Προγράμματα Σπουδών και βιβλία σχολικής εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρογράμματα Σπουδών και βιβλία σχολικής εκπαίδευσης / Curriculum and school textbooks
ΚωδικόςΠΕΠΣ303
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριάκος Μπονίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018138

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Παιδαγωγική του ΣχολείουΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρογράμματα Σπουδών και βιβλία σχολικής εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600203896
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοποί του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες: 1) Σε θεωρητικό επίπεδο, να εξετάσουν θέματα σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μορφή, το σχεδιασμό, την ανάλυση, την έρευνα και την αξιολόγηση του προγράμματος σκοπών και στόχων και του ενοποιημένου προγράμματος σπουδών 2) Σε επίπεδο εφαρμογής, να μπορούν να σχεδιάζουν προγράμματα σκοπών και στόχων, διεπιστημονικά και θεματοκεντρικά/διαθεματικά προγράμματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάπτυξη του προγράμματος του μαθήματος Κατά την ανάπτυξή του οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες: Α. στη θεωρητική ενότητα, αναλύουν τη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με τα θεωρητικά ερε-ίσματα, τις ιδεολογίες και τα μοντέλα σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και τη θεωρία και την έρευνα του σχολικού βιβλίου. Β. στην ενότητα της εφαρμογής αναλαμβάνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών (προγ-ραμμάτων «σκοπών και στόχων», εποικοδομητικών και κριτικών προγραμμάτων, «διεπιστημονι-κών» και «διαθεματικών»). Γ. στην ερευνητική ενότητα καταγράφουν τη σχετική δραστηριότητα Ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων διεθνώς και ασκούνται στη χρήση ερευνητικών τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης της «συστηματικής» και της «αξιολογικής» έρευνας των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων, διεξάγοντας πιλοτικές έρευνες σε ποικίλα πεδία (έρευνα της διαδικασίας παραγωγής και εισαγωγής τους στην εκπαίδευση, έρευνά τους ως «προϊόντων», έρευνα του τρόπου χρήσης τους και της άποψης των ομάδων αποδοχής). Θέματα, χρονοδιάγραμμα Eισαγωγή στη θεματική του σεμιναρίου. Διαγνωστική αξιολόγηση. Καταγραφή αναγκών. Κατά την ανάπτυξή του οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες: 1) Ενότητα πρώτη (εισαγωγική): Φιλοσοφίες, ιδεώδη και θεωρίες αγωγής και πρόγραμμα σπουδών-ιδεολογίες των προγραμμάτων σπουδών I) Επιστημολογικές θεωρήσεις της Παιδαγωγικής και πρόγραμμα σπουδών (σκοπών-στόχων και ενιαιοποιημένο). ΙΙ) Θεωρίες αγωγής και πρόγραμμα σπουδών (σκοπών-στόχων και ενοποιημένο). ΙΙΙ) Θεωρίες μάθησης και πρόγραμμα σπουδών (σκοπών-στόχων και ενοποιημένο). ΙV) Η «ακαδημαϊκή-σχολαστική» ιδεολογία, η ιδεολογία της «κοινωνικής αποτελεσματικότητας», η «παιδοκεντρική» ιδεολογία και η «αναδομιστική» ιδεολογία των προγραμμάτων σπουδών. V) Πολιτική, ηγεμονία, ιδεολογία και πρόγραμμα σπουδών (σκοπών και στόχων και ενοποιημένο). Κρυφό πρόγραμμα. Πρόγραμμα σπουδών και: 1) σχολικός χώρος και χρόνος, 2) μορφή και αξιακοί προσανατολισμοί των σκοπών και στόχων, 3) ιδεολογικό περιεχόμενο των περιεχομένων μάθησης, 4) κοινωνικό κλίμα (σχέσεις των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στη διδακτική διαδικασία, στυλ του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικού) και μεθόδευση της διδασκαλίας, 5) ρόλος των διάφορων μορφών αξιολόγησης, από κριτική σκοπιά. Παιδαγωγική της Ειρήνης και πρόγραμμα σπουδών (σκοπών-στόχων και ενοποιημένο). 2) Ενότητα δεύτερη: Σχεδιασμός του προγράμματος σκοπών και στόχων και ανάπτυξη του ενοποιημένου προγράμματος Ι) Πρόγραμμα σκοπών και στόχων: - Σκοποί και στόχοι. Ταξινομίες διδακτικών στόχων - Περιεχόμενα μάθησης: διάταξη των περιεχομένων μάθησης - Μεθόδευση της διδασκαλίας: κοινωνικές και διδακτικές μορφές της διδασκαλίας, μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας-Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. - Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση και συνολική αξιολόγηση. Η “αντικειμενικού” τύπου αξιολόγηση. ΙΙ) Τα ενοποιημένα προγράμματα (εποικοδομητικά, κριτικά, μετανεωτεριστικά): - Το πρόγραμμα διαδικασίας. - Τα διεπιστημονικά προγράμματα (μορφές διεπιστημονικότητας, συνεργασία των μαθημά-των και διάταξη των περιεχομένων μάθησης, μεθοδολογικές προσεγγίσεις) - Τα θεματοκεντρικά/διαθεματικά προγράμματα. Το μοντέλο των τριών κύκλων και η μέθοδος project. - Αυθεντική αξιολόγηση – αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος. 3) Ενότητα τρίτη: Η αξιολόγηση του προγράμματος σκοπών-στόχων και του ενοποιημένου προγράμματος Ι) Η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων (καταγραφή αναγκών, διαμορφωτική αξιολόγηση, διαρκής αξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση, αξιολόγηση από τις ομάδες αποδοχής) ΙΙ) Κριτήρια και τρόποι αξιολόγησης των προγραμμάτων. 