Ατμοσφαιρική ρύπανση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑτμοσφαιρική ρύπανση / Air Pollution
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ11-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016728

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑτμοσφαιρική ρύπανση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600203362
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και περιεχόμενο μαθήματος, ανά εβδομάδα. Κ.Κ.= Κώστας Καρατζάς Δ.Μ.=Δημήτρης Μελάς 1η διάλεξη: Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση (Κ.Κ., Δ.Μ.) • Η ιστορία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης • Εισαγωγική γνωριμία με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον: «Φυσικός», «Χημικός» και «Βιολογικός» καιρός • Βασικές έννοιες και μηχανισμοί περιγραφής περιβαλλοντικών φορτίσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον: ρύποι, διασπορά, διάχυση, φυσικοχημικός μετασχηματισμός τους, διεργασίες εκπομπής και απομάκρυνσής τους από την ατμόσφαιρα. 2η διάλεξη: Ποιότητα αέρα-εισαγωγή: ρύποι, επιπτώσεις, νομοθεσία (Κ.Κ.) • Πηγές ρύπανσης • Βασικοί ρύποι • Κανονιστικό πλαίσιο και σχετικές έννοιες (οριακές τιμές, τιμές-στόχοι, κλπ) 3η διάλεξη: Ατμοσφαιρικοί ρύποι (Δ.Μ.) • Περί ρύπων: Βασικές έννοιες , φύση, δημιουργία, πηγές ΑΡ • Επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον (βιολογικό, δομημένο) • Κριτήρια, όρια και νομικό πλαίσιο 4η διάλεξη: Περιβαλλοντική μετεωρολογία (Δ.Μ.) • Η μετεωρολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. • Διασπορά, διάχυση, φυσικοχημικός μετασχηματισμός τους • Διεργασίες εκπομπής και απομάκρυνσης ρύπων από την ατμόσφαιρα 5η διάλεξη: Μοντέλα ποιότητας αέρα (Δ.Μ.) Μοντελοποίηση της ποιότητας αέρα και η σχέση της με τη μοντελοποίηση άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων • Ντετερμινιστική μοντελοποίηση • Μοντέλα για περιβαλλοντικό σχεδιασμό & ΜΠΕ 6η διάλεξη: Ατμοσφαιρική Ρύπανση και αστικό περιβάλλον (Κ.Κ.) • Ποιότητα αέρα σε περιαστική, αστική και τοπική κλίμακα • Αστική θερμική νήσος, αστικό μικροκλίμα • Οδικές χαράδρες, μορφολογία κτιρίων • Αστική μορφολογία και «μεταβολισμός» 7η διάλεξη: Ατμοσφαιρική ρύπανση & Περιβαλλοντική Αδειοδότηση – ΔΠΕ (Κ.Κ.) • Μοντέλα όγκου ελέγχου (box models), γκαουσιανά μοντέλα • Εκτίμηση εκπομπών: το παράδειγμα της οδικής κυκλοφορίας, των αεροπορικών μεταφορών και της ναυσιπλοΐας 8η διάλεξη: Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους (Κ.Κ.) • Το κτίριο: χώροι κατοικίας, χώροι εργασίας • Πηγές – υλικά • Χημικοί ρύποι, σωματιδιακοί ρύποι • Τα δημόσια κτίρια 9η διάλεξη: Ποιότητα αέρα και αισθητήρες χαμηλού κόστους (Κ.Κ.) • Μέθοδοι παρακολούθησης και εκτίμησης ποιότητας αέρα για φυσικό, χημικό και βιολογικό καιρό • Παθητικοί δειγματολήπτες (Passive samplers) • Βιο-αισθητήρες (Bio-sensors) • Μικροαισθητήρες, Ατμοσφαιρική Ρύπανση και αστικό περιβάλλον • Επιστήμη των πολιτών 10η διάλεξη: Ο διασυνδεδεμένος πολίτης και η ΠΑ: smart phones & AQ (Κ.Κ.) • Κατηγορίες αισθητήρων για smart phones • Αισθητήρες ποιότητας περιβάλλοντος για έξυπνες συσκευές: δυνατότητες και προοπτικές 11η διάλεξη: ΠΑ ως «υλικό» για το σχεδιασμό υπηρεσιών ποιότητας ζωής (Κ.Κ.) • Ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων ποιότητας αέρα ως προϋπόθεση για την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση έργων και δράσεων Μηχανικού • Βασικές αρχές για το σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών περιβαλλοντικής ενημέρωσης 12η διάλεξη: Έξυπνη πόλη, ΙοΤ και ατμοσφαιρική ρύπανση (Κ.Κ.) • Τεχνολογίες αισθητήρων: ποιότητα αέρα, θόρυβος, κυκλοφορία, κατανάλωση ενέργειας κ.λπ. • Η έξυπνη πόλη • Το έξυπνο κτήριο 13η διάλεξη: Εφαρμογές λογισμικού σε θέματα μελέτης ατμοσφαιρικού (και όχι μόνο) περιβάλλοντος (Κ.Κ.) • Μοντέλα χωρικής απεικόνισης • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών • Συστήματα λήψης αποφάσεων
Λέξεις Κλειδιά
ποιότητα αέρα, αστική ρύπανση, κτίριο, αστική μορφολογία, "ανθεκτικές πόλεις", έξυπνες πόλεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων35
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση εργασιών και παρουσίασή τους 1. Μία βιβλιογραφική εργασία που θα αφορά την μελέτη και κριτική αξιολόγηση ενός θέματος ενταγμένου στους στόχους του μαθήματος 3. Μία υπολογιστική μελέτη / συνθετική εργασία που θα αφορά την εκτίμηση περιβαλλοντικών φορτίσεων από έργα και δραστηριότητες που άπτονται του επιστημονικού (επαγγελματικού αλλά και ερευνητικού) τομέα του Μηχανικού, με έμφαση στο αστικό περιβάλλον
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ατμοσφαιρική Τεχνολογία (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2337) Ατμοσφαιρική ρύπανση (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1016)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-05-2020