Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨηφιακά περιβάλλοντα μάθησης / Digital Learning enviromments
ΚωδικόςΔΠΔΜ209
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Ντρενογιάννη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015094

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨηφιακά περιβάλλοντα μάθησης
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600201641

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
Όροφος-
ΑίθουσαAίθουσα 907 (585)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΔΠΔΜ201 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
 • ΔΜΔΜ202 Λογοτεχνική Εκπαίδευση και ΤΠΕ
 • ΔΜΔΜ203 Τέχνες, Μουσεία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • ΔΜΔΜ204 Μάθηση και Διδασκαλία Μαθηματικών με τη χρήση τεχνολογιών
 • ΔΠΔΜ205 Γλωσσικός γραμματισμός και εκπαίδευση στα ΜΜΕ και την πληροφορία
 • ΔΠΔΜ206 Διδασκαλία και έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αειφορία
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Β’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή στοιχειωδών γνώσεων στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός τους μαθήματος είναι η κριτική μελέτη της πρακτικής, της έρευνας και της ανάπτυξης στο πεδίο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ). Το μάθημα έχει εργαστηριακό και ερευνητικό-αναπτυξιακό προσανατολισμό και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκπονήσουν αναπτυξιακές μελέτες ή ερευνητικά project μικρής έκτασης και διάρκειας με επίκεντρο την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση: Να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν σύγχρονα ζητήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τον ψηφιακό γραμματισμό και τις επιδράσεις της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διδασκαλία και τη μάθηση, όσο και το ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο. Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να επεξεργάζονται και να δημιουργούν ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων των διδακτικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος σπουδών Να σχεδιάζουν, να επεξεργάζονται και να δημιουργούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Να αξιοποιούν ποικίλες μεθόδους έρευνας και τεχνικές συλλογής δεδομένων προκειμένου να διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή ερώτημα σχετικό με τις ΤΠΕ Να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων ώστε να καταλήξουν σε αποτελέσματα, να εξάγουν συμπεράσματα και εν τέλει να εκτιμήσουν την εκπαιδευτική και πρακτική σημασία του αρχικού ερευνητικού τους προβλήματος/ερωτήματος για τις ΤΠΕ. Να συνεργάζονται στα πλαίσια ομάδας προκειμένου να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό πρότζεκτ για τις ΤΠΕ και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατά τις εναρκτήριες συναντήσεις το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην παρουσίαση, ανάλυση και κριτική θεώρηση σύγχρονων μελετών και πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφική παραγωγή σχετικών με: (1) Την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο με έμφαση στα αντικείμενα των Μαθηματικών και των Φυσικών επιστημών, (2) τα σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα (εικονική πραγματικότητα, εκπαιδευτική ρομποτική, επαυξημένη πραγματικότητα, κλπ), και (3)την εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται σε συνδυασμό και συσχέτιση με τα ενδιαφέροντα, τις σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία των φοιτητών και ενδέχεται να περιλαμβάνει την περιγραφή και ερμηνεία μιας κατάστασης, την διερεύνηση ή αξιολόγηση ενός πρακτικού θέματος/ζητήματος, την ανάλυση-αποτίμηση-ανάπτυξη ψηφιακών μέσων και υλικών, ή την εξέταση μιας σχολικής τάξης. Οι φοιτητές θα εμπλακούν είτε στην συνεργατική ανάπτυξη ενός έργου, είτε στον συνεργατικό σχεδιασμό μιας έρευνας, την οργάνωση, την εκπόνηση και την γραπτή αποτύπωσή τους και οι ομάδες που θα δημιουργηθούν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε θέμα αρκεί αυτό να σχετίζεται με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές: • Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών - Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού • Ψηφιακός Γραμματισμός - Εκπαιδευτική Ρομποτική • Διδασκαλία και Μάθηση Online – Αξιοποίηση υπηρεσιών και πόρων του Διαδικτύου • Επαγγελματική Ανάπτυξη: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ • Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά με τις ΤΠΕ • Χρήση ΤΠΕ σε άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα – εκπαίδευση με τη μορφή της ψυχαγωγίας
Λέξεις Κλειδιά