4) Ενότητα πέμπτη: Πρόγραμμα σπουδών και έρευνα δράσης Αυτονομία του/ης εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών- ο/η εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ερευνήτρια: Η διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος σπουδών από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ή την ίδια την εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στη διδακτική διαδικασία, μέσα από την έρευνα δράσης (στάδια της έρευνας, τεχνικές συλλογής υλικού, ανάλυσης και αξιοποίησής του, αξιολόγηση της έρευνας). 5) Ενότητα έβδομη: Σχεδιασμός/ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Προτεινόμενα θέματα: • Πρόγραμμα σκοπών και στόχων • Εποικοδομητικό Διεπιστημονικό πρόγραμμα διαδικασίας σχολικής εκπαίδευσης • Εποικοδομητικό θεματοκεντρικό πρόγραμμα διαδικασίας σχολικής εκπαίδευσης • Κριτικό διεπιστημονικό ή θεματοκεντρικό πρόγραμμα σχολικής εκπαίδευσης • Μετανεωτεριστικό θεματοκεντρικό πρόγραμμα σχολικής εκπαίδευσης 5) Ενότητα έβδομη: Το σχολικό βιβλίο Για τους φοιτητές και φοιτήτριες με ειδίκευση: Παιδαγωγική του Σχολείου: 1. Ιστορία, ρόλος, χαρακτηριστικά και λειτουργίες του σχολικού βιβλίου. Εκπαιδευτικός, μαθητής/τρια-πρόγραμμα σπουδών και σχολικό βιβλίο. 2. Η συγγραφή και οι «πολιτικές» των βιβλίων διεθνώς. Η εισαγωγή των προγραμμάτων σπουδών και των βιβλίων στη σχολική πράξη. 3. Το «ηλεκτρονικό» σχολικό βιβλίο. 4. Η χρήση του προγράμματος σπουδών και του σχολικού βιβλίου. 5. Η ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τάξης και η πα-ραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες. Δια-δικασίες παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 6. Σύντομο ιστορικό της έρευνας των σχολικών βιβλίων, «συστηματικής» και αξιολογικής. Στόχοι και (ιδεολογικές) κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας. 7. Πεδία έρευνας και ερευνητική διαδικασία: η έρευνα της διαδικασίας παραγωγής και της ει-σαγωγής των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων στην εκπαίδευση, η έ-ρευνα των ίδιων των προγραμμάτων σπουδών και των βιβλίων ως κειμένων, η έρευνα του τρόπου χρήσης τους και της άποψης των ομάδων αποδοχής. 8. Ερευνητικές τεχνικές και «παραδείγματα» ανάλυσης της Ερμηνευτικής, της Εμπειρικής, της Κριτικής και της Μετα-κριτικής έρευνας των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων. 9. Η σχετική έρευνα στην Ελλάδα (μελέτη των χαρακτηριστικότερων ερευνών). Το σεμινάριο συνδέεται με την Πρακτική Άσκηση και τη δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΑΣΒΕΠ). Δ) Γενικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα, αξιολόγηση του σεμιναρίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια261,0
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εκπόνηση μελέτης (project)602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών321,3
Καλλιτεχνική δημιουργία100,4
Σύνολο1887,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία 1) Βασική Apple, M.-W. (1980), Iδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Βρεττός, Γ & Καψάλης, Α. (1997), Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός-αξιολόγηση-αναμόρφωση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Car, W. & Kemmis, S. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρίa: εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη, Αθήνα: Κώδικας. Frey, K. (1986), Η μέθοδος project. Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Cohen, L., Manion, L. Morrison, K. (2008), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Έκφραση. Καψάλης, A./Xαραλάμπους, Δ. (2007), Το σχολικό εγχειρίδιο. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προοπτική, Aθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκοτας, Π. (2004), Διδακτική των φυσικών επιστημών, μέρος ΙΙ, Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, Αθήνα: Έκδοση του συγγραφέα. Ματσαγγούρας, Η., (2004), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Μπαγάκης, Γ. (επιμ) (2004), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. ( (2003) "Τα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά βιβλία στην Ελλάδα: διαδικασία παραγωγής, μορφή και περιεχόμενο, 'πραγματικό' πρόγραμμα, προοπτικές", περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 131, σσ. 25-40. Μπονίδης, Κ. (2005) «Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων: διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης», στο: Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονίκη: Ζήτη , σσ. 106-119. Μπονίδης, Κ. (2009) «Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και ‘παραδείγματα ανάλυσης», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86-122. Μπονίδης, Κ. (2012)2. Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Oliva, P. (2005)6. Developing the curriculum. Boston, New York, San Francisco: Pearson. Schiro, M. S. (2008). Curriculum theory: Conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles, CA: Sage. Χατζηγεωργίου, Ι. (1999), Γνώθι το curriculum, Αθήνα: Ατραπός. 2) Ενδεικτική γενική βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονίκη: Ζήτη Bernstein, B. (1989), Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Βλάχος, Δ., Δαγκλής, Ι., Ζουγανέλη, Αικ. (2008), Η ποιότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Cambridge. Μεταφρασμένο στα ελληνικά (1999): Γλώσσα και συμβολική εξουσία, μτφρ.Κ. Καψαμπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου Α. Καρδαμίτσα. Bruner, J. (1961), H διαδικασία της Παιδείας, μτφρ. Χρυσάνθη Κληρίδη, Αθήνα: Καραβία. Γκότοβος, Θ./Μαυρογιώργος, Γ./Παπακωνσταντίνου, Π. (1984), Κριτική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, Γιάννενα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Dewey, J. (1980), Eμπειρία και Εκπαίδευση, μτφρ. Λέανδρος Πολενάκης, Αθήνα: Γλάρος. Foucault, Μ. (1982), Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμ. 1 & 2, μτφρ. Γκλ. Ροζάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Foucault, Μ. (1987), Η αρχαιολογία της γνώσης, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. Αθήνα: Εξάντας Foucault, Μ. (1993), Οι λέξεις και τα πράγματα: Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. 2η έκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση. Κανάκης, Ι. (1989), Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Από την έκφραση του προσώπου ως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Αθήνα: Γρηγόρης. Κασσωτάκης, Μ. (1981), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρης. Καψάλης, Α., Μπονίδης, Κ., Σιπητάνου, Α. (επιμ.) (2000), Η εικόνα του άλλου/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών (πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Οκτωβρίου 1998), Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Κρίβας, Σ. (1995), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, Αθήνα: Gutenberg. Κωνσταντινίδου, Ευθ. (2000), H κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: μια κριτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση, (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Lyotard, F.J. (1993), Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Αθήνα: Γνώση. Μαυρογιώργος, Γ. (1983), “Σχολικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα”, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 13, σσ. 74–81. Meyer, E. (1987), Ομαδική διδασκαλία: θεμελίωση και παραδείγματα, μτφρ. Λευτέρη Κουτσούκη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Μπέργκερ, Π. & Λούκμαν, Τ. (2003), Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, μτφρ Κ. Αθανασίου, Αθήνα: Νήσος. Μπίκος, Κ. (1990), Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη. Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, Θεσσαλονίκη: Βιβλιοεκδοτική Αναστασάκη. Μπονίδης, Κ. (1998) “Ζητήματα έρευνας του περικειμένου των εγχειριδίων: Εθνικά αυτο-στερεότυπα και ετερο-στερεότυπα στην εικονογράφηση των εγχειριδίων ‘η Γλώσσα μου’ του Δημοτικού Σχολείου”, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: “Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα”, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239-246. Μπονίδης, Κ. (1998), Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση … υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (ανέκδοτη διατριβή επί διδακτορία), Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Μπονίδης, Κ., Αντωνίου, Φ., Μπουραντάς, Ό. (2002β) «Ο εθνικός ‘εαυτός’ και ο εθνικός ‘άλλος’ στην εικονογράφηση των ελληνικών και τουρκικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος», περ. Μακεδνόν, τ. 10, σσ. 77-92. Μπονίδης, Κ., Λουκίδου, Δ., Αντωνίου, Φ., Μπαλαμπάνη, Κ.,. Μπουραντάς, Ό.), (2002α) "Το μάθημα της Ιστορίας στη Γ' τάξη του Γυμνασίου: Μία έρευνα δράσης με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του", περ. Νέα Παιδεία, τ. 101, , σσ. 140-151. Μπονίδης, Κ. & Χοντολίδου, Ε. (1997), “Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης - το παράδειγμα της Ελλάδας”, στο: Μ. Βάμβουκας, Α. Χουρδάκης (επιμ.), Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στη Ευρώπη-Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 188-224. Νούτσος, Π.Χ. (1979), Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973). Αθήνα: Θεμέλιο. Νούτσος, Χ. (1983), Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα: κριτική μιας σύγχρονης παιδαγωγικής ιδεολογίας, Γιάννενα: Δωδώνη. Παμπούρη, A. (1997), H έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, (ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη: Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. Παπακωνσταντίνου, Θ. – Λαμπράκη – Παγανού, Α. (επιμ) (2004), Πρόγραμμα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σσ. 21-60. Πηγιάκη, Π. (1998), Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης. Σολομών, Ι.