Επιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕπιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες / Business planning and techno-economic studies
ΚωδικόςΜ8-ΦΠ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015551

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
  • Ιωαννης Παπαδοπουλος
Class ID
600202856
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • κάνει τις κατάλληλες κινήσεις για να ιδρυθεί, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση στον τομέα της βιο-οικονομίας, • δύναται να κάνει επένδυση με περιβαλλοντική στόχευση για αξιοποίηση των φυσικών πόρων • προγραμματίζει και εκτελεί σωστά ένα επενδυτικό σχέδιο, έχοντας μια εξειδικευμένη γνώση σε τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την επενδυτική αυτή δράση • έχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα οικονομίας, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικότητας Το Επίπεδο Επιδιωκόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι 7.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Τα βήματα συγγραφής μιας μελέτης ii. Μελέτη σκοπιμότητας iii. Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια iv. Προδιαγραφές απαιτούμενων εισροών v. Κόστος πρώτων υλών και εφοδίων – κόστος ανά μονάδα – ετήσιο κόστος vi. Οργάνωση και δυναμικότητα παραγωγής vii. Περιβαλλοντική επίδραση της τεχνολογίας viii. Χωροθέτηση επενδύσεων και περιβάλλον ix. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (δομή, τεχνικές, βήματα) x. Το περιβαλλοντικό κόστος και όφελος των επενδύσεων xi. Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης xii. Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επένδυσης xiii. Πηγές χρηματοδότησης xiv. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων (ΚΠΑ, IRR) xv. Χρηματοοικονομικοί δείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας, ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης) xvi. Επενδυτική ανάπτυξη και επέκταση
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (50%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
i. Καρβούνης, Σ. (2006). Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονομοτεχνικές Μελέτες. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα. ii. Καρβούνης, Σ. (2010). Οδηγίες, προβλήματα, υποδείγματα για οικονομοτεχνικές μελέτες, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα. iii. Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ. (2006), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα. iv. Specisoft (2009). Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης v. Καλδέλλης Ι., Χαλβατζής Κ., Κωνσταντινιδης Π., Λαμπριδου Ελενη-Καλομοιρα (2005). Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα vi. Μπιτζένης Α., (2015). Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2022