Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Development and evaluation of Continuing Education curricula
ΚωδικόςΠΕΣΕ404
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριάκος Μπονίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018146

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600203902
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
 • ΠΕ102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕ103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕΣΕ401 Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιχόμενης Εκπαίδευσης
 • ΠΕΣΕ405 Ο κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής. Η συμμετοχή στα εβδομαδιαία σεμινάρια καθώς και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες επιπέδου 7 του ΕΕΠ): ΓΝΩΣΕΙΣ • Κατανοούν τη σημασία της επικοινωνίας και του τρόπου με τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τυπικών και ειδικών ομάδων ενηλίκων. • Γνωρίζουν τους παράγοντες που επιδρούν ενισχυτικά στη συμμετοχή σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης καθώς και αυτούς που λειτουργούν ανασχετικά. • Κατανοούν τη σημασία της αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων και των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επέκταση των σχετικών συστημάτων. • Αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των ομάδων αναφοράς, αλλά και της επικοινωνίας και της ανάπτυξης δυναμικής μεταξύ των μελών τους. • Κατανοούν τη σημασία του προσδιορισμού των μαθησιακών αναγκών σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτού του προσδιορισμού. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Αναλύουν ερευνητικά ευρήματα σχετικών με τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, των προβλέψεων σε δεξιότητες και προσόντα και άλλων σχετικών μελετών. • Αναλύουν κεντρικά ζητήματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της μάθησης σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (π.χ. μεταφορά δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας). • Εξηγούν και ερμηνεύουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους μάθησης σε ένα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, και την ανάγκη «ανοίγματος» των ειδικών στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. • Σχεδιάζουν προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά στοιχεία και τον τύπο του προγράμματος. • Υλοποιούν προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά του στοιχεία και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων. • Αξιολογούν ένα πρόγραμμα ή μια ενότητα προγράμματος με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ • Αναπτύσσουν κριτική στάση στο σχεδιασμό προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά στοιχεία και τον τύπο του προγράμματος. • Συγκρίνουν και συνθέτουν μεθόδους διάγνωσης και προσδιορισμού των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι να εισάγει και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά ζητήματα τα οποία φορούν στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με έμφαση στον τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν στον ex ante σχεδιασμό, στη δόμηση και στην οργάνωση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τους φορείς υλοποίησης και της δομές παροχής σχετικών προγραμμάτων, αναλύει τις φάσεις οργάνωσης προγραμμάτων, αναφέρεται σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αξιολόγησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναλύονται ακόμη θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική μεθοδολογία και κυρίως τις εκπαιδευτικές τεχνικές (με ιδιαίτερη έμφαση στην μέθοδο της προσομοίωσης και στις ενεργητικές συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας), τα είδη και τη λειτουργία των εποπτικών μέσων, τη λειτουργία του εκπαιδευτικού χώρου και χρόνου. Στο μάθημα αναλύονται, τέλος, όψεις της πραγματικότητας με αναφορά σε παραδείγματα από προγράμματα και έρευνες στο χώρο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η αύξηση των διαδικασιών αξιολόγησης και η συστηματική διείσδυση τους σε κάθε σχεδόν έκφανση της ανθρώπινης ζωής είναι πλέον μια αναντίρρητη πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, έχουμε μετατραπεί σε μια «κοινωνία αξιολόγησης», εμποτισμένης από την επιρροή της δύναμης των αριθμών, βαθμών, στόχων και επιπέδων προκειμένου να πετύχουμε την ποιότητα, την διαφάνεια, την ισότητα και την αξιοπιστία. Με βάση την παραπάνω γενική εκτίμηση εξετάζεται τέλος το κατά πόσο το περιεχόμενο, οι μέθοδοι και ο τρόπος παροχής