Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας / Educational research methodology
ΚωδικόςΕΚΠ107
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜιχαήλ Χριστοδούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015114

Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της ΠαιδαγωγικήςΥποχρεωτικό3210
Σπουδές για την ΑναπηρίαΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600201651
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας στην εκπαίδευση. Με αφετηρία την ανάλυση βασικών θεωρητικών και επιστημολογικών παραδειγμάτων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προσεγγίζουν κεντρικές έννοιες της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας, εξετάζουν θεμελιώδεις ερευνητικούς σχεδιασμούς και μελετούν θεωρητικά και πρακτικά ποικιλία μεθόδων συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται: Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και να περιγράφουν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας ποικίλων εκπαιδευτικών μελετών με ποιοτικό, ποσοτικό και μικτό προσανατολισμό. Να διακρίνουν και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς διαφοροποιημένων σχεδίων έρευνας Να αξιοποιούν ποικίλες μεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδομένων και να δημιουργούν εργαλεία συλλογής δεδομένων Να διαχειρίζονται, να κωδικοποιούν και να επεξεργάζονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (α) Επιστημολογικές παραδοχές και ερευνητικά παραδείγματα στην εκπαίδευση: Το ποσοτικό παράδειγμα, η ποιοτική έρευνα και οι μικτές προσεγγίσεις - Ερευνητικοί σχεδιασμοί (β)Η ερευνητική διαδικασία στις ποσοτικές προσεγγίσεις: Πειραματικοί σχεδιασμοί, Μελέτες επισκπόπησης και συσχετιστικοί σχεδιασμοί (γ) Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στις ποσοτικές προσεγγίσεις: Ερωτηματολόγια και δομημένες συνεντεύξεις, Τεστ και δοκιμασίες, Δομημένη - συστηματική παρατήρηση (δ) Η ερευνητική διαδικασία στις ποιοτικές προσεγγίσεις: Θεμελιωμένη Θεωρία, Εθνογραφικοί σχεδιασμοί, Έρευνα δράσης και Μελέτη περίπτωσης (ε) Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στις ποιοτικές προσεγγίσεις: Η ποιοτική συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση (στ) Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Οργανωτικά και μεθοδολογικά στοιχεία: Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται σε αυτοτελείς 6ωρες ή 9ωρες θεματικές ενότητες με θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό, οι οποίες προυποθέτουν διαρκή, συνεχή και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Η επεξεργασία κάθε θεματικής ενότητας προυποθέτει αυτόνομη - ατομική προετοιμασία εκ μέρους των φοιτητών/τριών μέσω μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας (required key texts - study guides), περιλαμβάνει σύντομες διερευνητικές δοκιμασίες αυτο-αξιολόγησης και εστιάζει στην έμπρακτη κατανόηση της βιβλιογραφίας μέσω στοχευμένης και συστηματικής εκπόνησης ατομικών και ομαδικών ασκήσεων, δραστηριοτήτων και προτζεκτ μικρής έκτασης.
Λέξεις Κλειδιά
εκπαιδευτική έρευνα, ποσοτικές μέθοδοι, ποιοτικές μέθοδοι, στατιστική ανάλυση δεδομένων, ποιοτική ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, κλπ) καθώς και τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση321,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων903
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών802,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι κατά κανόνα συνεχής, έχει δε διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω σύντομων γραπτών δοκιμασιών και εκπόνησης ατομικών ασκήσεων, πρότζεκτς και δραστηριοτήτων σχετικών με την σχεδίαση ερευνητικών εργαλείων, τη συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Η συμπερασματική - τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της κατάθεσης ατομικού φακέλου εργασιών (portfolio), ο οποίος περιλαμβάνει σε τελική και ολοκληρωμένη μορφή όλες τις ασκήσεις και δραστηριοτήτες που έχουν υλοποιηθεί σε πρόχειρο ή αρχικό επίπεδο στα πλαίσια του μαθήματος. Ο φάκελος αξιολογείται με βάση συγκεκριμένη - προαποφασισμένη ρούμπρικα κριτηρίων αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications, Incorporated. McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2009). Research in education. Pearson Education. Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: a guide for social scientists. Routledge. Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3rd edition). Oxford: Oxford University Press. Marsh, C. and Elliot, J. 2009 Exploring Data: An Introduction to Data Analysis for Social Scientists (2nd Edition). London: Sage Υφαντόπουλος, Γ.Ν. και Νικολαίδου, Κ.Ε. (2008) Η στατιστική στην κοινωνική έρευνα. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις Gutenberg. Babbie, E. (2011) Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα (Επιμέλεια: Ζαφειρόπουλος, Κ.), ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. Flick, U. (2017) Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα. Αθήνα: Προπομπός. Lareau, A. and Shultz, J. (1996) Journeys Through Ethnography. Boulder: Westview Press. Eco, U. (1994) Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις νήσος. Bryman, A. (2006) ‘Integrating Quantitative and Qualitative Research: how is it done?’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 97-114 Mason, J. (2006) ‘Mixing Methods in a Qualitatively-Driven Way’,Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 9-26 Mason, J. (2011). Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Πεδίο. Mills, G. E., Gay, L. R. and Airasian, P. (2017) Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Προπομπός. Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J.,Sleney, J. and Thomas, H., (2006) ‘Triangulation and Integration: processes, claims and implications’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 45-60 Robson, C. (2007). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. Schnell, R., Hill, P. B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Προπομπός. Σαραφίδου, Γ. Ο. (2011) Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών Προσεγγίσεων. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις Gutenberg. Σύνδεσμοι: • http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php • http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/training-materials/quantitative-research.html • https://www.methodspace.com/resources/methods-links/
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-09-2019