Κοινωνία και εκπαίδευση στον οθωμανοκρατούμενο Ελληνισμό

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνία και εκπαίδευση στον οθωμανοκρατούμενο Ελληνισμό / Society and Education of ottoman-occupied Hellenism
ΚωδικόςΕΚΠ103
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Μπέτσας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015110

Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της ΠαιδαγωγικήςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνία και εκπαίδευση στον οθωμανοκρατούμενο Ελληνισμό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600201649

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
ΌροφοςΌροφος 5
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 507 (181)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: • Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη της εκπαίδευσης των ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανοκρατούμενου χώρου • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις διαφορετικές αντιλήψεις για το σκοπό και τις λειτουργίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης που κυριάρχησαν στο διάστημα αυτό • Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τη μετάβαση της εκπαίδευσης από μια πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική κοινωνία σε μια κοινωνία υπό το φάσμα της εθνικιστικής ιδεολογίας • Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια ιστορικές παιδαγωγικές έννοιες και ιδέες και να τις περιγράφουν σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος των ελληνικών κοινοτήτων • Να εξετάσουν κριτικά τις βασικότερες παιδαγωγικές ιδέες στο ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο • Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις παιδαγωγικές ιδέες και τις εκπαιδευτικές πρακτικές στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής των εθνικισμών • Να έχουν επαρκή γνώση των προσεγγίσεων που επικράτησαν αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση στην περίπτωση των ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανοκρατούμενου χώρου • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τα μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Αντικείμενο της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης 2. Επιστημολογικά ζητήματα 2.1. Η Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Σύντομη επισκόπηση 2.2. Ο αγώνας για κοινωνική πρόοδο, αλλαγή και ισότητα στην ιστοριογραφία της εκπαίδευσης 2.3. Ο αγώνας για το μέλλον 3. Μεθοδολογικά ζητήματα 3.1. Ιστορική - ερμηνευτική μέθοδος 3.2. Βιογραφική μέθοδος 3.3. Η προφορική ιστορία και οι μέθοδοι ανάλυσής της 3.4. Ποσοτικές μέθοδοι στην ιστορία της εκπαίδευσης 3.5. Κοινωνιο - σημειολογική προσέγγιση της εικόνας στην ιστορία της εκπαίδευσης 4. Η οθωμανική κοινωνία από τον 15ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα 4.1. Το σύστημα των μιλλέτ 4.2. Η ανάδυση των εθνικισμών 5. Η εκπαίδευση των ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανοκρατούμενου χώρου 5.1. Η περίοδος κυριαρχίας των ελληνικών γραμμάτων 5.2. Η ελληνική εκπαίδευση στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικισμών στη βαλκανική 6. Μελέτες περίπτωσης 6.1. «Το κρυφό σχολειό» 6.2. Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια κατά τη μετάβαση από τον πολυπολιτισμό στον εθνικισμό
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνική εκπαίδευση, Ιστορία Εκπαίδευσης, Οθωμανοκρατούμενος Ελληνισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση401,3
Άσκηση Πεδίου301
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων882,9
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών612,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του μαθήματος και προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) όπως περιγράφονται στην ενότητα «μαθησιακά αποτελέσματα». ΙΙ. Αξιολόγηση Ατομικής Εργασίας (40%). Αναφέρεται στο περιεχόμενό της, την οργάνωση και τη διαδικασία της παρουσίασής της και στο γραπτό κείμενο, έκτασης έως 6000 λέξεις, που καλείται να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας και θα παραδοθεί έως τη μέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων. III. Αξιολόγηση των επιδόσεων στις ασκήσεις πράξης (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hofstetter Rita, Schneuwly Bernard (2005) (επιμ), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, μτφ/ Καρακατσάνη, Δ., Αθήνα: Μεταίχμιο McCulloch, G., Watts, R. (2003). Theory, methodology, and the history of education, History of Education, Vol. 32, Issue 2, 129-132 Reble, Α. (1990), Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας Villaverde, L. Helyar, f. Kincheloe J. (2006). “Historical Research in Education”, K. Tobin, J. Kincheloe (eds). Doing Educational Research: A Handbook (Bold Visions in Educational Research), Rotterdam: Sense Publishers, 311-346 Αγγέλου, Α. (1997). Το κρυφό σχολειό. Το χρονικό ενός μύθου, Αθήνα: Πορεία. Κυπριανός, Π. (2004). Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: Βιβλιόραμα Μελετιάδης, Χ. (2003). Η εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη κατά το 16ο αιώνα, Αθήνα. Μπέτσας, Γ. (2005). Θεσμικές και Λειτουργικές Όψεις της Εκπαίδευσης των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων στο Οθωμανικό Κράτος: Από την Έναρξη των Μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την Επανάσταση των Νεότουρκων, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Μπουζάκης, Σ. (2011). Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Α.(1989). Τα μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων της τουρκοκρατίας. Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι. Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας, Διδακτ. διατριβή, Αθήνα. Τερζής, Ν. (2011). Μελέτη της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Τσιώλης, Γ, (2006). Ιστορίες Ζωής και Βιογραφικές Αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Χατζόπουλος, Κ.(1991). Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2021