-Κουζέλης, Γ. (επιμ) (1994), Πειθαρχία και Γνώση, Αθήνα: Ε.Μ.Ε.Α. Φίλιας, Β. (εποπτεία) (1998)2, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα: Gutenberg. Φλουρής, Γ. - Πασιάς Γ., ‘Σχολική Γνώση και Προγράμματα Σπουδών: «Συστήματα Γνώσης», «Καθεστώτα Αλήθειας» και «Πολιτικές Ρύθμισης» στη Γενική Εκπαίδευση (1980-2000)’, στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, σσ. 125-137. Φλουρής, Γ. (1986), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία μάθησης, Αθήνα: Γρηγόρης. Φλουρής, Γ. (1995), ‘Αναντιστοιχία εκπαιδευτικών σκοπών, αναλυτικού προγράμματος, εκπαιδευτικών μέσων: Μερικές όψεις της εκπαιδευτικής αντιφατικότητας’, Στο: Α. Καζαμίας – Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Σείριος, σσ. 328-367. Φλουρής, Γ. (2000), Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρης. Φραγκουδάκη, Ά.& Δραγώνα, Θ. (1998), Τι είν’ η πατρίδα μας;, Αθήνα, Aλεξάνδρεια. Χαραλαμπόπουλος, Ι. (1982), Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης γενικά, Αθήνα: Gutenberg. Χειμαριού, Ε. (1988), Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού προγραμμάτων στην Αγγλία, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Χρυσαφίδης, Κώστας (1994), Βιωματικήεπικοινωνιακή διδασκαλία: η μέθοδος project, Αθήνα: Gutenberg. Westphalen, K. (1982), Αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων: εισαγωγή στη μεταρρύθμιση του curriculum/μετ. Ι. Πυργιωτάκη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Ξενόγλωσση Agger, B. (1998), Critical social theories, Colorado: WestviewPress. Altermann-Köster, M., Holtappels, H.G., Kanders, M., Pfeiffer, H, de Witt, C. (1990), Bildung über Computer?- Informationstechnische Grundbildung in der Schule, Weinheim und München: Junenta. Anderson Lorin (2001), Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, A: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition 2 Book Cased, Allyn & Bacon Anderson, L., et al (20012), Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, A: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon Anglin, G. J., (1991) Instructional Technology: Past, Present, and Future. Englewood, CO: Libraries Unlimited. Apel, H.-J., Sacher, W. (Hrsg.) (20073), Studienbuch Schulpädagogik, Bad Heilbrunn: Klinhardt. Apple, M. (1979), “Curriculum and Reproduction”, Curriculum Inquiry, 9, (3) : 251-57. Apple, M.W. (2001), Educating the ‘Right’ Way: markets, standards, God, and inequality, New York: Routledge. Aschbacher, P. (1991), "Humanitas: A Thematic Curriculum." Educational Leadership, 49/2, σσ. 16-19. Bakhtin, M. (1986), Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press. Bakhtin, Μ. (1981), The Dialogical Imagination, University of Texas Press. Balkan Colleges Foundation (ed.) (1998), The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, Corvette Printing House. Barrow, R. (1984), Giving Teaching back to Teachers. A critical introduction to curriculum theory, Brighton: Wheatsheaf Books. Barthes, R. (1988), Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, μτφρ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα. Barton, J., & Collins, A. (Eds.) (1997). Portfolio assessment: A handbook for educators. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Co. Bastian, J. & Gudjions, H. (1998), Das Projektbuch II. Über die Projektwoche hinaus- Projektlernen im Fachun-terricht, Hamburg: Bergmann+Herbig Verlag. Baumgart, F. (20073), Erziehungs- und Bildungstheorien, Bad Heilbrunn: Klinhardt. Beane, James A. (1977), Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. New York: Teachers College Press. Bergess, R. (ed.) (1982), Field Research: a Sourcebook and Field Manual, London: Routledge. Bernstein, B. (1990), The Structuring of Pedagogik Discourse, London and New York: Routledge. Bernstein, B. (1996), Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, London: Taylor & Francis. Blenkin, G. M. et al (1992), Change and the Curriculum, London: Paul Chapman. Bobbitt, F. (1918), The Curriculum, Boston: Houghton Mifflin Bobbitt, F. (1928), How to Make a Curriculum, Boston: Houghton Mifflin Bonds, C.; Cox, C., III; and Gantt-Bonds, L. (1993), "Curriculum Wholeness through Synergistic Teaching." The Clearing House, 66/4 , σσ. 252-254. Brandt, R. (1991), "On Interdisciplinary Curriculum: A Conversation with Heidi Hayes Jacobs." Educational Leadership, 49/2, σσ. 24-26. Brophy, J., and Alleman, J. (1991), "A Caveat: Curriculum Integration Isn't Always a Good Idea." Educational Leadership 49/2, σσ. 66. Bruner, J.S. The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961. Bryman, A. (1990), Quantity and Quality in Social Research, London: Unwin Hyman. Bulmer, M. (ed.) (1991), Sociological Research Methods. An introduction, London: MacMillan. Caine, R., and Caine, G. (1991), Making Connections: Teaching and the Human Brain. