Ιστορική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας / History Education and Information and Communication Technologies
ΚωδικόςΔΠΔΜ208
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Βλαχάκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015093

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600201640

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοSchool of Education (Tower Building)
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαAίθουσα 907 (585)
ΗμερολόγιοThursdsay 18:00 to 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να 1. Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ιστορική εκπαίδευση 2. Να αφομοιώσουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με το σύνολο των ψηφιακών εφαρμογών με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή στη διάρκεια του μαθήματος 3. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους καριέρας είτε ως δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως εκπαιδευτές ιστορίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης ιστορικής εκπαίδευσης 4. Να είναι επαρκείς στην αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος προκειμένου να δημιουργήσουν ίδιο εκπαιδευτικό υλικό για την ιστορική εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στον ιστορικό ψηφιακό γραμματισμό των φοιτητών και φοιτητριών προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή ιστορία στην έρευνα και διδασκαλία της ιστορίας. Περιλαμβάνει στοιχεία της παιδαγωγικής θεωρίας αναφορικά με τους μαθητές και τις μαθήτριες ως ψηφιακούς αυτόχθονες στο μάθημα της ιστορίας, την κριτική επίσκεψη των ιστότοπων και των ψηφιακών περιβαλλόντων που προσφέρονται, την αξιοποίηση των συσσωρευτών εκπαιδευτικού περιεχομένου για το μάθημα της ιστορίας, το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το φιλμ αλλά και την αξιοποίηση του διαδικτύου για την αναζήτηση και οργάνωση της ψηφιακής ιστορικής πληροφορίας, τη δημιουργία εκπαιδευτικών φακέλων καθώς ψηφιακών τάξεων ιστορίας. Ταυτόχρονα στη διάρκεια του μαθήματος, η έμφαση δίνεται στη δημόσια ιστορία και στη δυνατότητα που προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον ώστε αυτή να γίνει λειτουργική στην τάξη της ιστορίας. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι παρκάτω ενότητες: 1. Ψηφιακή Ιστορία, Digital Humanities. Η διδακτική της Ιστορίας μπροστά σε νέες προκλήσεις 2. Ψηφιακά περιβάλλοντα, εφαρμογές και λογισμικά: γενική επισκόπηση 3. Τα βασικά εργαλεία, λογισμικά και συσσωρευτές εκπαιδευτικού περιεχομένου: διαδίκτυο, web, office, centennial, φωτόδεντρο, κλπ 4. Δημιουργία ψηφιακών τόπων ιστορίας 5. Αναζήτηση και οργάνωση ιστορικής πληροφορίας 6. Ψηφιακά μουσεία ιστορίας 7. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι 8. Κινητή ιστορία 9. Ψηφιακή αφήγηση και ιστορία
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακή ιστορία, ιστορική εκπαίδευση και ΤΠΕ, ηλεκτρονικό παιχνίδι, κινητή ιστορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις νέες τεχνολογίες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1505
Εργαστηριακή Άσκηση1003,3
Εκπόνηση μελέτης (project)501,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών είναι τόσο διαμορφωτική όσο και συμπερασματική. Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι συνυφασμένα με τους στόχους του μαθήματος όπως αυτοί παραπάνω περιγράφονται
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Arthur, J. & Phillips, R. (2004). Issues in history teaching. London & New York : RoutledgeFalmer • Berson, M. J., Lee, J. K., & Stuckart, D. W. (2001). Promise and Practice of Computer Technologies in the Social Studies: A Critical Analysis. In W. B. Stanley (Ed.). Critical Issues in Social Studies Research for the 21st Century (pp.209-229). Greenwich, Conn.: Information Age Publishing. • Brush, T., & Saye, J. W. (2009). Strategies for preparing preservice social studies teachers to integrate technology effectively: Models and practices. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 46-59. • Cantu, A. D. & Warren, W. J. (2003). Teaching History in the Digital Classroom. New York: M.E. Sharpe. • Cohen, D. & Rosenzweig, R. (2006). Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. • Diem, R. (2000). Can It Make a Difference? Technology and the Social Studies. Theory and Research in Social Education, 28(4), 493-501. • Friedman, A. M., & Hicks, D. (2006). The state of the field: Technology, social studies, and teacher education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(2), 246-258. • Haydn, T. & Councell, C. (2003). History, ICT and Learning in the Secondary School. London: RoutledgeFalmer. • Haydn, T., Arthur, J., & Hunt, M. (Eds.) (2001). Learning to Teach History in the Secondary School: A Companion to School Experience. London: RoutledgeFalmer. • Hofer, M. & Swan, K. O. (2006). Standards, Firewalls, and General Classroom Mayhem: Implementing Student-Centered Technology Projects in the Elementary Classroom, Social Studies Research and Practice 1(1):120-144. • Kee, K. (2014). Pastplay: Teaching and Learning History with Technology. Ann Arbor: University of Michigan Press. • Kelly, T. M. (2013). Teaching History in the Digital Age. Ann Arbor: University of Michigan Press. • Lévesque, S. (2008). Thinking Historically: Educating Students for the Twenty-First Century. Toronto: University of Toronto Press. • Mavrommati M., Bousiou- Makridou D., Corbeil, P. (2013). Learning to “do history” through gameplay, The Computer Games Journal, Vol. 2 N. 1, Candlemas 2013. Available online at http://tcjg.weebly.com/mavrommati-et-al.html • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. • Ρεπούση Μ.(1999), «Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η περίπτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας», , Θεωρητικά Προβλήματα και διδακτική προσέγγιση της ιστορίας, Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, σ. 244 - 267 • Ρεπούση Μ. & Τσιβάς Α. (1999), "Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας βάσης δεδομένων", Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική & Εκπαίδευση, Ιωάννινα: ΠΣΕ, σ. 311-322 • Ρεπούση Μ. (2000), "Ένας ηλεκτρονικός τόπος ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", Σύγχρονη Εκπαίδευση 115, σ. 67-79 • Repoussi M.(2001), "Learning by doing History: Electronic Environment and Historical Experiences. Local History Research Project in Higher Education", , 2nd International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education, Samos: National-Louis University, Research and Training Institute of East Aegean, National and Kapodistrian University of Athens, σ. 265-272. • Ρεπούση Μ. & Τσιβάς Α. (2004), "Η ιστορία διαφορετικά ή διαφορετική ιστορία; ΤΠΕ και εκπαίδευση εκπαιδευτικών: συμβιωτικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης στην ιστορία", Β' Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Αθήνα: ΠΣΕ, τ.Α’, σ.188-200 Robinson, C. & McKnight, D. (2007). Technologized democracy: A critique on technology's place in social studies education. Technology. Humanities, Education & Narrative 4: http://thenjournal.org/feature/131/ • Staley, D. (2002). Computers, Visualization, and History: How New Technology Will Transform Our Understanding of the Past. New York: M. E. Sharpe. • Swan, K., & Hicks, D. (2007). Through the democratic lens: The role of purpose in leveraging technology to support historical inquiry in the social studies classroom. International Journal of Social Education, 21(2), 142-168. • Tardif, J. (1999). The challenges of the information and communication technologies facing history teaching. Strasbourg: Council of Europe Publishing. • Taylor, T. & Young, C. (2003). Making History: A Guide for the Teaching and Learning of History in Australian Schools. National Centre for History Education. • Wiley, J. & Ash, I. (2005). Multimedia Learning in History. In R. Mayer (Ed.). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (pp.375-391). Cambridge University Press. • VanSledright, B. (2002). In Search of America's Past: Learning to Read History in Elementary School. New York: Teachers College Press • “Pastplay: Teaching and Learning History with Technology”, Kevin Kee (Ed.), (2014), University of Michigan Press, Digital culture books Series: Digital Humanities • «Teaching History in the Digital Age”, T. Mills Kelly (ed.), 2013, University of Michigan Press, Digital culture books Series: Digital Humanities
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2019