ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ / BUSINESS AND SOCIETY: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Κωδικός12ΕΣ11
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Καμβύση
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000542

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης633
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200824
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές,τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Κατανοούν τους βασικούς όρους/θεωρίες της ΕΚΕ και της εταιρικής ηθικής, - Αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τη στρατηγική σημασία της ηθικής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς για τη διηνεκή επιτυχία των επιχειρήσεων στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και τη σημασία της ένταξή της κοινωνικής ανταπόκρισης της επιχείρησης στο στρατηγικό σχεδιασμό και στο στρατηγικό μάνατζμεντ, - Να προσεγγίζουν κριτικά, στηριζόμενοι,ες στο θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος, επιχειρηματικά προβλήματα/θέματα λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική - περιβαλλοντική διάσταση κάθε απόφασης που αφορά μία επιχείρηση, - Είναι ικανοί,ες να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, - Αναγνωρίζουν και να αξιολογήσουν τον ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών ενός οργανισμού, καθώς και βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς και των πελατών, της εταιρικής διακυβέρνησης, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος αναφορικά με την εταιρική ευθύνη και ηθική, - Κατανοούν και να εμβαθύνουν σε πρότυπα της κοινωνικής διάστασης της ΕΚΕ και σε δείκτες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, - Να μελετούν και να συντάσσουν Κοινωνικό Απολογισμό, ο οποίος επιτρέπει την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης μίας επιχείρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θα καλυφθούν οι παρακάτω ενότητες: - Εισαγωγή στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) - Επιχείρηση και Κοινωνία: Το Κοινωνικό Συμβόλαιο - Η Επιχείρηση ως Καλός «Πολίτης» (Corporate Citizenship): Κοινωνική Υποχρέωση – Κοινωνική Ευθύνη - Η Επιχείρηση ως Καλός «Πολίτης» (Corporate Citizenship): Κοινωνική Ανταπόκριση, Απόδοση (Βιώσιμη ανάπτυξη και η τριπλή αρχή) - Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγραμμάτων ΕΚΕ - Κοινωνικός Απολογισμός -Πρωτοβουλίες σε Ευρώπη – ΗΠΑ για την ΕΚΕ - Η Προσέγγιση των Ομάδων Συμ-μετόχων και η Διοίκηση τους - Εταιρική Διακυβέρνηση - Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κρίσεων - Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Ηθική - Ηθική σε Επίπεδο Ατόμου και Οργάνωσης - Πελάτες, Εργαζόμενοι, Κράτος ως Ομάδες Συμ-μετόχων - Παρακολούθηση - Σχολιασμός Ντοκιμαντέρ
Λέξεις Κλειδιά
ΕΚΕ, Ηθική, Εταιρικής Διακυβέρνηση, Ομάδες Συμ-μετόχων, Κοινωνική απόδοση και απολογισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται με τη χρήση και του διαδικτύου και οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στο διδακτικό υλικό μέσω MOODLE. H κατάθεση των εργασιών και η αξιολόγηση τους θα ολοκληρώνεται μέσω MOODLE.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις722,6
Άσκηση Πεδίου20,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω: - Γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης - Πραγματοποίησης ομαδικής εργασίας - Συμμετοχής στις εκπαιδευτικές, εντός κι εκτός τάξης, δραστηριότητες του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Haski-Leventhal D. (2018). Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επιμέλεια: Μανασάκης, Κ. και Θερίου , Γ. Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (Κωδικός στον Εύδοξο:77106826) - Πατατούκας, Κ, Μπατσινίλας, Ε. και Πατατούκας, Π. (2015). Σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης και ελέγχου επιχειρήσεων. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα (Κωδικός στον Εύδοξο: 50663015) - Πουλιόπουλος, Λ, Τριανταφυλλίδου, Α και Πουλιόπουλος, Θ. (2017). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εκδόσεις Παρίκου Μ. και ΣΙΑ ΕΠΕ, Αθήνα. (Κωδικός στον Εύδοξο: 68403528).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Buchholtz, A. and Carroll, A.B. (2012), Business and Society: Ethics and Stakeholders Management, South Western, ; 8th edition Canada - Carroll, A.B. and Buchholtz, A. (2011). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management , South-Western College Pub; 8th edition - Crane, A. and Matten, D. (2010). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, Oxford University Press, USA; 3 ed - Θανόπουλος, Γ. (2003), Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία, Interbooks, Αθήνα - Βαξεβανίδου Μ. (2011). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-02-2019