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Caine, Renate Nummela and Geoffrey Caine (1992), Making Connections: Teaching and the Human Brain. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Choppin, A. (1992), “Aspects of design”, στο: Bourdillon, H. (ed), History and Social Studies - Methodologies of Textbook Analysis (Report of the educational research workshop held in Braunschweig 11-14 September 1990), Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, σσ. 85-95. Cole, D. J., Ryan, C. W., & Kick, F. (1995). Portfolios across the curriculum and beyond. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Cole, D. J., Ryan, C. W., & Kick, F. (1995). Portfolios across the curriculum and beyond. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Cormier, S., and Hagmam, J. (1987). Transfer of Learning. San Diego, CA: Academic Press. Cornbleth, C. (1990) Curriculum in Context, Basingstoke: Falmer Press. Coulthard, C., (1995), Critical Discourse Analysis, London: Routledge. Dalheim, M. (Ed.). (1993). Student portfolios (National Education Association Professional Library Teacher-to-Teacher Series). Washington, DC: Bookshelf (Editorial Projects in Education). Dalheim, M. (Ed.). (1993). Student portfolios (National Education Association Professional Library Teacher-to-Teacher Series). Washington, DC: Bookshelf (Editorial Projects in Education). Danner, H. (1998), Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik, München: Reinhardt. DeFina, A. A. (1992). Portfolio assessment: Getting started. New York: Scholastic Professional Books. Denzin, N. (1991), Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema, London: SAGE Publications. Dewey, J. (1902) The Child and the Curriculum, Chicago: University of Chicago Press. Dewey, J. (1938) Experience and Education, New York: Macmillan. Diekmann, A. (1998), Empirische Sozialforschung, Hamburg: rororo. Dilthey, W. (1961), «Die Entstehung der Hermeneutik», 5ος τόμος, στο: Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Stuttgart-Goettingen.: Teubner, σσ. 317-338. Dilthey, W. (1990), Der Aufbau der gescichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften, 3. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Dodge, D. T., Jablon, J. R., & Bickart, T. S. (1994). Constructing curriculum for the primary grades. Washington, DC: Teaching Strategies. Doll, R.- C. (19959), Curriculum Improvement. Boston: Allyn and Bacon. Driscoll, M. (1991), Psychology of Learning for Instruction, Allyn and Bacon. Edgerton, S, H. (1995), ‘Curriculum Politics and Policies, in: Husen, T .- Postlethwaite, T. N.(eds), The Interna-tional Encyclopedia of Education, vol. 3, second edition, New York: Pergamon, p.1334. Eisner, E. (1999), “Educational reform and the ecology of schooling”, in Ornstein, A. – Behar-Horenstein, L. (eds), Contemporary issues in curriculum, Boston: Allyn & Bacon, σσ. 539-553. Ellen, R.F. (ed.) (1992), Ethnographic Research, London: Academic Press. Elliot, J. (1991), Action Research for Educational Change, Milton Keynes: Open University Press. Eraud, M. (ed) (1991), Education and the Information Society, London: Cassell/Council of Europe. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997), «Critical Discourse Analysis», στο: Van Dijk, T.A. (επιμ.) (1997). Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: multidisciplinary introduction, 2. London: Sage Publications. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Fairclough, N. (1995), Critical Discourse Analysis: Τhe critical study of the language, London and New York: Longman. Fairclough, N. (1996), «Technologisation of discourse», στο: Caldas-Coulthard, C. & Coulthard, M. (επιμ), Texts and Practices: Readings in Critical discourse analysis, London and New York: Routledge. Flick, U. (1998), Qualitative Forschung, Hamburg: rororo. Fogarty, R. (1991), The Mindful School: How to Integrate the Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing. Fogarty, R., and Stoehr, J. (1991). Integrating Curricula with Multiple Intelligences: Teams, Themes, and Threads. Palatine, IL: Skylight Publishing, Inc. Foucault, Μ. (1979) Discipline and Punish: The birth of the prison, μτφρ. Α. Sheridan. New Υork: Vintage House. Foucault, Μ. (1980), Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977. Hassocks, Sussex: Harvester Press. Frey, K. (1972), Theorien des Curriculums, Weinheim: Beltz. Fritzsche, K.P. (Hrsg.) (1992β), Schulbuch auf dem Prüfstand, Studien zur Interkationalen Schulbuchfor-schung-Schriftreihe des Georg-Eckert-Instituts, 75, Frankfur/Main: M. Diesterweg. Frow, J & Morris, M. (2000) «Cultural Studies», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 315-346. Früh, W. (1991), Inhaltsanalyse-Theorie und Praxis, München: Oeschlaeger. Fullan, M. & Stiegelbauer S. (1991), The new meaning of educational change, London : Cassell. Gadamer, H.