των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ενηλίκους ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και το πως επηρεάζεται η ποιότητα των προγραμμάτων αυτών (ζητήματα διασφάλισης ποιότητας). Η αποτίμηση της μάθησης σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης είναι μια απαιτητική διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτές έχουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό είναι ίσως πιο εμφανές σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης τα οποία οργανώνονται στο πλαίσιο του οργανισμού μάθησης όπου η αποτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης μέσω ενός προγράμματος απαιτεί πολλές φορές μετρήσιμα χαρακτηριστικά με στόχο κυρίως τη μεταβίβαση της μάθησης. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Τύποι και δομή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: βασικά δομικά στοιχεία και τρόπος διάρθρωσής τους. 2. Σχεδιασμός προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: κύριες παράμετροι και αρχές. 3. Ζητήματα υποδομής στο σχεδιασμό προγραμμάτων και ο ρόλος του εκπαιδευτή. 4. Μαθησιακές ανάγκες και παράγοντες συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 5. Σύγχρονες προσεγγίσεις κινήτρων μάθησης και συμμετοχής και παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή των ενήλικων συμμετεχόντων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 6. Ομάδες αναφοράς σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διάγνωση-καταγραφή των αναγκών τους. 7. Η σημασία της δυναμικής της ομάδας. 8. Σκοποί και στόχοι προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 9. Περιεχόμενα μάθησης και μεθόδευση της διαδικασίας: τρόποι επιλογής των περιεχομένων μάθησης και διδασκαλίας. 10. Διδακτικές προσεγγίσεις, μέσα και τεχνικές διευκόλυνσης της μάθησης. 11. Ζητήματα αξιολόγησης της μάθησης σε προγράμματα σκοπών και στόχων. 12. Αυτο‐αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μεθόδευση οριζοντίων μορφών αξιολόγησης, η χρήση των φακέλων των εκπαιδευομένων (portfolios) στη διαδικασία αξιολόγησης, συνολική αξιολόγηση προγραμμάτων, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης, ανάλυση της ανάγκης για αποτίμηση της μαθησιακής εμπειρίας στο χώρο εργασίας. 13. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και ο διευκολυντικός του ρόλος, σχέση εκπαιδευτή‐εκπαιδευόμενου, η σημασία του κριτικού στοχασμού και της έρευνας για τον εκπαιδευτή ενηλίκων, συστηματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, η ταυτότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων, ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως επαγγελματίας.
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων, τυπική, μη τυπική, άτυπη, δια βίου μάθηση, εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική πράξη, οργάνωση προγραμμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση της πλατφόρμας του διδάσκοντος η οποία είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1808.htm. Απαιτείται η εγγραφή στο ιστοχώρο και στη συνέχεια πρόσβαση με προσωπικό κωδικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια602,4
Εργαστηριακή Άσκηση281,1
Φροντιστήριο200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)803,2
Σύνολο1887,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα θέματα τα οποία θα επιλέξετε για την γραπτή σας εργασία θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις 13 θεματικές κατηγορίες που θα εξετασθούν στη διάρκεια του μαθήματος (βλέπε το διάγραμμα του μαθήματος πιο πάνω). Η επιλογή του θέματος της γραπτής εργασίας είναι αποκλειστικά δική σας. Υλικό για τις εργασίες που θα επιλέξετε μπορεί να σας δοθεί από τον διδάσκοντα εφόσον ζητηθεί. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως όσοι και όσες επιθυμούν να εργαστούν με αυτό του υλικό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι/ες με τη συγκεκριμένη γλώσσα. Η γραπτή εργασία αντιστοιχεί στο 50% της τελικής βαθμολογίας. Οι γραπτές εργασίες αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω τέσσερα (4) βασικά κριτήρια: 1. Γλωσσική επάρκεια & Αισθητική παρουσία = 1 βαθμός (σαφήνεια και γλωσσική απλότητα, κατανοητός λόγος, αισθητική και καθαριότητα, ορθογραφία, στίξη, τυπογραφικά λάθη, ορθά τυπωμένο κείμενο, απαιτούμενο διάστιχο και περιθώρια σελίδας, τήρηση του ορίου στον αριθμό λέξεων ή σελίδων). 2. Δομή & Συνοχή του τελικού κειμένου = 2 βαθμοί (παράγραφοι, τίτλοι και υπότιτλοι, συνέχεια με τα προηγούμενα, σύνδεση με τα επόμενα). 