Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού / Issues in the History of French-Speaking Literature and Culture
Τίτλος στα ΓαλλικάThèmes spécifiques d'Histoire de la Littérature Francophone et de la Civilisation
ΚωδικόςΕ 08
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018199

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600201915
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Κατανόηση βασικών εννοιών της Γαλλοφωνίας και της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας - Εξοικείωση με τις έννοιες της ετερότητας, της παγκοσμιοποίησης, της διαπολιτισμικότητας - Εξάσκηση στην επιστημονική έρευνα (βιβλιογραφικές αναφορές, ψηφιακά εργαλεία κ.ά.) - Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένουμιας συγκεκριμένης περιόδου ή ενός συγκεκριμένου λογοτεχνικού ρεύματος - Επιλογή και εφαρμογή των απαραίτητων μεθολογικών εργαλείων για τη σύνταξη γραπτών εργασιών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του θεωρητικού αυτού μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε μία θεματική περιοχή της γαλλικής ή γαλλόφωνης λογοτεχνίας, η εξοικείωσή τους με βασικές αρχές της έρευνας (βιβλιογραφική, αρχειακή, κ.λπ.) και η άσκησή τους στη συγγραφή μιας περιορισμένης έκτασης φιλολογικής εργασίας. Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές μία όψη/εποχή/ρεύμα της γαλλικής ή γαλλόφωνης λογοτεχνίας ή/και του πολιτισμού, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της/του διδάσκουσας/όντα που αναλαμβάνει το μάθημα (π.χ. το κίνημα του μοντερνισμού, ο υπαρξισμός, πρωτοπορίες του 20ού αιώνα: νταντά & υπερρεαλισμός, μετααποικιακή λογοτεχνία, συγγραφείς του Μαγκρέμπ, η νουβέλ βαγκ, κ.ο.κ.). Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση ενός corpus κειμένων, εξετάζουν την ανάπτυξη του λογοτεχνικού λόγου παράλληλα με διάφορες κοινωνικές/πολιτικές/καλλιτεχνικές εξελίξεις και γεγονότα σε ένα ευρωπαϊκό ή/και διεθνές πλαίσιο, εξοικειώνονται με την ανάγνωση δοκιμίων και κριτικών κειμένων.
Λέξεις Κλειδιά
Γαλλική λογοτεχνία, Γαλλόφωνη λογοτεχνία, λογοτεχνικά ρεύματα, ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
E-learning, PowerPoint etc.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων411,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BENIAMINO Michel, GAUVIN Lise, Vocabulaire des études francophones. Les concepts de base, Limoges, Presses universitaires de Limoges, coll. : « Francophonie », 2005 BONN Charles (dir.), Littérature francophone, 1. Le roman, Paris, Hatier – AUPELF • UREF, 1997 DEPECKER Loïc, Les mots de la francophonie, Paris, éditions Belin, 1990 JOUBERT Jean-Louis, LECARME Jacques, TABONE Éliane, VERCIER Bruno, Les Littératures francophones depuis 1945, Paris, Bordas, 1986 MOURA Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, P.U.F., coll. : « Quadrige manuels », 2013 SABBAH Laurent, Écrivains français d'outre-mer, Paris, Ministère des Affaires étrangères • adpf, 1997 TÉTU Michel, La Francophonie. Histoire, problématique et perspectives, Paris, Hachette, 1988 ΦΡΕΡΗΣ Γιώργος, Εισαγωγή στη Γαλλοφωνία. Πανόραμα γαλλόφωνων λογοτεχνιών, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Παρατηρητής, 1999
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2022