-G. (1990), Gesammelte Werke, Bd 1 Heremeneutik: Wahrheit und Methode: Grundzuege einer phi-losophischen Hermeneutik, 6. Aufl., Tuebingen: Mohr. Gagne, R. M., (1985) The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: CBS College Publishing. Gagné, R.M. and Briggs, L.J. (1974). Principles of instructional design (2nd ed.). Holt, Rinehart, and Winston. Galton, M., Moon, B. (ed.) (1983), Changing schools… changing curriculum, London: Harper & Row. Gamson, (2000) «Sexualities, Queer Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 347-365. Garfinkel, H. (1967), Studies in ethnomethodology, N.J.: Prentice Hall. Gehrke, N. (1991), "Explorations of Teachers' Development of Integrative Curriculums." Journal of Curriculum Supervision 6/2, σσ. 107-112. Giroux, H.- A. et al. (ed) (1981), Curriculum & Instruction. Berkeley, CA: McCutchan. Glasgow, N. A. (1997). New curriculum for new times: A guide to student-centered, problem-based learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Goldsmith, E. (1984), Research into illustration: An approach and a review. Cambridge: Cambridge University Press. Görlich, M., Wulf, Ch., Zirfas, J. (2007), Pädagogische Theorien des Lerners, Weinheim und Basel: Belz. Grundy, S. (1987) Curriculum: product or praxis? Lewes: Falmer Press. Habermas, J. (1971), «Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz», στο: Habermas, J. & Luhmann, N, Theorie der Gesellschaft, Frankfurt. Habermas, J. (1983), Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt. Habermas, J. (1991), Texte und Kontexte, Frankfurt. Hamersley, M. (ed.) (1993), Social Research, London: SAGE Publications. Hargreaves, A. (1995), Changing teachers, changing times, London: Cassell. Hargreaves, A. (2003), Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity, , Buckingham: Open University Press. Hart, D. (1994). Authentic Assessment: A Handbook for Educators. Menlo Park, CA; Addison-Wesley Pub. Co. Hartley, J. (1985), Designing instructional text, London: Kogan Page, New York: Nichols. Heinze-Prause, R. & Heinze, T. (1996), Kulturwissenschaftliche Hermeneutik, Opladen: Westdeutscher Verlag. Hollingsworth, S. (ed.) (1997), International Action Research: A Casebook for Educational Reform, London: The Falmer Press. Humphreys, A.; Post, T.; and Ellis, A. (1981), Interdisciplinary Methods: A Thematic Approach. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company. International Journal of Qualitative Studies in Education. Jacobs, H. H. (1989), Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Jäger, S. (1993), Kritische Diskursanalyse, Duisburg: Diss-Studien. Jank, W., Meyer, H. (1991), Didaktische Modelle, Berlin: Cornelsen Scriptor. Johnsen, B.E., (1993), Textbooks in the kaleidoscope- A critical survey of literature and research on educational texts, Oxford. Kellaghan, Th., Stufflebeam, D., Wingate, L. (2003), International Hanbook of Educational Evaluation, v. 9, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Kelly, A. V. (19994) The Curriculum. Theory and practice, London: Paul Chapman. Kemmis, W. & MacTaggart, R. (ed.) (1988), The action research reader, Victoria: Deakin University. Kennedy, K.J. (1995), ‘An analysis of the policy contexts of recent curriculum reforms efforts in Australia, Great Britain and the United States’, in: Carter, D.-O’Neil, M. (eds), International perspectives on educational reform and policy implementation, London: Falmer press. Kincheloe, J. & MacLaren, P. (2000) «Rethinikg Critical Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 279-314. Kiper, H., Meyer, H., Topsch W. (2002), Einführung in die Schulpädagogik, Berlin: Cornelsen Scriptor. Klafki, W. (1971), «Erziehungswissenschaft als kritisch-konstruktive Theorie: Hermeneutik – Empirie –Ideologiekritik», Zeitschrift fuer Pädagogik, σσ. 351-385. Klafki, W. (1973), «Hermeneutisches Verfahren in der Erziehungswissenschaft», Funkkolleg, 3, Frankfurt: χ.ε., σσ. 126-153. Klafki, W. (1985), Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Beiträge zur kritisch-konstruktiven Didaktik, Weinheim : Beltz. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (1996), Reading images - The Grammar of Visual Design, New York: Routledge. