Μετάφραση Ειδικών Κειμένων ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜετάφραση Ειδικών Κειμένων ΙΙ / Specialized Translation II
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-13
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006450

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2010-2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜετάφραση Ειδικών Κειμένων ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600201942
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΜΕΤ-01 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι
 • Υ-ΜΕΤ-02 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-03 Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι
 • Υ-ΜΕΤ-04 Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-05 Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι
 • ΚΕ-ΜΕΤ-01 Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ
 • ΚΕ-ΜΕΤ-12 Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να: 1. διαθέτουν βασικές δεξιότητες μεταφραστικής τεχνολογίας 2. είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σε εισαγωγικό επίπεδο εφαρμογές μεταφραστικής τεχνολογίας στην ειδική μετάφραση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι». Στόχος του είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές τεχνολογικές δεξιότητες στην ειδική μετάφραση. Παρουσιάζονται αναλυτικά η μεταφραστική τεχνολογία στη μεταφραστική πράξη, με έμφαση στα εργαλεία Ηλεκτρονικά υποστηριζόμενης μετάφρασης, την Αυτόματη μετάφραση και τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία της ειδικής μετάφρασης και της μεταφραστικής τεχνολογίας με την πρακτική άσκηση στη χρήση εφαρμογών μεταφραστικής τεχνολογίας. 1. Ειδική μετάφραση και μεταφραστική τεχνολογία 2. Εφαρμογές μεταφραστικής τεχνολογίας, υποδομή, ορολογία, μεταφραστικές μνήμες, αυτόματη μετάφραση, διαχείριση έργου 3. Μεταφραστικές μνήμες 4. Μεταφραστικές μνήμες 5. Μεταφραστικές μνήμες 6. Αυτόματη μετάφραση 7. Αυτόματη Μετάφραση 8. Ολοκληρωμένες πλατφόρμες διαχείρισης μεταφραστικού έργου 9. Σώματα κειμένων στη μετάφραση 10. Σώματα κειμένων στη μετάφραση 11. Μετάφραση επιστημονικών κειμένων 12. Μετάφραση επιστημονικών κειμένων 13. Μετάφραση επιστημονικών κειμένων
Λέξεις Κλειδιά
ειδική μετάφραση, μεταφραστική τεχνολογία, μεταφραστικές μνήμες, διαχείριση ορολογίας, αυτόματη μετάφραση, ηλεκτρονικά σώματα κειμένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα και οι εξετάσεις γίνονται σε εργαστήριο υπολογιστών και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναρτημένο στο elearning.auth.gr. Οι φοιτητές ασκούνται στην ανάλυση και μετάφραση του κειμένου με πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές πηγές. Η επικοινωνία διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ανακοινώσεων, ενώ έχουν και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια401,6
Εργαστηριακή Άσκηση572,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
3 εργασίες (45%) και τελική εξέταση (55%). Η αξιολόγηση παρουσιάζεται στην περιγραφή μαθήματος στο elearning.auth.gr, αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δημητρούλια, Ξ., 2015. Η τεχνολογική διάσταση της μετάφρασης. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Γραμμενίδης, Σ., Δημητρούλια, Ξ., Κουρδής, Ε., Λουπάκη, Ε., Φλώρος, Γ. 2015. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 7. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3906 Κωδικός Ευδόξου 320290
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Arrouart, Catherine (2003)."Les mémoires de traduction et la formation universitaire: quelques pistes de réflexion". Meta 48, 3, 476−479. Doherty Stephen (2016). 'The impact of translation technologies on the process and product of translation‘. International Journal of Communication, vol. 10, 947 - 969, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/3499/1573 Frérot, Cécile (2010). «Outils d’aide à la traduction : pour une intégration des corpus et des outils d’analyse de corpus dans l’enseignement de la traduction et la formation des traducteurs». Les Cahiers du GEPE, 2/ 2010, http://www.cahiersdugepe.fr/index1164. Goody, Jack (2007). Pouvoirs et savoirs de l’écrit. Trad. de l’anglais par Claire Maniez. Paris: La Dispute. Kittredge, Richard I. (2003). “Sublanguages and controlled languages”. In Ruslan Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistics , 430–447. Kuhn, Thomas (2014). “A Survey and Classification of Controlled Natural Languages”. Computational Linguistics , 40, 1, 121-170. Melby, Alan K. «Eight Types of Translation technology», originally presented at ATA, Hilton Head, November 1998, http://www.ttt.org/technology/8types.pdf. Schwitter, Rolf (2015). “Controlled Languages”. In Chan, Sin-wai (ed.) (2015) The Routledge Encyclopedia of Translation Technology, London & New York: Routledge, 450-464. Συμπληρωματική βιβλιογραφία Allen, Jeff. 2003. "Post-editing". Harold Somers, ed. Computers and Translation. A Handbook for Translators. Amsterdam: John Benjamins. Austermuhl, Frank. 2001. Electronic tools for translators. Manchester: St. Jerome Publishing. Austermühl, Frank (2011). "'On Clouds and Crowds - Current Developments in Translation Technology." T21N - Translation in Transition, 9, 1-25. Briel, Didier (2011). «Les outils libres du traducteur, un écosystème à apprivoiser ». Traduire, 224, 38-49. Bowker, Lynne. 2002. Computer-Aided Translation Technology. A Practical Introduction. Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa. Chan, Sin-wai (2004). A dictionary of translation technology. Hong Kong: The Chinese University Press. Chan Sin-wai (ed.) (2015): The Routledge Encyclopedia of Translation Technology: London and New York: Routledge. Mossop, Brian (20072). Revising and Editing for Translators. Manchester: St. Jerome. Somers, Harold (ed.) (2003). Computers and Translation. A Handbook for Translators. Amsterdam: John Benjamins. Zetzsche, Jost. (201512). The Translator's Tool Box: A Computer Primer for Translators. International Writers' Group, LLC, http://www.internationalwriters.com/toolbox. Δικτυογραφία https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phone-nokia-n95.svg https://github.com/benel/TraduXio/wiki https://www.youtube.com/watch?v=1DBcJH1poiQ www.translatum.gr http://magicsearch.org/ http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?15692-souverainiste http://www.translatum.gr/forum/index.php http://termostat.ling.umontreal.ca/ http://termcoord.eu/discover/free-term-extractors/term-extraction-tools/ http://europa.eu/pol/educ/index_fr.htm http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/les-dechets-radioactifs/la-radioactivite/radioactivite-naturelle-et-radioactivite-artificielle-63.html https://www.youtube.com/watch?v=APMcWe2vvJI
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2020