ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ / PRIVATE INTERNATIONAL LAW: INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION
ΚωδικόςΔΕΝΣΑ05
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016764

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕπιλογής117,5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΥποχρεωτικό117,5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600201464
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εμβάθυνση σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη δικαστική ή διαιτητική επίλυση ιδιωτικών διεθνών διαφορών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διεθνής δικαιοδοσία για διαφορές γονικής μέριμνας. Διεθνής απαγωγή παιδιού κατά τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 και τους ενωσιακούς κανονισμούς. Κανονισμός Βρυξέλλες Ια: διεθνής δικαιοδοσία στις ασφαλιστικές, καταναλωτικές και ατομικές συμβάσεις εργασίας, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές από αδικοπραξία στο διαδίκτυο. Διαιτησία: ρήτρα διαιτησίας (κύρος - εφαρμοστέο δίκαιο - διαιτητευσιμότητα), αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων.
Λέξεις Κλειδιά
διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, διαιτησία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των φοιτητριών και των φοιτητών [eLearning (Moodle)]. Φυσικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Σεμινάρια100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Εξετάσεις27.51,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία, εισήγηση, συμμετοχή στις συζητήσεις, προφορική εξέταση. Ο βαθμός της προφορικής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου αποτελεί το 50% της τελικής βαθμολογίας και το υπόλοιπο 50% της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από την εκπόνηση εργασίας, την εισήγηση και τη συμμετοχή στις συζητήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2020