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2001), Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communi-cation, London: Arnold. Kress, G. (1989), Communication and Culture, Sidney: New South wales University Press. Kress, G. (1989), Linguistic processes in sociolcultural practise, London. Kress, G. (1989), Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνικοπολιτισμική πρακτική, μτφρ. Ε. Γεωργιάδη, Αθήνα: Σαββάλας. Krippendorf, Klaus (1980), Content Analysis-An indroduction to its methodology, Newbury park: Sage Publications. Kristeva, J. (1980), Desire in language, Oxford: Routledge. Lamnek, S. (1995), Qualitative Sozialforschung, τ. 1+2, Weinheim: Beltz. Leeuwen, Th. van (1992), “The Schoolbook as a multimodal Text”, Internationale Schulbuch-forschug, 1, σσ. 35-58. Lipson, M.; Valencia, S.; Wixson, K.; and Peters, C. (1993), "Integration and Thematic Teaching: Integration to Improve Teaching and Learning." Language Arts 70/4, σσ. 252-264. Longstreet, W.S. –S Hane (1993), H. Curriculum for a new millennium, Boston: Allyn & Bacon. MacIver, D. (1990), "Meeting the Need of Young Adolescents: Advisory Groups, Interdisciplinary Teaching Teams, and School Transition Programs." Phi Delta Kappan 71/6, σσ. 458-465. Madaus, G. F. (1988). «The influence of testing on the curriculum». Στο: L. N. Tanner (Ed.), Critical issues in curriculum: 87th yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press. Maurer, R. E. (1996). Designing alternative assessments for interdisciplinary curriculum in middle and secondary schools. Boston: Allyn and Bacon. Mayring, Ph. (1993), Qualitative Inhaltsanalyse-Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag. McCormick, R. & James M. (1990), Curriculum evaluation in schools, London: Routledge. Mclaren, P. (1989), Life in schools : An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, New York: Longman. McTaggart, R. (ed.) (1997), Partcipatory action research, New York: State University of New York. Mehlinger, H.D., (Ed.) (1981), Unesco Handbook for the Teaching of Social Studies, Paris: Indiana University, Bloomington. Social Studies Development Center, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Minser, W.-R. (Hrsg.) (1978), Curriculum und Lehrplan, München: Urban und Schwarzenberg. Moser, H. (1978), Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften, Munchen : Kosel-Verlag. Norton, P. and Wiburg, K. M. (1998) Teaching with Technology. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company. Olechowski, R. (Hrsg.) (1995), Schulbuchforschung, Frankfurt: Peter Lang. Oster, L. (1993), "Sub-Saharan Africa: An Interdisciplinary Curriculum Unit." English Journal 82/4 , σσ. 24-28. Paffrath, H.F. (Hg.) (1987), Kritische Theorie und Paedagogik der Gegenwart, Weinheim: Deutcsher Studien Verlag. Patton, M. Q. (19902). Qualitative evaluation and research methods, Newbury Park, CA: Sage. Peeck, J. (1994), «Wissenserwerb mit darstellenden Bildern», στο: Weidenmann, B. (επιμ.) Wissenserwerb mit Bildern: Instruktionale Bilder in Printmadien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Verlag Hans Huber, σσ. 59-94. Peters, M., (1995), “Educational reform and the politics of the curriculum in New Zealand”, in: Carter, D. - O’ Neil, M. (eds), International perspectives on educational reform and policy implementation, London: Falmer press. Petersen, J. (1987), Paedagogische Argumentation und didaktische Forschung I, Kiel: Baerbel Mende. Pettersson, R. (1988), «Ιnterpretation of Image Content», στο: Educational communication and Technology Journal, 36/1, σσ. 45-55. Pettersson, R. (1994), «Visual Literacy und Infologie», στο: Weidenmann, B. (επιμ.), Wissenserwerb mit Bildern: instruktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Hans Huber, σσ. 215-235. Pinar, W. , Reynolds, W., Slattery, P., Taubman, P. (2004), Understanding curriculum, New York: Peter Lang. Plank, D.N. (1998), ‘Why school reform doesn’t change schools : Political and organizational perspectives’, in Boyle, W.- Kerchner, C. (eds), The politics of Excellence and choice in education, London: Falmer press. Potter, J. & Wetherell, M. (1987), Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behavior, London: Sage. Potter, J. & Wetherell, M. (1995), «Discourse analysis», στο: Smith, J.A., Harre, R, Langenhove (επιμ.), Rethingiking methods in psychology, London: Sage. Ritsert, J. (1972), Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch ber kritische Sozialforschung, Frankfurt: Athe-naeum. Rust, H., (1980), Struktur und Bedeutung. Studien zur qualitativen Inhaltsanalyse, Berlin: Spiess. Rust, H., (1981), Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Rustemeyer, R. (1992), Praktisch-Methodische Schritte der Inhaltsanalyse, Münster: Aschendorff. Schellenberger, H. (1973), Das Sculbuch-Produkt und Faktor gesellschaftlicher Prozesse, Düsseldorf: Aloys Henn Verlag. Schnaitmann, W.G. (Hrsg.) (1996), Theorie und Praxis der Unterrichtsforschung, Donauwoerth: Auer