Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών / Environmental and energy approach to buildings
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ14-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016750

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600203353
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα μπορεί: - να σχεδιάζει οικιστικά σύνολα, ελεύθερους αστικούς χώρους και κτίρια με βιοκλιματικά, κριτήρια, ώστε να διασφαλιστούν σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα και να επιτευχθεί μείωση των καταναλώσεων σε ενέργεια και συνεπώς των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, - να έχει ολοκληρωμένη άποψη για την αλληλοεπίδραση κτιριακών κατασκευών και περιβάλλοντος, - να γνωρίζει τις δυνατότητες ελαχιστοποίησης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την παραγωγή και χρήση των κτιριακών κατασκευών και να τις αξιολογεί με εφαρμογή συστηματικών μεθόδων, - να συμβάλλει στο σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών με συνολικά κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνολογιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναπτύσσονται όλες οι παράμετροι, σε κλίμακα πολεοδομική, που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες του αστικού ιστού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια. Τα παραπάνω τεκμηριώνονται τόσο με αποτελέσματα από εκτεταμένη έρευνα, όσο και με παραδείγματα σχετικών πιλοτικών εφαρμογών. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής ανάλυση των κτιρίων, προκειμένου στο στάδιο της λειτουργίας τους να χαρακτηρίζονται και ως κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται όλες οι μεταβλητές (στοιχεία) που συνθέτουν και επηρεάζουν το θερμικό τους ισοζύγιο και αναλύονται όλοι οι σχεδιαστικοί και κατασκευαστικοί χειρισμοί, προκειμένου να ικανοποιηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαιτήσεις του ισοζυγίου, για σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων τη χειμερινή και θερινή περίοδο, διασφαλίζοντας συγχρόνως θερμική άνεση στους εσωτερικούς χώρους και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται συστηματική και σε βάθος αναφορά, σε όλα εκείνα τα παθητικά ηλιακά συστήματα που συμβάλλουν στη θέρμανση, στο δροσισμό και φωτισμό των κτιρίων με φυσικό τρόπο. Αναπτύσσεται επίσης το υπολογιστικό υπόβαθρο της εκτίμησης των ενεργειακών ροών μεταξύ κτιρίου και εξωτερικού περιβάλλοντος και παρουσιάζονται τύποι κτιρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση, όπως τα παθητικά κτίρια και τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος αναπτύσσονται οι κύριοι άξονες της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής θεώρησης των κτιριακών κατασκευών. Προς τούτο, αφού διευκρινισθούν αρχικά οι έννοιες και οι διαστάσεις της αειφορικής δόμησης, παρουσιάζεται και επεξηγείται η έννοια του κύκλου ζωής για το κτίριο και για τα στοιχεία που το συνθέτουν, αναλύεται η ροή υλικών και ενέργειας στη διάρκεια του κύκλου αυτού και επισημαίνονται οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια προσδιορίζονται και αναλύονται, ποιοτικά και ποσοτικά, οι παράμετροι που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά των οικοδομικών υλικών, των στοιχείων και των κατασκευαστικών λύσεων, στα οποία οφείλλονται οι επιπτώσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον και διατυπώνονται συνεπακόλουθα κριτήρια για την επιλογή τους στην κατασκευή. Αναπτύσσονται ζητήματα της συγκέντρωσης, οργάνωσης και διαχείρισης αξιόπιστων πληροφοριακών δεδομένων για την υποστήριξη των αποφάσεων του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού και παρουσιάζονται και σχολιάζονται γνωστές βάσεις δεδομένων από τον διεθνή χώρο. Επισημαίνεται ο ρόλος της συστηματικής αξιολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και ολοκληρωμένων έργων, παρουσιάζονται και σχολιάζονται διεξοδικά σχετικές μέθοδοι και εργαλεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αναλύονται παραδείγματα εφαρμογής τους σε συγκεκριμένα έργα. Ο ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός κτιριοδομικός σχεδιασμός συμπληρώνεται με την ανάλυση των προϋποθέσεων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών αναφορικά με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος και τις εγκαταστάσεις και την παρουσίαση υλικών, κατασκευαστικών λύσεων,υπολογιστικών εργαλείων και παραδειγμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
ΑΕΙΦΟΡΙΑ, βιοκλιματικός σχεδιασμός, ενεργειακή απόδοση κτιρίων, περιβαλλοντική απόδοση κτιρίων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις142
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2022