Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης ή Ερευνητικής Πρότασης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυγγραφή Επιστημονικής Μελέτης ή Ερευνητικής Πρότασης / How to write a paper or a grant proposal
ΚωδικόςC4
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Γουλής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017401

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 40
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυγγραφή Επιστημονικής Μελέτης ή Ερευνητικής Πρότασης
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600203301
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας για όλο το ΠΜΣ. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα μάθει βασικές αρχές και πρακτικές και θα αποκτήσει δεξιότητες συγγραφής όλων των μορφών της επιστημονικής επικοινωνίας (άρθρα, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, υποβολές προτάσεων).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση των βασικών αρχών συγγραφής επιστημονικού άρθρου Πρακτική εφαρμογή (Workshop) των δυνατοτήτων του MS Word Εκμάθηση λογισμικού βιβλιογραφικών αναφορών (Reference manager) Εκμάθηση αρχών παρουσίασης προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης Πρακτική εφαρμογή (Workshop) παρουσίασης προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης Εκμάθηση αρχών συγγραφής διπλωματικής εργασίας Πρότυπα συγγραφής επιστημονικών άρθρων (Reporting research guidelines) Πρακτική εφαρμογή (Workshop) συγγραφής επιστημονικών άρθρων Εκμάθηση αρχών προετοιμασίας και υποβολής ερευνητικής πρότασης Πρακτική εφαρμογή (Workshop) υποβολής ερευνητικής πρότασης Εκμάθηση διαδικασίας peer review Πρακτική εφαρμογή (Workshop) εικονικής υποβολής μελέτης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πώς να γράψετε ένα επιστημονικό άρθρο Workshop 1 – MS Word Συγγραφή βιβλιογραφικών παραπομπών - Λογισμικό Reference manager Πώς να προετοιμάσετε και παρουσιάσετε μία προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση Πώς να προετοιμάσετε και να παρουσιάσετε μία διπλωματική εργασία Reporting research guidelines Workshop 2 – Ακουλουθώντας τις οδηγίες Πώς να προετοιμάσετε και να υποβάλετε μία ερευνητική πρόταση Workshop 3 – Υποβολή ερευνητικής πρότασης Διαδικασία υποβολής - Διαδικασία peer review Workshop 4 – Εικονική υποβολή μελέτης Αξιολόγηση
Λέξεις Κλειδιά
συγγραφή, άρθρο, αναρτημένη ανακοίνωση, προφορική ανακοίνωση, διαδικασία υποβολής σε περιοδικό, υποβολή ερευνητικών προτάσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω online fora (e-learning) Αξιολόγηση μέσω υπολογιστή / ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής� που βαθμολογούνται αυτόματα (e-learning) Αξιολόγηση μέσω υπολογιστή / υποβολή αρχείων που βαθμολογούνται από τους διδάσκοντες (e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Σεμινάρια251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο502
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1365,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση μέσω υπολογιστή / ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βαθμολογούνται αυτόματα (e-learning) Αξιολόγηση μέσω υπολογιστή / υποβολή αρχείων που βαθμολογούνται από τους διδάσκοντες (e-learning)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παρατίθεται στο δικτυακό τόπο του μαθήματος (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14872)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρατίθεται στο δικτυακό τόπο του μαθήματος (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14872)
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-12-2021