Verlag. Shaklee, B. D., & Viechnicki, K. J. (1995). «A qualitative approach to portfolios: The Early Assessment for Exceptional Potential Model». Journal for the Education of the Gifted, 18 (2), σσ. 156-170. Shaklee, B. D., Barbour, N. E., Ambrose, R., & Hansford, S. J. (1997). Designing and using portfolios. Boston: Allyn and Bacon. Shoemaker, B. (1989), "Integrative Education: A Curriculum for the Twenty-First Century." Oregon School Study Council 33/2 . Shubert, W. (1986), Curriculum : Perspective, Paradigm and Possibility, New York: MacMillan. Skilbeck, M. (1995), ‘Curriculum renewal’, in: International Encyclopedia of Curriculum, τ. 3, σ.1339. Smith, H.W. (1975), Strategies of Social Research. The Methological Imagination, London: Prentice Hall. Somekh, B., & Davis, N (ed.) (1998), Using Information Technology effectively in Teaching and Learning, Lon-don and New York: Routledge. Stefan H., R.K. (eds.) (1995), Didaktik and/or curriculum, Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften. Stenhouse, L. (1975) An introduction to Curriculum Research and Development, London: Heineman. Strauss, A. (1998), Grundlagen qualitativer Sozialforschung, München: W. Fink. Strietzel, H. (1989), Das Schulbuch im Unterricht, Berlin: Volk und Wissen. Taba, H. (1962), Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace & World. Tanner L. N. (Ed.) (1988)., Critical issues in curriculum: 87th yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press. Taylors, P. – Richards C., (1979), An Introduction to curriculum studies. New York: Humanities press. Thierney, G. (2000), «Undaunted Courage: Life history and the Postmodern Challenge», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 537-553. Tierney, R. J., Carter, M.A., & Desai, L. E. (1991). Portfolio assessment in the reading-writing classroom. Nor-wood, MA: Christopher-Gordon Publishers. Tyler, R.-W. (1950), Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press. Van Dijk, T.A. (ed.) (1985), Handbook of Discourse Analysis, New York: Academic Press. Van Leeuwen, T. & Jewit, C. (επιμ.) (2001), Handbook of visual analysis, London: SAGE. Van Leeuwen, T. & Kress, G. (1995), “Critical Layout Analysis”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Diesterweg, Frankfurt, σσ. 25-43. Van Leeuwen, T. & Selander, S. (1995), «Picturing ‘our’ heritage in the pedagogik text: layout and illustra-tions in an Australian and a Swedish history textbook», Curriculum studies, 27/5, σσ. 501-522. Van Leeuwen, T. (1992), “The Schoolbook as a Multimodal Text”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Frank Van Parreren, C.F. (1983), “Teaching pupils to ‘read’ pictures” στο: Bried R. (Ed.), Media science, Butterworth, Durban, σσ. 65-71. Wagner, Η.J. (1999), Rekonstruktive Methodologie, Opladen: Leske+Budrich. Watson, R. (1997), «Ethnomethodology and Textual Analysis», στο: Silverman, D. (επιμ..), Qualitative Research. Theory, Method and Practice, London: SAGE. Weimer, M, (2002), Lerner-centered teaching, San Francisco: Jossey Bass. Wilson, C. Th. et al. (1981), The design of printed instructional materials: research on illustrations and typogra-phy, Washington: National Institute of Education. Winograd, P., & Jones, D. L. (1992). The use of portfolios in performance assessment. New Directions for Educational Reform, 1 (2), 37-50. Wittrock, C.M. (ed.)(1985), Handbook of research on teaching, Third Edition, New York: Macmillan Publishing Company. Wodak, R. (επιμ.) (1989), Language, Power and Ideology, Amsterdam: Benjamins. Ziechmann, J. (1979), Curriculum-Diskussion und Unterrichtspraxis, Stuttgart: Kohlhammer. Αltricher, H., Posch, P., Somekh, B. (1993), Teachers Investigate their Work, London: Routledge. 3) Δικτυακοί τόποι -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Curriculum Inquiry ⎼ Curriculum Review ⎼ Educational Leadership ⎼ Journal of Curriculum and Instruction ⎼ Journal of Curriculum and Supervision ⎼ Journal of Curriculum Studies ⎼ Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/constructivism.html www.archeworks.org/projects/tcsp/ic_guide.html www.ascd.org www.cbsemath.com/syllabu08.pdf www.curriculum.cc.ca.us www.curriculumonline.gov.uk www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary www.filmarchive.org.nz/education/secondary_art.html www.highlandschools-virtualib.org.uk/secondary_curriculum www.infed.org/biblio/b-curric.htm www.molecreek.tased.edu.au/integratedcurriculumpolicy.htm www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c016.html www.pi-schools.gr www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookTeachers/idroduce/43construct.htm www.scusd.edu/secondary_curriculum/index.htm www.un.org/cyberschoolbus/cur.html www.ypepth.gr
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2020