Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιχόμενης Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιχόμενης Εκπαίδευσης / Theoretical foundation, historical development and basic principles of Continuing Education
ΚωδικόςΠΕΣΕ401
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζαρίφης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018132

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιχόμενης Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600200380
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
 • ΠΕ102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕ103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής. Η συμμετοχή στα εβδομαδιαία σεμινάρια καθώς και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες επιπέδου 7 του ΕΕΠ): ΓΝΩΣΕΙΣ • Προσδιορίζουν με σαφήνεια και να οριοθετούν εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα τα οποία αφορούν στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. • Κατανοούν και να συνδέουν τις βασικές έννοες ‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση’, ‘Διά Βίου Μάθηση’ και ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’, να περιγράφουν την μεταξύ τους σχέσης και την ιστορική τους εξέλιξη, με έμφαση στους βασικούς σταθμούς ανάπτυξής τους καθώς και στον ρόλο τους στην κοινωνία της μάθησης και γνώσης. • Περιγράφουν και να αναλύουν το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σύγχρονες θεωρίες για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Συγκρίνουν και να αποτιμούν συγκριτικά τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. • Εφαρμόζουν πρακτικά τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σε υποθέσεις εργασίας οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. • Προσεγγίζουν διεπιστημονικά και διαθεματικά ζητήματα όπως η συμβολή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ευημερίας. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ • Αξιολογούν κριτικά τις θεωρίες οι οποίες αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων με βάση το ιστορικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου αυτές έχουν αναπτυχθεί. • Αξιολογούν την επίδραση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στη διαμόρφωση των θεσμών και πρακτικών οι οποίες αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. • Αναπτύσσουν θετική στάση σε ό,τι αφορά την διεπιστημονική προσέγγιση της ερμηνείας ζητημάτων όπως η συμβολή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ευημερίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι να εισάγει και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με εκείνα τα θεωρητικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και με τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς τους, το οποίο αν και στις συνειδήσεις των περισσότερων ταυτίζεται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Συγκεκριμένα στο μάθημα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εννοιών και η μεταξύ τους σχέση, εξετάζεται πως εξελίχθηκαν ιστορικά, ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στην ανάπτυξη τους, πως θεμελιώνονται φιλοσοφικά και ποιος είναι ο ρόλος τους στην κοινωνία της μάθησης και της γνώσης. Θίγεται ακόμη ο ρόλος πολλών διεθνών οργανισμών που για μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιόρισαν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω εννοιών, αλλά και θεσμών όπως το Πανεπιστήμιο που έχει πλέον αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή τους ως ένα ξεχωριστό πεδίο μελέτης, ενώ εξετάζεται και ο βαθμός στον οποίο η εξέλιξη στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και έννοιες όπως ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και συνδιαμορφώνονται ανταποκρινόμενες κυρίως στις απαιτήσεις των σύγχρονων Οργανισμών Μάθησης. Εξετάζονται ακόμη θεωρητικά ζητήματα που αφορούν σε βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Παρουσιάζονται, επίσης, οι αρχές εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης και ο ρόλος της ομάδας εκπαιδευομένων στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, καθώς και η εκπαίδευση ενηλίκων για άτομα τα οποία που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Τέλος γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της, οι σύγχρονες τάσεις και οι μελλοντικές της προοπτικές. Δομή και διάρθρωση του μαθήματος 1. Ερμηνείες, ορισμοί και τυπολογίες, σταθμοί στην οργάνωση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκαν. 3. Ιστορική εξέλιξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους. 4. Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στη διαμόρφωση των όρων “συνεχιζόμενη εκπαίδευση” και “διά βίου μάθηση”. 5. Μεταβιομηχανική κοινωνία και κοινωνία της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 6. Δράσεις, διαδικασίες και φορείς, διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. 7. Επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη ζωτικών δεξιοτήτων και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. 8. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του κράτους και η σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη του σύγχρονου ενεργού πολίτη, 9. Εκπαίδευση στην κοινότητα, οικονομία της γνώσης και παγκοσμιοποίηση, 10. Ο οργανισμός μάθησης και τα όρια του οικονομικού ντετερμινισμού. 11. Ζητήματα συσχετισμού με τις επιστήμες της αγωγής και οργάνωση του πλαισίου αναφοράς , η επίδραση των θεωριών της αγωγής στην ανάπτυξη μιας ολιστικής θεωρητικής προσέγγισης για το ρόλο και την ταυτότητα του νέου πεδίου μελέτης, 12. Φιλοσοφική θεμελίωση του πεδίου, ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις, η έρευνα στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, θεματικές και ερευνητικά πεδία, η επίδραση του θετικισμού, ανθρωπιστικές και νεο‐ανθρωπιστικές θεωρήσεις μάθησης ενηλίκων, πραγματισμός και η εργαλειακή αντίληψη στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 13. Εξέλιξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και ο ρόλος του Πανεπιστημίου.