ΤΠΕ, ψηφιακά μέσα, πρότζεκτ, διαδικτυακά περιβάλλοντα, εκπαιδευτική ρομποτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το αντικείμενο και τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, κλπ) καθώς και τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται: Εξειδικευμένα προγράμματα ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (SPSS και NVivo), εκπαιδευτικό λογισμικό και λογισμικό γενικής χρήσης, Υπηρεσίες Ιστού, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle/eLearning.auth.gr, Πλατφόρμες σύγχρονης επικοινωνίας και τηλεκπαίδευσης (Big Blue Button, Skype).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Σεμινάρια170,6
Εργαστηριακή Άσκηση551,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπόνηση μελέτης (project)802,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,3
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας σχεδιασμού και της προόδου εκπόνησης του ερευνητικού /αναπτυξιακού πρότζεκτ προβλέπονται: (α) Παρουσιάσεις των ομάδων εργασίας, (β) Συμπλήρωση ειδικής φόρμας βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ερευνητικής /αναπτυξιακής μελέτης Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω: 1. Γραπτής ομαδικής ερευνητικής/αναπτυξιακής αναφοράς (research or development project report) έκτασης 4,000 έως 5,000 λέξεων – ποσοστό 60% της τελικής βαθμολογίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης ερευνητικής εργασίας και αναφέρονται στη συνέπεια ερευνητικών στόχων, μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην πληρότητα του θεωρητικού υπόβαθρου της μελέτης και την αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας στη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και σε μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης της μελέτης. 2. Ατομικού φακέλου εργασιών (portfolio) o οποίος περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – ποσοστό 40% της τελικής βαθμολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
‘Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας’ (2014) Κ. Βρίζας & Μ. Τσιτουρίδου. Αθήνα: Gutenberg ‘Les médias sociaux dans l’Enseignement Supérieur’ M. Tsitouridou K. VryzasEducational Journal of the University of Patras UNESCO ChairVol. 2, N. 1 (2015 Digital Literacies: Definitions, concepts and educational implications’ (in press) M. Tsitouridou & K. Vryzas (2011). In L. Stergioulas and H. Drenoyianni (eds) Pursuing Digital Literacy in Compulsory Education pp. 3-46. Peter Lang Publishing. ‘Παιδιά και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Νέες Προκλήσεις Παλιές Υποσχέσεις’ (2011). Μ. Τσιτουρίδου Στο Κ. Χρυσαφίδης Ρ. Σιβροπούλου (επιμέλ.) Αρχές και Προοπτικές της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επιμέλεια., σσ.249-288. Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Κυριακίδης. ‘Future teachers explain the concept of refraction: implications for teacher education’ (2012) P. Pantidos & M. Tsitouridou SKHOLE Cahier De la Recherche et du Développement vol 17 pp. 235-240 ‘Representations of ICT Uses and Practices of Freshman University Students: the case of an educational department in Greece’ (2013) M. Tsitouridou K. Vryzas Review of Science Mathematics and ICT Education 7(1), pp. 47-64, ‘Technologie, culture et éducation’ K. Vryzas & M. Tsitouridou (2011) Synergies Sud- est Européen no 3 pp. 15-34. ‘Technologie et Éducation’ M. Tsitouridou & K. Vryzas (2011) Επιμέλεια αφιερώματος του περιοδικού Synergies Sud-est Européen no 3. Hamilton, B. (2015). Integrating technology in the classroom: Tools to meet the need of every student. International Society for Technology in Education. Fullan, M. (2013). Stratosphere: Integrating technology, pedagogy, and change knowledge. Pearson Canada. Magaña, S., & Marzano, R. J. (2011). Enhancing the art & science of teaching with technology. Solution Tree Press. Kopp, K. N. (2015). Integrating Technology into the Curriculum 2nd Edition. Teacher Created Materials. Pitler, H., Hubbell, E. R., & Kuhn, M. (2012). Using technology with classroom instruction that works. Ascd. Lambert, J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978-988. Afari, E., & Khine, M. S. (2017). Robotics as an educational tool: impact of lego mindstorms. International Journal of Information and Education Technology, 7(6), 437-442. Atmatzidou, S. and Demetriadis, S. (2014). "How to Support Students’ Computational Thinking Skills in Educational Robotics Activities", Proceedings of 4th International Workshop Teaching Robotics, Teaching with Robotics & 5th International Conference Robotics in Education Padova (Italy) July 18, 2014 ISBN 978-88-95872-06-3 pp. 43-50 AlimisisD., Robotics in Education & Education in Robotics: Shifting Focus from Technology to Pedagogy,in David Obdrzálek(ed.) Proceedings of the 3rd International Conference onRobotics in Education,September 13 –15, 2012, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Prague, Czech Republic, pp. 7-14
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2022