Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνοιχτές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού / Software/ Hardware Open Technologies
ΚωδικόςIHST101
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Σταμέλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016382

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνοιχτές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200645
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Προγραμματισμού ανεξάρτητα γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση C για τις Τεχνολογίες Υλικού (Arduino). Επιθυμητές γνώσεις Τεχνολογίας Λογισμικού. Επιθυμητές βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και την αξία της ανοικτότητας. Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να χρησιμοποιούν εφαρμογές ανοικτού λογισμικού/υλικού και να συμμετέχουν σε ανοικτά έργα. Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν βασικές διατάξεις ανοικτού υλικού με χρήση πλακετών arduino και υπολογιστών Raspberry Pi.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην ανοικτότητα, διακυβέρνηση ανοικτών έργων, δομή ανοικτών κοινοτήτων, αξιολόγηση ανοικτών έργων, εργαλεία μέτρησης ανοικτού κώδικα, εργασία με συμμετοχή σε ανοικτό έργο. Εργαστήριο arduino και Raspberry Pi.
Λέξεις Κλειδιά
Ανοικτές Τεχνολογίες, Ελεύθερο Λογισμικό, Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, Ανοικτό Υλικό, Arduino, Raspberry Pi
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με διαφάνειες στις διαλέξεις. Χρήση εργαλείων λογισμικού, πλακετών, υπολογιστών, ιδίων συσκευών των φοιτητών στις εργαστηριακές συνεδρίες. Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για επικοινωνία με τους φοιτητές, παροχή των εκπαιδευτικών υλικών του μαθήματος, μεταφόρτωση εργασιών των φοιτητών, κλπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια12
Εργαστηριακή Άσκηση9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων32
Φροντιστήριο3
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Εξετάσεις3
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση,) Κατ’ οίκον εργασία Προφορική παρουσίαση εργασίας Εργαστήριο και πρακτικές ασκήσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Introduction in Open Source Software/Εισαγωγή στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Barahona, Pascual, Robles 2. Open Source Software: A Survey from 10,000 Feet, Androutsellis-Theotokis, Spinellis, Kechagia, Gousios 3. Producing Open Source Software, Karl Fogel, 2018
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-07-2021