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων, τυπική, μη τυπική, άτυπη, δια βίου μάθηση, εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική πράξη, οργάνωση προγραμμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση της πλατφόρμας του διδάσκοντος η οποία είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1808.htm. Απαιτείται η εγγραφή στο ιστοχώρο και στη συνέχεια πρόσβαση με προσωπικό κωδικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια602,4
Φροντιστήριο200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)803,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1907,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα θέματα τα οποία θα επιλέξετε για την γραπτή σας εργασία θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις 13 θεματικές κατηγορίες που θα εξετασθούν στη διάρκεια του μαθήματος (βλέπε το διάγραμμα του μαθήματος πιο πάνω). Η επιλογή του θέματος της γραπτής εργασίας είναι αποκλειστικά δική σας. Υλικό για τις εργασίες που θα επιλέξετε μπορεί να σας δοθεί από τον διδάσκοντα εφόσον ζητηθεί. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως όσοι και όσες επιθυμούν να εργαστούν με αυτό του υλικό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι/ες με τη συγκεκριμένη γλώσσα. Η γραπτή εργασία αντιστοιχεί στο 50% της τελικής βαθμολογίας. Οι γραπτές εργασίες αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω τέσσερα (4) βασικά κριτήρια: 1. Γλωσσική επάρκεια & Αισθητική παρουσία = 1 βαθμός (σαφήνεια και γλωσσική απλότητα, κατανοητός λόγος, αισθητική και καθαριότητα, ορθογραφία, στίξη, τυπογραφικά λάθη, ορθά τυπωμένο κείμενο, απαιτούμενο διάστιχο και περιθώρια σελίδας, τήρηση του ορίου στον αριθμό λέξεων ή σελίδων). 2. Δομή & Συνοχή του τελικού κειμένου = 2 βαθμοί (παράγραφοι, τίτλοι και υπότιτλοι, συνέχεια με τα προηγούμενα, σύνδεση με τα επόμενα). 3. Περιεχόμενο & Επιχειρηματολογία = 4 βαθμοί (ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων, ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην εργασία, μεθόδευση έρευνας -εφόσον η εργασία έχει ερευνητικό μέρος- εργαλεία, τρόποι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ή συνολική μεθόδευση χρήσης του βιβλιογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία). 4. Παραπομπές & Βιβλιογραφία = 3 βαθμοί (πλήρεις παραπομπές μέσα στο κείμενο και ακριβείς βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας. Για σχετικά παραδείγματα ανατρέξτε σε οποιοδήποτε βιβλίο ή δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό άρθρο). Η τελική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή (σε δισκέτα ή CD) κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 σελίδες (ήτοι 8.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία γραπτής εξέτασης του μαθήματος βάσει του προγράμματος εξετάσεων που θα καταρτισθεί (αυστηρά και χωρίς παρατάσεις). Οι εργασίες μπορούν να παραδοθούν προσωπικά στο διδάσκοντα (στις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του [208θ] στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής) ή στη θυρίδα του, δίπλα στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθ. 216).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Brundage, D., & Mckeracher, D. (1980). Adult learning principles and their application to programme planning. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. ERIC Document Reproduction Service No ED 181 292. 2.Cervero, R. M., & Wilson, A. L. (1994). Planning responsibly for adult education: a guide to negotiating power and interests. San Francisco: Jossey-Bass. 3.Gravani, M. N. (2007). Unveiling professional learning: shifting from the delivery of courses to an understanding of the processes. Teaching and Teacher Education, 23, pp. 688-704. 4.Gravani, M. N. (2012). Adult learning principles in designing learning activities for teacher development. International Journal of Lifelong Education, 31 (4), pp. 419-432. 5.Hake, B. (2008). Comparative Policy Analysis and Lifelong Learning Narratives: The „Employability Agenda” from a Life-Course Perspective. In: Reischmann, J./Bron, M. Jr. (eds.) (2008): Comparative Adult Education 2008. Experiences and Examples. Frankfurt a.M. [u.a.]: Peter Lang. pp. 167-178. 