Διοίκηση έργων πληροφορικής και Επιχειρηματικότητα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιοίκηση έργων πληροφορικής και Επιχειρηματικότητα / Information Project Management and Entrepreneurship
ΚωδικόςIHST206
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Σταμέλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016391

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιοίκηση έργων πληροφορικής και Επιχειρηματικότητα
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200588
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων πληροφορικής και είναι σε θέση (α) να καταρτίζουν το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα ενός έργου, (β) να διαχειρίζονται τους κινδύνους ενός έργου χρησιμοποιώντας και σχετικά εργαλεία, (γ) να εφαρμόζουν τεχνικές διασφάλισης ποιότητας, (δ) να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβληματικές καταστάσεις (αντιπρότυπα) στα έργα και (ε) να εφαρμόζουν πολλές διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης κόστους λογισμικού, συμπεριλαμβανόμενης της Ανάλυσης Βαθμών Λειτουργίας
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, σχεδιασμός, χρονοπρογραμματισμός έργων. Διαχείριση κινδύνων, διασφάλιση ποιότητας, μοντέλα αξιολόγησης διεργασιών παραγωγής λογισμικού (CMMI). Αντιπρότυπα διοίκησης έργων. Μέθοδοι εκτίμησης κόστους λογισμικού, παραμετρικά μοντέλα (COCOMO), μοντέλα παλινδρόμησης, πιθανοκρατικά μοντέλα, μέθοδοι βασισμένες στην κρίση τών ειδικών. Ανάλυση βαθμών λειτουργίας. Τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργων Πληροφορικής.
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση, Έργο Πληροφορικής, Πλάνο Έργου, Χρονοδιάγραμμα Έργου, Διαχείριση Κινδύνων, Διασφάλιση Ποιότητας, Αντιπρότυπα Διοίκησης, Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού, Βαθμοί Λειτουργίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται διαφάνειες για τη διδασκαλία. Το εκπαιδευτικό υλικό που δεν υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατίθεται από το διαδικτυακό τόπο (Πηλέας), ο οποίος και χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Γίνεται επίδειξη των εξής εργαστηριακών εργαλείων στους φοιτητες: openproj (χρονοπρογραμματισμός έργου), one-minute risk management tool (διαχείριση κινδύνων), sparse (διαχείριση αντιπροτύπων), wekka (ανάλυση δεδομένων κόστους), brace (εκτίμηση κόστους με αναλογίες)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις16
Εργαστηριακή Άσκηση15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Φροντιστήριο8
Εκπόνηση μελέτης (project)90
Εξετάσεις15
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο γραπτές εργασίες (πλάνο έργου, αναφορά εκτίμησης κόστους): 20%, Παρουσίαση στην τάξη: 10%, Δύο τεστ προόδου: 10%, Γραπτές εξετάσεις: 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Software Project Management in a Changing World, Eds. G. Ruhe, C. Wohlin, Springer 2014, Τεχνολογία Λογισμικού, S.L.Pfleeger, Prentice Hall (Κλειδάριθμος) Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού 8, Ian Sommerville, Addison-Wesley (Κλειδάριθμος)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Software Project Management, Joel Henry, Addison-Wesley Practical Software Engineering, Maciaszek, Liong, Addison Wesley Software Engineering 7, Ian Sommerville, Addison-Wesley Software Project Management, A Unified Approach, Walker Royce, Addison-Wesley Software Project Management in a Changing World, G. Ruhe, C. Wohlin, Eds. Springer
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-07-2021