ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / TELECOMMUNICATIONS
ΚωδικόςΤΠΕΑ2
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020857

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 65
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600203519
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: Θα έχουν εξοικειωθεί α) με τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και της ψηφιακής τηλεόρασης και β) με τις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου Θα μπορούν να γνωρίζουν τις επιμέρους σύγχρονες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την επίδραση που αυτές έχουν στην πολιτική και την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είναι σε θέση να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση επάνω στα θέματα του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου των τηλεπικοινωνιών και να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα νομικής φύσης Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν σε πρακτικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η αδειοδότηση κεραιών, κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο διεπιστημονικό αυτό μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εποπτεία τους, την αδειοδότηση, τη σπανιότητα των πόρων όπως το ραδιοφάσμα, τον εξοπλισμό και την καθολική υπηρεσία. Επιπλέον, παρουσιάζεται το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μαζί με το νέο Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ενώ παράλληλα εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την πολιτική και διαχείριση του ραδιοφάσματος, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, περιγράφεται το καθεστώς της εποπτείας των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο, τη διάρθρωση και τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ) ενώ μελετώνται και οι αρμοδιότητες του φορέα των Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ΕΕ (BEREC) και παρουσιάζεται το ευρωπαικό νομοθετικό πλαίσιο για τα δίκτυα 5G. Παράλληλα, παρουσιάζεται ιστορικά η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, η δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξής της σε συνθήκες εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, καθώς και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Αφού παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της ψηφιακής τηλεόρασης, στο μάθημα αναλύεται επιπλέον το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την λειτουργία και την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα, ενώ γίνεται αναφορά στο διεθνές νομικό πλαίσιο χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διερευνώνται ζητήματα που αφορούν στις νομικές πτυχές των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων μέσω δορυφορικών συστημάτων. Τέλος, στον κύκλο μαθημάτων εντάσσονται και ζητήματα που αφορούν στο απόρρητο των επικοινωνιών, τη διαδικασία και προϋποθέσεις της άρσης του, καθώς και θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες δικτύων (5G and beyond) και την επίδραση των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις υπηρεσίες. 1. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. 2. Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα-Ψηφιακή Τηλεόραση 3. Αδειοδότηση τηλεπικοινωνιών, δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 4. Το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και η άρση του. 5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ). Διαιτησία στο πλαίσιο της ΕΕΤΤ. 6. Ζητήματα εποπτείας και ανταγωνισμού στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΤΤ και Επιτροπής Ανταγωνισμού. 7. Τηλεπικοινωνίες και Ψηφιακή Αγορά στην ΕΕ. 8. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 9. Αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα. 10. Τηλεπικοινωνίες και Δίκαιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 11. Διεθνές Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών. Δορυφορική τηλεόραση 12. Νέες τεχνολογίες, σύγχρονα δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Η γεωπολιτική σημασία τους και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Σεμινάρια100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών552,2
Εξετάσεις22.50,9
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (διαμορφωτική) Γραπτή εργασία (διαμορφωτική) Δημόσια παρουσίαση (διαμορφωτική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-01-2022