Κοινωνιογλωσσολογία και εφαρμογές στην πολυ-γλωσσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογία και εφαρμογές στην πολυ-γλωσσία / Sociolinguistics and applications in Multilingualism
ΚωδικόςΥ 03Δ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018175

Πρόγραμμα Σπουδών: 2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογία και εφαρμογές στην πολυ-γλωσσία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600201908
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα - κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της πολυγλωσσίας και της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης - εντρυφήσουν τις ιδιαιτερότητες των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που εντάσσονται στον τομέα της διδακτικής της πολυγλωσσίας και των πλουραλιστικών προσεγγίσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης - συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της παραγωγής πλουραλιστικών δραστηριοτήτων - εξοικειωθούν με την ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων σύμφωνα με τις πλουραλιστικές προσεγγίσεις και το Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστικές Προσεγγίσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης - θα εξασκηθούν στη χρήση των εργαλείων για την ανάπτυξη και ανάλυση του πολύγλωσσου επικοινωνιακού ρεπερτορίου και της πολυγλωσσικής δεξιότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται τις έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προγραμμάτων πολυγλωσσικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τρία μέρη: Μέρος Ι: Ορισμός της έννοιας και των χαρακτηριστικών της πολυγλωσσίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (plurilinguisme/multilinguisme). Γλωσσικές πολιτικές σε θέματα πολυγλωσσίας και στάτους των γλωσσών. Μέρος ΙΙ: Διαστάσεις της πολυγλωσσίας στη διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών: εναλλαγή κωδίκων, γλωσσικό και πολιτισμικό ρεπερτόριο, αναπαραστάσεις, πολυγλωσσική δεξιότητα. Ανάλυση πολυγλωσσικών κόρπορα και εφαρμογή τους στην ανάπτυξη διδακτικού πολυγλωσσικού υλικού. Μέρος ΙΙΙ: Πολυγλωσσικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών - CARAP. Γλωσσική αφύπνιση, αλληλοκατανόηση μεταξύ συγγενών γλωσσών, διαπολιτισμική προσέγγιση και ενταγμένη διδακτική προσέγγιση της πολυγλωσσίας. Αναστοχασμός και κατάρτιση των διδασκόντων στις πολυγλωσσικές προσεγγίσεις, βασιζόμενη στα ερευνητικά εργαλεία της γλωσσικής βιογραφίας.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνιογλωσσολογία, πλουραλιστικές προσεγγίσεις, πολυγλωσσία, εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια2008
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω τριών γραπτών εργασιών: Οι δύο πρώτες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στοχεύουν στην ανάπτυξη της αναστοχαστικής δεξιότητας των φοιτητών πάνω στις έννοιες που πραγματεύονται στο σεμινάριο. Η τρίτη εργασία βασίζεται σε σύντομη έρευνα που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές σε σχολεία όπου θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανδρουλάκης Γ. 2008. Οι Γλώσσες και το Σχολείο. Στάσεις και κίνητρα των μαθητών σε δυο ελληνικές ζώνες, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας. Εκδόσεις: Gutenberg Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη 2002. Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος. Baker, C. 2001. Εισαγωγή στη δίγλωσση εκπαίδευση και τη διγλωσσία. Αθήνα: Gutenberg (μτφ. Α. Αλεξανδροπούλου). Cummins, J. 1999. Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μιαΚοινωνία της Ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα. Κοιλιάρη, Α. 2005. Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση: Μια Κοινωνιογλωσσική Προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Μουσούρη, Ε. 2015. Κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας στην κατάρτιση καθηγητών της γαλλικής ως ξένης γλώσσας », Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ. Μουσούρη, Ε. 2000. « Η εκπαίδευση – επιμόρφωση των καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Γαλλία », Πρακτικά της Διημερίδας Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Αρχές, προβλήματα, προοπτικές, (Επιμ. Ν. Αντωνοπούλου, Α. Τσαγγαλίδης και Μ. Μουμτζή), Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 227-233. Μουσούρη, Ε. 1999. « Γλωσσική αφύπνιση (Éveil aux Langues): μια νέα προσέγγιση για την πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου », Πρακτικά της 19ης Συνάντησης Γλωσσολογίας, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Τμήμα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σσ. 213-227. Σκούρτου, Ε. 1997. (επιμ.): Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης, Αθήνα: νήσος Auger, N., 2005. Comparons nos langues, une démarche d’apprentissage du français auprès des enfants nouvellement. Editions CNDP, collection Ressources Formation Multimédia, fabrication : CRDP Languedoc-Roussillon, CDDP du Gard, DVD et guide pédagogique, 15 pages Beacco, J.-C. & Byram, M. 2002: Guide pour l’élaboration des politiques éducatives en Europe. Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg Candelier, M. (dir.) 2003. Evlang - l’éveil aux langues à l’école primaire - Bilan d’une innovation européenne. Bruxelles : De Boek - Duculot. Clark, B. A. 2000. First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood. In: Issues in Early Childhood Education: Curriculum, Teacher Education, & Dissemination of Information. Proceedings of the Lilian Katz Symposium (Champaign, IL, November 2000), 331-343. Conseil de l’Europe 2009. Plateforme de ressources et de références pour l’éducation plurilingue et interculturelle du Conseil de l’Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/LangEduc/SuiteIntro_fr.asp Coste, D., Moore, D. & Zarate, G. 1997. Compétence plurilingue et pluriculturelle, Strasbourg, Ed. du Conseil de l’Europe. Craith, M.Nic 2006. Europe and the Politics of Language: Citizens, Migrants and Outsiders. Palgrave MacMillan. Cummins, J. & Swain,M.(1986). Bilingualism in Education. London: Longman
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-12-2019