Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι / Specialized Translation I
Τίτλος στα ΓαλλικάTraduction spécialisée
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-12
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006449

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600201941
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΜΕΤ-01 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι
 • Υ-ΜΕΤ-02 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-03 Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι
 • Υ-ΜΕΤ-04 Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-05 Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι
 • ΚΕ-ΜΕΤ-01 Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση να μεταφράσουν ένα μικρό σε έκταση κείμενο, στις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση : α) να αναγνωρίζουν την εξειδικευμένη ορολογία και φρασεολογία του προς μετάφραση κειμένου, β) να εντοπίζουν τις διαθέσιμες ορολογικές πηγές (έντυπες και ηλεκτρονικές), γ) να αξιολογούν την αξιοπιστία των πηγών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενό του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική κειμένων εξειδικευμένου περιεχομένου (ενδεικτικά θεματικά πεδία: οικολογία, οινολογία, τουρισμός). Στόχος του είναι η εξάσκηση των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και η ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα γλώσσας για ειδικούς σκοπούς, ορολογικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης (ηλεκτρονικά γλωσσάρια, βάσεις δεδομένων, πηγές στο Διαδίκτυο) καθώς και η εξοικείωσή τους με τις μεταφραστικές τεχνολογίες, μέσα από τη προσέγγιση αυθεντικών γραπτών κειμένων που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς επικοινωνίας.
Λέξεις Κλειδιά
ειδική μετάφραση, ορολογική αναζήτηση και τεκμηρίωση, μεταφραστικά εργαλεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα και οι εξετάσεις γίνονται σε εργαστήριο υπολογιστών και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναρτημένο στο e-class. Οι φοιτητές ασκούνται στην επεξεργασία και τη μετάφραση του κειμένου, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές πηγές. Η επικοινωνία διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ανακοινώσεων, ενώ έχουν και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι συνεχής με τουλάχιστον δύο εργασίες μέσα στο εξάμηνο (40%), συμμετοχή στις εργασίες που γίνονται στην τάξη (20%). Σ΄ αυτά προστίθεται η τελική εξέταση (40%). Η αξιολόγηση παρουσιάζεται στην περιγραφή μαθήματος στο e-class, αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κελάνδριας, Π. 2007. Η μετάφραση των Οικονομικών κειμένων. Μια λειτουργική προσέγγιση. Αθήνα: Δίαυλος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. Κατάλογοι ηλεκτρονικών πηγών ορολογίας: 1. http://www.termsciences.fr/spip.php?rubrique23 2 . http://www.termisti.org/infoport.htm 3. http://www.profession-traducteur.net/ressources/ressources.htm 4. http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Ressources-terminologiques Β. Λεξικά Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, ηλεκτρονική έκδοση, Θεολ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής, Αθήνα, 1962 Γέωργιος Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998 / 2008. Γ. Olivier BERTRAND ET Isabelle SCHAFFNER (sous la direction de), Le franàais de spécialité. Enjeux culturels et linguistiques. Palaiseau : Editions de l’Ecole Polytechnique, 2008 Daniel GOUADEC, Traduction, terminologie, rédaction : Traduction spécialisée : chemins parcourus et autoroutes à venir ; Traduire pour le Web, La Maison du Dictionnaire, 2007. Daniel GILE, La traduction. La comprendre, l'apprendre, PUF, Paris, 2005. Pierre LERAT, Les Langues spécialisées, PUF, Paris, 1995. Μαριάννα Κατσογιάννου, Ελένη Ευθυμίου (επιμ.)Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-07-2015