Danner, H. (1998), Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik, München: Reinhardt. Denzin, N. (1991), Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema, London: SAGE Publications. Dilthey, W. (1961), «Die Entstehung der Hermeneutik», 5ος τόμος, στο: Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Stuttgart-Goettingen.: Teubner, σσ. 317-338. Dilthey, W. (1990), Der Aufbau der gescichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften, 3. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Ellen, R.F. (ed.) (1992), Ethnographic Research, London: Academic Press. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Fairclough, N. (1995), Critical Discourse Analysis: Τhe critical study of the language, London and New York: Longman. Fairclough, N. (1996), «Technologisation of discourse», στο: Caldas-Coulthard, C. & Coulthard, M. (επιμ), Texts and Practices: Readings in Critical discourse analysis, London and New York: Routledge. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997), «Critical Discourse Analysis», στο: Van Dijk, T.A. (επιμ.) (1997). Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: multidisciplinary introduction, 2. London: Sage Publications. Flick, U. (1998), Qualitative Forschung, Hamburg: rororo. Foucault, Μ. (1979) Discipline and Punish: The birth of the prison, μτφρ. Α. Sheridan. New Υork: Vintage House. Foucault, Μ. (1980), Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977. Hassocks, Sussex: Harvester Press. Foucault, Μ. (1982), Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμ. 1 & 2, μτφρ. Γκλ. Ροζάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Foucault, Μ. (1987), Η αρχαιολογία της γνώσης, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. Αθήνα: Εξάντας Foucault, Μ. (1993), Οι λέξεις και τα πράγματα: Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. 2η έκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση. Frow, J & Morris, M. (2000) «Cultural Studies», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 315-346. Früh, W. (1991), Inhaltsanalyse-Theorie und Praxis, München: Oeschlaeger. Gadamer, H.-G. (1990), Gesammelte Werke, Bd 1 Heremeneutik: Wahrheit und Methode: Grundzuege einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl., Tuebingen: Mohr. Gamson, (2000) «Sexualities, Queer Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 347-365. Garfinkel, H. (1967), Studies in ethnomethodology, N.J.: Prentice Hall. Goldsmith, E. (1984), Research into illustration: An approach and a review. Cambridge: Cambridge University Press. Groeben, N. (1982), Leserpsychologie: Textverständnis-Textverständlichkeit, Münster: Aschendorff. Habermas, J. (1971), «Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz», στο: Habermas, J. & Luhmann, N, Theorie der Gesellschaft, Frankfurt. Habermas, J. (1983), Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt. Habermas, J. (1991), Texte und Kontexte, Frankfurt. Hamersley, M. (ed.) (1993), Social Research, London: SAGE Publications. Hartley, J. (1985), Designing instructional text, London: Kogan Page, New York: Nichols. Heinze, Th. (1990), Medienanalyse, Opladen: Westdeutscher Verlag. Heinze-Prause, R. & Heinze, T. (1996), Kulturwissenschaftliche Hermeneutik, Opladen: Westdeutscher Verlag. International Journal of Qualitative Studies in Education. Jäger, S. (1993), Kritische Diskursanalyse, Duisburg: Diss-Studien. Κάλφας, Β. (1997), Επιστημονική Πρόοδος και Ορθολογισμός, Αθήνα: νήσος. Kincheloe, J. & MacLaren, P. (2000) «Rethinikg Critical Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 279-314. Klafki, W. (1971), «Erziehungswissenschaft als kritisch-konstruktive Theorie: Hermeneutik – Empirie –Ideologiekritik», Zeitschrift fuer Pädagogik, σσ. 351-385. Klafki, W. (1973), «Hermeneutisches Verfahren in der Erziehungswissenschaft», Funkkolleg, 3, Frankfurt: χ.ε., σσ. 126-153. Kress, G. (1989), Communication and Culture, Sidney: New South wales University Press. Kress, G. (1989), Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνικοπολιτισμική πρακτική, μτφρ. Ε. Γεωργιάδη, Αθήνα: Σαββάλας. Kress, G. (1989), Linguistic processes in sociolcultural practise, London. Kress, G. (1992), «Εxplanation in visual communication», report to the ESPRIT II Basic Research Project on Explanation, Working Group 326. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (1996), Reading images - The Grammar of Visual Design, New York: Routledge. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2001), Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, London: Arnold. Kristeva, J. (1980), Desire in language, Oxford: Routledge. Κρίβας, Σ. (1995), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, Αθήνα: Gutenberg. Κωνσταντινίδου, Ευθ. (2000), H κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: μια κριτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση, (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Lamnek, S. (1995), Qualitative Sozialforschung, τ. 1+2, Weinheim: Beltz. Lyotard, F.J. (1993), Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Αθήνα: Γνώση. Mayring, Ph. (1993), Qualitative Inhaltsanalyse-Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag. Μιχαηλίδης, Κ. (1984), Εισαγωγή στην ερμηνευτική: Μια διαγραφή του ερμηνευτικού λόγου, Λευκωσία. Μπαγάκης, Γ. (2002) (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπέργκερ, Π. & Λούκμαν, Τ. (2003), Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας,μτφρ Κ. Αθανασίου, Αθήνα: Νήσος. Μπονίδης, Κ. (1998) “Ζητήματα έρευνας του περικειμένου των εγχειριδίων: Εθνικά αυτο-στερεότυπα και ετερο-στερεότυπα στην εικονογράφηση των εγχειριδίων ‘η Γλώσσα μου’ του Δημοτικού Σχολείου”, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: “Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα”, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239-246. Μπονίδης, Κ. (1998), Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση … υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (ανέκδοτη διατριβή επί διδακτορία), Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Μπονίδης, Κ. (1998β), «Ζητήματα έρευνας του περικειμένου των εγχειριδίων: Εθνικά αυτο-στερεότυπα και ετερο-στερεότυπα στην εικονογράφηση των εγχειριδίων ‘η Γλώσσα μου’ του Δημοτικού Σχολείου», Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: “Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα”, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239-246. Μπονίδης, Κ. (2004) «Όψεις εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής εκπαίδευσης: Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 134, σσ. 27-42 Μπονίδης, Κ., Αντωνίου, Φ., Μπουραντάς, Ό. (2002β) «Ο εθνικός ‘εαυτός’ και ο εθνικός ‘άλλος’ στην εικονογράφηση των ελληνικών και τουρκικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος», περ. Μακεδνόν, τ. 10, σσ. 77-92. Μπονίδης, Κ., Λουκίδου, Δ., Αντωνίου, Φ., Μπαλαμπάνη, Κ.,. Μπουραντάς, Ό.), (2002α) "Το μάθημα της Ιστορίας στη Γ' τάξη του Γυμνασίου: Μία έρευνα δράσης με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του", περ. Νέα Παιδεία, τ. 101, , σσ. 140-151. O'Halloran Κ. (2004) . Visual semiosis in film. Στο Ο΄  Ηalloran Κ. Multimodal Discourse Analysis: Systemic- Functional Perspectives. London: Continuum Olesen, V. (2000) «Feminisms and Qualitative Research At and Into the Millennium», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 215-256. Paffrath, H.F. (Hg.) (1987), Kritische Theorie und Paedagogik der Gegenwart, Weinheim: Deutcsher Studien Verlag. Parker, I. (1992), Critical Analysis for social and individual phychology, London. Routledge Peeck, J. (1994), «Wissenserwerb mit darstellenden Bildern», στο: Weidenmann, B. (επιμ.) Wissenserwerb mit Bildern: Instruktionale Bilder in Printmadien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Verlag Hans Huber, σσ. 59-94. Pettersson, R. (1988), «Ιnterpretation of Image Content», στο: Educational communication and Technology Journal, 36/1, σσ. 45-55. Pettersson, R. (1990), “What is infology?”, Paper presented at the international visual literacy association symposium 1990. verbo-visual literacy. Mapping the field. July 10-13. University of London, Institute of Education. Pettersson, R. (1994), «Visual Literacy und Infologie», στο: Weidenmann, B. (επιμ.), Wissenserwerb mit Bildern: instruktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Hans Huber, σσ. 215-235. Potter, J. & Wetherell, M. (1987), Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behavior, London: Sage. Potter, J. & Wetherell, M. (1995), «Discourse analysis», στο: Smith, J.A., Harre, R, Langenhove (επιμ.), Rethingiking methods in psychology, London: Sage. Πυργιωτάκης, Ι. (1990), "Ερμηνευτική", Παιδαγωγική - Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, τ. 4, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 2132-2134. Rust, H., (1980), Struktur und Bedeutung. Studien zur qualitativen Inhaltsanalyse, Berlin: Spiess. Rust, H., (1981), Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Smith, H.W. (1975), Strategies of Social Research. The Methological Imagination, London: Prentice Hall. Strauss, A. (1998), Grundlagen qualitativer Sozialforschung, München: W. Fink. Thierney, G. (2000), «Undaunted Courage: Life history and the Postmodern Challenge», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 537-553. Thoeny, G. (1992), Philosophie und Paedagogik bei Wilhelm Dilthey und Herman Nohl, Stuttgart: Haupt. Van Dijk, T.A. (ed.) (1985), Handbook of Discourse Analysis, New York: Academic Press. Van Leeuwen, T. (1992), «The Schoolbook as a Multimodal Text», Internationale Schulbuchforschung, 1, Frankfurt: Diesterweg, σσ. 35-58. Van Leeuwen, T. & Kress, G. (1995), “Critical Layout Analysis”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Diesterweg, Frankfurt, σσ. 25-43. Van Leeuwen, T. & Selander, S. (1995), «Picturing ‘our’ heritage in the pedagogik text: layout and illustrations in an Australian and a Swedish history textbook», Curriculum studies, 27/5, σσ. 501-522. Van Leeuwen, T. & Jewit, C. (επιμ.) (2001), Handbook of visual analysis, London: SAGE. Wagner, Η.J. (1999), Rekonstruktive Methodologie, Opladen: Leske+Budrich. Watson, R. (1997), «Ethnomethodology and Textual Analysis», στο: Silverman, D. (επιμ..), Qualitative Research. Theory, Method and Practice, London: SAGE. Weidenmann, B. (Hrsg.) (1994), Wissenserwerb mit Bildern: instruktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, Hans Huber, Bern, σσ. 59-94. Wilson, C. Th. et al. (1981), The design of printed instructional materials: research on illustrations and typography, Washington: National Institute of Education. Wodak, R. (επιμ.) (1989), Language, Power and Ideology, Amsterdam: Benjamins.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2020