Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυστήματα Ευφυών Πρακτόρων / Intelligent Agent Systems
ΚωδικόςAI203
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βασιλειάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016306

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυστήματα Ευφυών Πρακτόρων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600202309
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, Βασικές γνώσεις Κατανεμημένων Συστημάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές και τις τεχνολογίες των Ευφυών Αυτόνομων Πρακτόρων και των Πολυπρακτορικών Συστημάτων, Εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης πολυπρακτορικών συστημάτων, Κατάρτιση σε Συστήματα ανάπτυξης πολυπρακτορικών συστημάτων.

Δεξιότητες:Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης πολυπρακτορικών συστημάτων με την χρήση περιβαλλόντων/γλωσσών προγραμματισμού ανάπτυξης, όπως Netlogo, Agentspeak, Jade, Jason.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες. Διαφορετικές θεωρήσεις πρακτόρων. Χαρακτηριστικά. Πολυπρακτορικά συστήματα. Προτυποποίηση. Αφηρημένες Αρχιτεκτονικές πρακτόρων: Λογικοί πράκτορες. BDI πράκτορες. Αντιδραστικοί πράκτορες. Υβριδικοί πράκτορες. Πολυπρακτορικά Συστήματα: πρωτόκολλα επικοινωνίας, Θεωρία πράξεων λόγου, Γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων, ΚQML και FIPA ACL. Πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης πρακτόρων. Αρχιτεκτονική μαυροπίνακα. Πρωτόκολλο σύναψης συμβολαίων. Διαπραγμάτευση. Δημοπρασίες. Πολυπρακτορικός Σχεδιασμός. Εφαρμογές Πρακτόρων. Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών: Netlogo, Agentspeak, Jade, Jason.
Λέξεις Κλειδιά
ευφυείς πράκτορες, πολυ-πρακτορικά συστήματα, δημοπρασίες, διαπραγμάτευση, θεωρία παιγνίων, επιχειρηματολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες Powerpoint, Επίδειξη περιβαλλόντων ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εκπόνηση μελέτης (project)108
Μελέτη-προτετοιμασία78
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 50% του τελικού βαθμού, Προγραμματιστική εργασία 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Michael Wooldridge, "An Introduction to MultiAgent Systems - Second Edition", John Wiley & Sons, ISBN: 978-0470519462, May 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Fabio Luigi Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood, "Developing Multi-Agent Systems with JADE", ISBN: 978-0-470-05747-6, February 2007 - Rafael H. Bordini, Jomi Fred Hübner, Michael Wooldridge, "Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason", ISBN: 978-0-470-02900-8, October 2007 - Lin Padgham, Michael Winikoff, "Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide", ISBN: 978-0-470-86120-2, June 2004 - Stuart Russell and Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", 2nd Edition, ISBN: 0-13-790395-2, Prentice Hall, 2003. - G. Weiss (ed.), "Multi-Agent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence", MIT Press, ISBN 0262731312, 1999. - J. Ferbe, "Multi-Agent Systems", Addison-Wesley, 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2022