ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT
Κωδικός10602-LSC-102
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ταγαράς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001062

Πρόγραμμα Σπουδών: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200610
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγικό μάθημα στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Επίσης ένα εισαγωγικό μάθημα Επιχειρησιακής Έρευνας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος Ο στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις έννοιες και πρακτικές και στις ποσοτικές μεθόδους της Διοίκησης Υπηρεσιών που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών: Κλάδο τροφίμων, Επικοινωνιών, Εκπαίδευσης, Υγείας, Logistics & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μεταξύ άλλων. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι να προάγει την έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα σε επίπεδο Master και Διδακτορικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος Κατανόηση των εννοιών των Υπηρεσιών και της Διοίκησης Υπηρεσιών: ο ρόλος των υπηρεσιών στη σύγχρονη Οικονομία, η φύση των υπηρεσιών. Στρατηγικές στις υπηρεσίες. Σχεδίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών: Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, Ποιότητα στις υπηρεσίες, Εταιρική κουλτούρα στις υπηρεσίες, Ψηφιακές υπηρεσίες, Θέση εγκατάστασης μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, Υποστηρικτικός εξοπλισμός. Διοίκηση Υπηρεσιών: Παραγωγικότητα και βελτίωση της ποιότητας, Διαγράμματα ελέγχου διαδικασιών, η μέθοδος `έξι σίγμα’ και λιτές διαδικασίες στις υπηρεσίες. Στρατηγικές Διαχείρισης της ζήτησης και των πόρων της επιχείρησης, διαχείριση εσόδων. Σχεδιασμός, ανάλυση και διαχείριση συστημάτων αναμονής. Διοίκηση Έργων στις υπηρεσίες.
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση Υπηρεσιών, Εξυπηρέτηση Πελάτη, Ταίριασμα προσοφοράς και ζήτησης, Διαχείριση της μεταβλητότητας, Διαχείριση της ζήτησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
PowerPoint, MS Excel, Solver of Excel, Πακέτα λογισμικού, πλατφόρμα elearning. Χρήση Zoom για διαλέξεις και εξετάσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων903
Συγγραφή εργασίας / εργασιών481,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση του μαθήματος: • Εκπόνηση εργασιών: 30% • Τελική εξέταση: 70% • Συμμετοχή στην τάξη: συνεκτιμάται
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(1) Fitzsimmons, J. and Fitzsimmons, M. ``Service Management'', Sixth Edition, MacGraw-Hill International Edition, 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
(2) Cachon, Gerard and Terwiesch, Christian, ``Matching Supply with Demand – An Introduction to Operations Management’’, 3rd International Edition, McGraw-Hill, 2013. (3) Nigel Slack, Stuart Chambers and Robert Johnston, ``Operations Management’’, Sixth Edition, 2010, Prentice Hall. (4) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΧΡΥΣΟΛΕΩΝ, (2015) `ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ', ΕΚΔΟΣΕΙΣ `σοφία', ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2015. (ΚΩΔΙΚΟΣ `ΕΥΔΟΞΟΣ' : 50659273) (5) Ravi Anupindi, Sunil Chopra, Sudhakar D. Deshmukh, Jan A. Van Mieghem, Eitan Zemel, ``Managing Business Process Flows, Principles of Operations Management’’, Third Edition, 2012, Pearson, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-09-2021