Συντήρηση,αποκατάσταση,εξυγίανση τοπίου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυντήρηση,αποκατάσταση,εξυγίανση τοπίου / LD 110_ Landscape Preservation, Restoration and Rehabilitation
ΚωδικόςΣΤ110
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ" 2023-2025
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002754

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ" 2023-2025

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν324

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ'' 2019-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυντήρηση,αποκατάσταση,εξυγίανση τοπίου
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600203339
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΤ202 Οικολογία και φυσικοί πόροι.
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν γνωρίσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υποβαθμισμένων και ρυπασμένων τοπίων. 2. έχουν αποκτήσει γνώσεις για την την ανόρθωση και αποκατάσταση ρυπασμένων τοπίων. 3. μπορούν να σχεδιάζουν αειφορικά τοπία σύμφωνα με τις αρχές της οικολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, Ορισμοί σχετικών όρων ( Τοπίο, Περιβάλλον, Ρύπανση, Οικοσύστημα. Συντήρηση, Διαχείριση Τοπίου. Αποκατάσταση, Ανόρθωση, Εξυγίανση, Βιοθεραπεία, Ελαστικότητα διαταραγμένου τοπίου). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα υγιούς και ρυπασμένου περιβάλλοντος (χερσαίο, υδάτινο και ατμοσφαιρικό) Υγροτοπικά οικοσυστήματα. Λειτουργίες και Αξίες υγροτοπίων. Κατασκευή τεχνητών αστικών υγροτόπων. Τεχνητοί αστικοί και κολυμβητικοί υγρότοποι. Ρύπανση, Αποκατάσταση Υγροτόπων (ποταμών, λιμνών). Εχέδωρος ή Γαλλικός ποταμός (Εχέδωρος ή Εχέρρυπος). Προτάσεις για αποκατάσταση, αναβάθμιση του ποτάμιου τοπίου. Ο ποταμός Δενδροπόταμος παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή? Αποκατάσταση χώρων απόθεσης αστικών και βιομηχανικών στερεών Αποβλήτων Μέθοδοι αποκατάστασης ρυπασμένων τοπίων. Μέθοδος Φυτοεξυγίανσης πρώην βιομηχανικών περιοχών Επεξεργασία (εξυγίανση) ρυπασμένων υδάτων με την μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων. Αλλοιώσεις, διαχείριση, παρακολούθηση υγροτοπίων. Αποκατάσταση-Αναβάθμιση τοπίου Μεταλλείων, ανθρακωρυχείων, Λατομείων κ.λπ. Αγροτικό τοπίο. Τα οικοσυστήματα των ορίων των αγρών, αξίες, αλλοιώσεις, Αποκατάσταση και Διαχείριση. Αλλοίωση του τοπίου από φυτά εισβολείς.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία τοπίου, Οικοσύστημα, Βιοθεραπεία τοπίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις42
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Πρακτική (Τοποθέτηση)24
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις4
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
b1. Burel F. and J. Baudry. 2003. Landscape Ecology, Concepts, Methods and Applications. Science Publishers, Inc. 362p. b2. Alexander M. 1999. Biodegradation and Bioremediation. 2nd Edition. Academic press. 453p. WEB of SCIENCE.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2023