6.Ioannidou, A. (2007). Comparative Analysis of New governance Instruments in Transnational Educational Space – A Shift to knowledge-based instruments? In: European Educational Research Journal 6. pp. 336-347. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2004.3.1.9. 7.Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge. 8.Jarvis, P. (2006). Teaching styles and teaching methods. In P. Jarvis (ed.), The theory and practice of teaching (pp. 28 – 38). Abingdon: Routledge. 9.Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. New York [u.a.]: Routledge. 10.Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy, (2nd edition). New York: Cambridge Books. 11.Knowles, M. S. (1990). The adult learner: a neglected species. Houston: Tex., Gulf. 12.Knowles, M. S., & Associates (1984). Andragogy in action: applying modern principles of adult learning. San Francisco: Jossey –Bass. 13.Lupou, R./Radtke, M./ Strauch, A. (eds.) (2010). Flexible Pathways Towards Professionalisation Senior Adult Educators In Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 14.Martens, K./Rusconi, A./Leuze, K. (eds.) (2007). New Arenas of Education Governance. The Impact of International Organizations and Markets on Education Policy Making. Transformation of the State Series. Basingstoke et. al. Palgrave Macmillan. 15.Merriam, S.B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: a comprehensive guide (2nd edition). San Francisco: CA, Jossey-Bass. 16.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2003). Beyond Rhetoric. Adult Learning Policies and Practicies. Paris: OECD Publishing. 17.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2003b): Thematic Review on Adult Learning. Background Report: Germany. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/3/38/34388470.pdf 18.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005c): Thematic Review on Adult Learning. URL: http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_39263238_11997955_1_1_1_1,00.html (Zugriffsdatum: 03.06.2008). 19.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005). Promoting Adult Learning. Paris: OECD Publishing. 20.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005). Learning a Living. First Results of the Adult Literacy and Life Skills Survey. Paris/Ottawa: OECD Publishing and Statistics Canada. 21.Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/EKEPIS (2003). The Role of National Qualification Systems in Promoting Lifelong Learning. Background Report for Greece. National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training EKEPIS. Paris: OECD Publishing. 22.Rogers, A. (2005) Η εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταίχμιο, Αθήνα 23.Siebert, H. (2010). Methoden für die Bildungsarbeit: Leitfaden für aktivierendes Lehren. 4. Auflage. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 24.Sutherland, P. (ed.) (2006). Lifelong learning: concepts and contexts.1. publ. London [[u.a.]]: Routledge. 25.Tyler, R. W. (1949). Principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press. 26.Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2015) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] 27.Zarifis, G. K. (2008). 'Bringing learning closer to home': the value and impact of the Lisbon strategy for strengthening the role of local learning centres and partnerships in southeastern Europe. In International Journal of Lifelong Education, 27(6): 641-657. 28.Ζαρίφης, Γ. (2009). Ενηλικίωση, θεωρητική θεμελίωση του πεδίου μελέτης και έρευνα, ΑΠΚY, Λευκωσία. 29.Ζαρίφης, Γ. (2009). Έννοιες, προσεγγίσεις, ορισμοί και ιστορική εξέλιξη του πεδίου, ΑΠΚY, Λευκωσία. 30.Ζαρίφης, Γ. Κ. (2013 forthcoming): Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Έρευνα των παραγόντων συμμετοχής στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) της επικράτειας. Γράφημα. 31.Ζαρίφης, Γ.Κ., Παρθένη, Μ., Δολιώτη,Α., Κιουπέλογλου, Ν., Στρίκου, Α., Μωυσιάδης, Λ. Κανέλλου, Α. (2009): Ο κριτικός στοχασμός στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρητικές προσεγγίσεις & πρακτικές προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη, Παπαζήσης. 32.Κελπανίδης, Μ. & Βρυνιώτη, Κ.(2012): Διά βίου μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις, Θεσσαλονίκη. Ζυγός. 33.Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2020