Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα / Topics in Language Didactics, Multilingualism and Educational Technologies
ΚωδικόςΥΚΔΓ-004
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΓλώσσες, Επικοινωνία & Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολο
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012611

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600202385
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων/σεμιναρίων οι φοιτήτριες/ές αναμένεται να είναι ικανές/οί να: • Συνδέσουν τις θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. • Κατανοούν ικανοποιητικά τις θεωρίες και τις πρακτικές χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. • Εφαρμόζουν τα εργαλεία των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. • Εκπονούν ή/και να προσαρμόζουν κατάλληλο και ενδεδειγμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την ηλικία, το επίπεδο γλωσσομάθειας και τις δεξιότητες προς ανάπτυξη. • Αξιολογούν το ψηφιακό υλικό και τα εργαλεία που εντοπίζουν στο διαδίκτυο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων/σεμιναρίων είναι τα εξής: • Γνωστικές, διδακτικές, γλωσσολογικές θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας • Σύνδεση θεωριών κατάκτησης με τη διδακτική πρακτική • Εκμάθηση ορολογίας σχετικής με τη διδασκαλία γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ • Ανεύρεση κατάλληλου ψηφιακού υλικού και προσαρμογή για τη διδασκαλία γλώσσας • Χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) • Χρήσιμες πηγές ανεύρεσης εκπαιδευτικού υλικού • Ηλεκτρονικά εργαλεία ανατροφοδότησης για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας • Κοινότητες Πρακτικής και Κοινότητες Μάθησης • Χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία του web 2.0.
Λέξεις Κλειδιά
Ειδική διδακτική, Χρήση ΤΠΕ, Πρακτικές εφαρμογές, Εκπόνηση ψηφιακού υλικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις70,3
Σεμινάρια60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων441,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών431,7
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενδιάμεσες παρουσιάσεις και τελική γραπτή επιστημονική & ερευνητική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αικ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές Πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού και Ταυτότητες. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Lightbown, P. & Spada, N., (2013). Κατάκτηση και διδασκαλία, How Languages are Learned (4th ed.). Oxford University Press Mackey, A. & Gass, S. (2012). Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide. London: Routledge. Salmon, G. (2011). E-Moderating The Key to Online Teaching and Learning. London: Routledge. Bajric, S. (2010). Linguistique, cognition et didactique. Paris : PUPS. Van Patten, B. & Williams, J. (2-14). Cognition and Second Language Instruction. Routledge
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-03-2017