Στοχαστική Υδρολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτοχαστική Υδρολογία / Stochastic Hydrology
ΚωδικόςΜ27-ΑΔ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016350

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση_ΠΜΣ Αειφορική Διαχ. Δασ. και Φυσ. Οικοσυστημάτων:Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτοχαστική Υδρολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600203283
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Κατανόηση των στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας των υδρολογικών δεδομένων -Εμβάθυνση στη χρήση υδρολογικών προγραμμάτων στον προσδιορισμό του υδατικού ισοζυγίου και των υδρογραφημάτων - Απόκτηση δεξιοτήτων στην επιφανειακή υδρολογία - Απόκτηση της ικανότητας ελέγχου της αξιοπιστίας των υδρολογικών μοντέλων και των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους. - Γνώση και κατανόηση της βελτιστοποίησης υδρολογικών μοντέλων για υδρολογικό σχεδιασμό (πλημμύρες, υδρολογικές ξηρασίες και σχεδιασμό υδροτεχνικών έργων) - Ικανότητα υπολογισμού παραμέτρων υδρολογικών μοντέλων με χρήση Γ.Σ.Π.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών. - Ανάλυση συχνότητας ακραίων τιμών (κατανομή Gumbel, κατανομή Pearson, λογαριθμική κατανομή Pearson τύπου ΙΙΙ). - Σχέσεις έντασης- διάρκειας- συχνότητας βροχών και παροχών. Ανάλυση και διαχωρισμός υδρογραφήματος. Καθαρή και απορροική βροχόπτωση. - Μέθοδοι εκτίμησης. Χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων. Μοναδιαίο, στιγμιαίο και συνθετικό υδρογράφημα. Συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα. - Υδρολογικά μοντέλα βροχής απορροής και υδατικού ισοζυγίου.
Λέξεις Κλειδιά
Υδρογράφημα, πλημμύρα, υδατικό ισοζύγιο, υδρολογικά μοντέλα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: με παρουσιάσεις PowerPoint, προβολή βίντεο και φωτογραφιών, και χρήση υδρολογικών και υδραυλικών προγραμμάτων (HEC- GeoHMS, HEC RAS).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων70
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις4
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ατομική εργασία με επίλυση υδρολογικών θεμάτων και γραπτές εξετάσεις. Τελικός βαθμός εξέτασης: 50% γραπτές εξετάσεις και 50% παράδοση ατομικής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Marc F.P. Bierkens and Frans C. van Geer, Stochastic Hydrology, Utrecht University. - Δ. Μυρωνίδης, Υδρολογία - Υδραυλική, εκδόσεις Τζιόλα, 2020. - Δ. Κουτσογιάννης, Στατιστική Υδρολογία, Εκδοση 4η , 312 pages, doi:10.13140/RG.2.1.5118.2325, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997. - Handbook of Hydrology» by D.R. Maidment (Editor), - Elizabeth M. Shaw, “Hydrology in Practice”. - «Υδατικοί Πόροι: 1. Τεχνική Υδρολογία» του Γ. Τσακίρη (Υπεύθυνος Έκδοσης) - «Τεχνική Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων» του Δ. Παπαμιχαήλ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2022