Διδακτική Ι: Μεθοδολογία διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών/πολιτισμών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική Ι: Μεθοδολογία διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών/πολιτισμών / Language Didactics I - Teaching/Learning methodology of foreign languages/cultures
ΚωδικόςΥ 01Δ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018173

Πρόγραμμα Σπουδών: 2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική Ι: Μεθοδολογία διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών/πολιτισμών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600201906
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΜΣΠηνελόπη Κρυστάλλη
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητής/φοιτήτριες, πέραν της θεωρητικής γνώσης που θα αποκτήσουν στα εξεταζόμενα στο πλαίσιο του μαθήματος επιστημονικά πεδία, θα μπορούν (α) να διερευνούν σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, (β) να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν εκπαιδευτική έρευνα δράσης και (γ) να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι: θεωρίες μάθησης, παρουσίαση και ανάλυση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ειδικότερα του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλωσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας με έμφαση στην αξιοποίηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, της συνεργατικής μάθησης, της παιδαγωγικής του project και κριτική θεώρηση διαπολιτισμικών αρχών-εφαρμογή στην τάξη, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών. Περιεχόμενο μαθημάτων ανά εβδομάδα: 1η Μέθοδοι και προσεγγίσεις στη Διδακτική των ξένων γλωσσών: Ιστορική αναδρομή 2η Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Εκπαιδευτική πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης 3η Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση και η έννοια της Αυτονόμησης του Μαθητή. 4η Πρακτική εφαρμογή-προφορική παρουσίαση μικρο-δραστηριοτήτων 5η Συνεργατική Μάθηση : στόχος, στρατηγικές και μεθοδολογικές προτάσεις. 6η Ψηφιακός γραμματισμός στην ξένη γλώσσα: στόχος, στρατηγικές και μεθοδολογικές προτάσεις. 7η Πρακτική εφαρμογή-προφορική παρουσίαση μικρο-δραστηριοτήτων 8η Η παιδαγωγική του Project στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Βιωματική μάθηση. 9η Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ). 10η Πρακτική εφαρμογή-προφορική παρουσίαση μικρο-δραστηριοτήτων 11η Το εκπαιδευτικό σενάριο στην ξένη γλώσσα 12η Εκπαιδευτικό σενάριο και σχεδιασμός φύλλων εργασίας. 13η Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων. Αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών σεναρίων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων743,0
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής. Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με την εργασία που καταθέτουν στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα, συνυπολογίζεται η ενεργός συμμετοχή τους, καθώς και οι προφορικές παρουσίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Conseil de l'Europe,2001. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Didier, Paris. CUQ J.-P., GRUCA I., 2005. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, Grenoble. Defays J.-M., (2003), Le français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, Mardaga, Sprimont. Little, D., 1991. Learner Autonomy Definitions Issues and Problems, Authentik, Dublin. Porcher, L.,2004. L’enseignement des langues étrangères, Hachette-Éducation, Paris. Tagliante, C., 2006. La classe de langue, CLE International, Paris. Tapscott, D., 2009. Grown-up Digital. Mac Graw Hill, New York. Tokatlidou, V.,2003. Langue, Communication et éducation langagière, Patakis, Athènes.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-03-2020