Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές / ICT in language learning – Databases and language applications
Τίτλος στα ΓαλλικάDidactique des Langues et TIC – La technologie des Bases de Données pour la formation linguistique
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-29
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007413

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600200928

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοSchool of Modern Greek
ΌροφοςFloor 2
ΑίθουσαΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (436)
ΗμερολόγιοThursdsay 12:00 to 14:30
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενικές εφαρμογές λογισμικών και σύνθετων πολύγλωσσων ψηφιακών περιβαλλόντων για γλωσσική εκπαίδευση. Γενικές εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων για τη συλλογή και αξιοποίηση υλικών γλωσσικής κατάρτισης. Ψηφιοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση γλωσσικών υλικών. Δυνατότητες και προοπτικές τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0. Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ και έχει ορισμένο αριθμό θέσεων. Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την χρήση και την αξιοποίηση ποικίλων εφαρμογών λογισμικού, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν στη γλωσσική σχολική τάξη και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης ώστε να διαχειρίζονται κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα κτλ) που μπορεί να είναι χρήσιμη στη διδασκαλία της γλώσσας, - να ερευνούν και να αξιοποιούν λογισμικά και δυνατότητες των τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0 καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την συλλογή ή/και την ανάπτυξη σύνθετων μαθησιακών αντικειμένων και την αξιοποίηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, - να χρησιμοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα διαχείρισης για υπηρεσίες γλωσσικής εκπαίδευσης, ή/και να χρησιμοποιούν σύνθετες διαδικτυακές υπηρεσίες και να τις εφαρμόζουν στη σχολική τάξη. . Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές, συμμετέχοντας συστηματικά σε διδακτικο-παιδαγωγικές ασκήσεις, αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης αξιοποιώντας τις παραπάνω γνώσεις με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Βάσεις Δεδομένων και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές ώστε να διαχειρίζονται κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα κτλ) που μπορεί να είναι χρήσιμα στη διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας, - να αξιοποιούν δικτυακές υπηρεσίες κάθε είδους, με σκοπό την συλλογή ή/και την αποθήκευση μαθησιακών αντικειμένων και την αξιοποίηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, - να χρησιμοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα wiki και να είναι σε θέση να αναπτύσσουν υπηρεσίες γλωσσικής εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές, συμμετέχοντας συστηματικά σε διδακτικο-παιδαγωγικές ασκήσεις, αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης αξιοποιώντας τις παραπάνω γνώσεις με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Βάσεις Δεδομένων και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές ώστε να διαχειρίζονται κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα κτλ) που μπορεί να είναι χρήσιμα στη διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας, - να αξιοποιούν δικτυακές υπηρεσίες κάθε είδους, με σκοπό την συλλογή ή/και την αποθήκευση μαθησιακών αντικειμένων και την αξιοποίηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, - να χρησιμοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα wiki και να είναι σε θέση να αναπτύσσουν υπηρεσίες γλωσσικής εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές, συμμετέχοντας συστηματικά σε διδακτικο-παιδαγωγικές ασκήσεις, αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης αξιοποιώντας τις παραπάνω γνώσεις με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λέξεις Κλειδιά
Βάσεις Δεδομένων, εφαρμογές wiki, γλωσσικές εφαρμογές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Λογισμικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Γενικές εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων και εφαρμογές γλωσσικής εκπαίδευσης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία (που συνήθως αφορά την ανάπτυξη περιεχομένου με τη βοήθεια λογισμικού). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η τεχνική αρτιότητα, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη, η πρωτοτυπία και η πληρότητα/ ποικιλία του περιεχομένου. Οι εργασίες υποβάλλονται στον διδάσκοντα και αν χρειάζεται επιστρέφονται στους φοιτητές με υποδείξεις ώστε να γίνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pdf files, Powerpoint presentations, manuals
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-07-2021