Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών / Political Science Methodology
ΚωδικόςΠΑΥ11
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Ανδρεάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016441

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600201666
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς αυτό το μάθημα αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες επιπέδων 7 και 8 και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σύνθετα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν πλήθος εφαρμογών στην εξειδίκευση που ακολουθούν. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με εργαλεία συλλογής δεδομένων, με ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, με κριτήρια επιλογής της κατάλληλης μεθόδου και με τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες και ικανότητες: Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό εγχείρημα. Θα έχουν την ικανότητα να αναζητούν, να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν πηγές. Θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μία διαδικτυακή έρευνα. Θα μπορούν να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους για τα δεδομένα τους και να τις εφαρμόζουν. Θα μπορούν να κατανοούν τα βασικά στοιχεία μίας εμπειρικής έρευνας και να κρίνουν τα ευρήματά που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της «Μεθοδολογίας των πολιτικών επιστημών» απευθύνεται στους νεοεισερχόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες και αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές μεθόδους που θα τους χρειαστούν κατά την περίοδο των σπουδών τους, ιδίως κατά την συγγραφή των εργασιών τους και την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας. Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο τις βασικές μεθόδους της ποσοτικής έρευνας. Επίσης, περιλαμβάνει ένα σεμινάριο με αντικείμενο την ακαδημαϊκή γραφή και τις προδιαγραφές της. Αναλυτικά περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Διαδικτυακές έρευνες: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών, η χρήση ανοικτού λογισμικού για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών, Delphi Απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμική παλινδρόμηση, κ.α. Ανάλυση με περισσότερες από δύο μεταβλητές (mokken scale analysis, cluster analysis, πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών κ.α).
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα, μέθοδος, ποσοτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η παράδοση γίνεται με χρήση φορητού Η/Υ και projector. Το μάθημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ΤΠΕ. Διδάσκονται λογισμικά διαδικτυακών ερευνών και στατιστικής ανάλυσης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Εργαστηριακή Άσκηση401,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1053,8
Φροντιστήριο100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών812,9
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει η εργασία τους. Παρακολουθούνται κατά την προετοιμασία της και λαμβάνουν συνεχώς παρατηρήσεις για τον τρόπο βελτίωσής της. Για την εβδομαδιαία αξιολόγηση υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που γνωστοποιούνται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες εκ των προτέρων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Achen, C. H., & Shively, W. P. (1995). Cross-level inference. Chicago; London: University of Chicago Press. Aldous, J. M. και R. J. Wilson (2000) Graphs and Applications: An Introductory Approach, Springer Verlag. Anderson, J., Andreadis, I., Dumont, P., De Angelis, A., Fivas, J., Fossen, T., ... & Ladner, A. (2014). Matching Voters with Parties and Candidates: Voting Advice Applications in Comparative Perspective. ECPR Press. Anderson, T. W. & Finn, J. D., (1996). The New Statistical Analysis of Data, Νέα Υόρκη, Springer. Berk, K. N. & Carey, P. (2000) Data Analysis with Microsoft Excel, Pacific Grove, Duxbury Presσ. Biggs, N. L. (1990) Discrete Mathematics, Oxford Science Publications,. Couper M. (2008) Designing effective web surveys Cambridge University Press Cambridge, UK D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith (2007) Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδομένων για κοινωνικές επιστήμες, Επίκεντρο. Grinstead, C. M. και J. L. Snell, (1997) Introduction to Probability, American Mathematical Society. Javeau, C. (1996) Η έρευνα µε ερωτηματολόγιο, Tυπωθήτω. King, G. (1997). A solution to the ecological inference problem: Reconstructing individual behavior from aggregate data. Princeton, N.J.: Princeton University Press. King, G., Tanner, M. A., & Rosen, O. (2004). Ecological inference: New methodological strategies. Cambridge ; New York: Cambridge University Press. Norusis, (2005) Οδηγός ανάλυσης δεδομένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος. Paulos, J.Α. (1996) A Mathematician Reads the Newspaper, Turtleback Books-Demco Media. Sue, V. M., & Ritter, L. A. (2012). Conducting online surveys. Sage. Thousand Oaks, CA, USA Αγγελής, E. και Γ. Mπλέρης (2003) Διακριτά μαθηματικά, Tζιόλα,. Καλαµατιανού, A. (2003) Κοινωνική στατιστική, Aθήνα, Παπαζήσης, 2003. Μπαγιάτης, Κ., Μωϋσιάδης, Χ., Τσάντας, Ν., Χατζηπαντελής, Θ. (2005) H ανάλυση δεδομένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη. Παπαδηµητρίου, Γ. (2007) Η ανάλυση δεδομένων, Tυπωθήτω. Χατζηπαντελής, Θ, & Ι. Ανδρεάδης (2005) Μαθηματικά στις Πολιτικές Επιστήμες, Εκδόσεις Ζήτη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2021