ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ / Geological Principles in Palaeobiology
ΚωδικόςC01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015451

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600202464
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Oι φοιτητές να μπορούν να ελέγχουν το βασικό λιθοστρωματογραφικό και ταφονομικό πλαίσιο των απολιθωμάτων και απολιθωματοφόρων κοιτασμάτων και να μπορούν να συνθέσουν τα παλαιοντολογικά δεδομένα σε ένα βιοστρωματογραφικό και μαγνητοστρωματογραφικό πλαίσιο
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές και νόμοι στρωματογραφίας (μη γεωλόγοι). Βιοστρωματογραφία- αρχές και μέθοδοι. Μαγνητοστρωματογραφία και παλαιοντολογικά δεδομένα. Αρχές Στρωματογραφίας ακολουθιών. Αρχές και κριτήρια χρονοστρωματογραφικής διάρθρωσης Γεωλογικού χρόνου. Βασικές αρχές κυκλοστρωματογραφίας- κλιματικοί κύκλοι- MIS. Αρχές και μέθοδοι Ταφονομίας- Ερμηνεία ταφονομικών δεδομένων. Χερσαία και θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα, κριτήρια καθορισμού φάσεων και ανάλυση φάσεων. Ερμηνεία ιζηματογενούς αρχείου, αποθετική ιστορία ιζηματογενών ακολουθιών
Λέξεις Κλειδιά
Λιθοστρωματογραφια, Βιοστρωματογραφια, Στρωματογραφία Ακολουθιών, Μαγνητοστρωταογραφία, Ταφονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Επιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Eπιλεγμένη διεθνής επιστημονική αρθρογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2023