3. Περιεχόμενο & Επιχειρηματολογία = 4 βαθμοί (ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων, ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην εργασία, μεθόδευση έρευνας -εφόσον η εργασία έχει ερευνητικό μέρος- εργαλεία, τρόποι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ή συνολική μεθόδευση χρήσης του βιβλιογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία). 4. Παραπομπές & Βιβλιογραφία = 3 βαθμοί (πλήρεις παραπομπές μέσα στο κείμενο και ακριβείς βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας. Για σχετικά παραδείγματα ανατρέξτε σε οποιοδήποτε βιβλίο ή δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό άρθρο). Η τελική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή (σε δισκέτα ή CD) κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 σελίδες (ήτοι 8.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία γραπτής εξέτασης του μαθήματος βάσει του προγράμματος εξετάσεων που θα καταρτισθεί (αυστηρά και χωρίς παρατάσεις). Οι εργασίες μπορούν να παραδοθούν προσωπικά στο διδάσκοντα (στις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του [208θ] στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής) ή στη θυρίδα του, δίπλα στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθ. 216).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Asseraf, G.; Dossou, F. (2003). Guidelines for the development of common certificates and other reference tools. Sustainable professionalisation: European pilot project. Bligh D.R., (1972): What’s the use of lectures? Honiton: D.A. &. B. Bligh. Blunden R., (1997): «Praxis in vocational education and training: being and becoming a person» στο International Journal of Lifelong Education, V16, n4, Jul-Aug.1997. σελ: 277-289. Blunt A., Yang B., (2002): «Factor structure of the adult attitudes toward adult and continuing education scale and its capacity to predict participation behaviour: Evidence for adoption of a revised scale», στο Adult Education Quarterly, V52, n4. σελ: 299-314. Bramley P., (1991): Evaluating training effectiveness. Translating theory into practice, London: The McGraw- Hill Book Company Series. Brookfield (1898) «Teaching Roles and Teaching styles» στο Titmus, C. (ed.) Lifelong Education for Adults: An International Handbook, Oxford: Pergamon. (1989: 208-212). Brookfield, S. (1988) “Training Educators of Adults”, London and New York: Routledge. Brookfield, S. (1989) “Facilitating Adult Learning”, στο S.B. Merriam: M. Cunningham, (eds) Handbook at Adult and Continuing Education, San Francisco: Jossey Bass. σελ: 201-210. Brookfield, S. (1989) “Teaching Roles and Teaching styles”, στο Titmus, C. (ed.) Lifelong Education for Adults: An International Handbook, Oxford: Pergamon. σελ: 208-212. Brookfield, S. D. (1985) (ed.) Self-Directed Learning: From Theory to Practice στο New Directions in Continuing Education, no. 25. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. D. (1986) Understanding and Facilitating Adult Learning, San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. D. (1987) Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting, San Francisco: Jossey-Bass. Cartwright, D. and Zander A., (1968): Group Dynamics: research and theory. 3rd. Edition. London. Tavistock Publications. Cedefop (2008a). The shift to learning outcomes: conceptual, political and practical developments in Europe. Luxembourg: Publications Office. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4079_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 30.6.2013]. Cedefop (2008b). Validation of non-formal and informal learning in Europe: a snapshot 2007. Luxembourg: Publications Office. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4073_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 30.6.2013]. Cedefop (2010). Briefing note - Learning to change: vocational education and training reform 2002-10. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 21, 2012, από http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9042_en.pdf Cedefop (2010): Κίνητρα για παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης από τις επιχειρήσεις -ώρα για αναθεώρηση; Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων. Cedefop (2011): Τι να περιμένουμε όσον αφορά στις δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας; Ενημερωτικό Σημείωμα. Φεβρουάριος 2011. Cedefop (2012): Trends in VET polivy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges communiqué. Working Paper No 16. Luxemburg. Publication Office of the European Union. Cedefop, (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10. Luxemburg. Publication Office of the European Union. Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Study commissioned to the Qualifications and Curriculum Authority, England. Luxembourg: Publications Office. Cedefop panorama series; No 109. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 14.7.2013]. Cervero R. & Yang B., (2001): «Power and influence styles programme planning: relationship with organizational political contexts», στο International Journal of Lifelong Education. V20, Jul.-Aug. 2001.: 289-296. Cervero, R. M. (1989) «Continuing education for the professions», στο S. B. Merriam: M. Cunnigham, (eds.) Handbook of Adult and Continuing Education, San Francisco: Jossey Bass.: 513-524. Cervero, R.M., (1988): Effective continuing education for professionals, San Francisco: Jossey-Bass. LC1072.C56 C47 Cornbleth C., (1990): Curriculum in Context, Basingstoke: Falmer Press. Cyprus Productivity Centre (2006): “Survey on the Use and Potential Use of Flexible Forms of Employment in Cyprus”. Cyprus Productivity Centre (2007): “National Productivity Strategy 2007-2013”. Daloz L.A., (1986): Effective Teaching and Mentoring: Realizing the Transformational Power of Adult Learning Experiences, San Francisco: Jossey-Bass. Darkenwald G.G. & Merriam S.B., (1982): Adult Education: Foundations of Practice, London: Harper & Row. Dietrich, F. (2012). Youth unemployment in Europe: theoretical considerations and empirical findings. Berlin, Germany: Friedrich-Ebert-Stiftung International Policy Analysis. Doll R.C., (1995): Curriculum Improvement. Boston: Allyn and Bacon. Douglas Τ., (1997): Η επιβίωση στις ομάδες. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα. Drake K., Germe J.F., (1995): Financing continuing training: what are the lessons from international comparison? Berlin, Cedefop. Dunkel, Torsten; Le Mouillour, Isabelle (2007). Qualifications frameworks and credit systems: a toolkit for education in Europe. European journal of vocational training, 2007/3, 2008/1, No 42-43, p. 184-202. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/42-en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 30.6.2013]. Eberhardt, Christiane (2009). CREDCHEM – Developing and testing a Credit System enhancing mobility in the chemistry sector. In: ECVET Pilot Projects meeting: Designing partnerships and understanding other learning contexts using learning outcomes. Paris, 2-3 July 2009. Available on Internet: http://www.ecvet-projects.eu/Admin/Documents/credchem_paris_0709.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 15.6.2013]. ECVET magazine 2010/ No 1. http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/16367.aspx [τελευταία πρόσβαση στις 24.7.2013]. European Centre of Constitutional Law (2007): “Study for the Reorganisation and Development of the Secondary Technical and Vocational Education (STVE) in Cyprus”. Ferrance, E. (2000). Action Research. Providence, RI, USA. Retrieved November 14, 2012 from http://www.lab.brown.edu/pubs/themes_ed/act_research.pdf. Gagné R.M. and Briggs L.J., (1974): Principles of instructional design (2nd ed.). Holt, Rinehart, and Winston. Gagné R.M., (1985): The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: CBS College Publishing. Guba E.G. & Lincoln Y.S., (1985): στο έργο τους Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage. Hawley, J.; Souto, O.M.; Duchemin, C. (2010). 2010 update of the European inventory on validation of nonformal and informal learning: final report. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/77643.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 14.7.2013]. Hinsz V.B., (1991): «Individual versus group goal decision making: Social comparison in goals for individual task performance». Journal of Applied Social Psychology, 21, 287- 1003. Hinsz V.B., (1995): «Group and individual decision making for task performance goals: Processes in the establishment of goals in groups». Journal of Applied Social Psychology, 25, 253-370. Hinsz V.B., Park E.S., Sjomeling M., (2004): «Group interaction sustains positive moods and diminishes negative moods». Paper presented at the annual meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago. Holton E.F., III (1996): «Holton’s Evaluation Model: New evidence and construct elaborations», στο Advances in Developing Human Resources, vol. 7, no. 1, London: Sage Publications: 37-54. Houtkoop, W. & Van Der Kamp, M. (1992): «Factors influencing participation in Continuing Education», στο International Journal of Educational Research, 17(6): 537-548, Jamieson P., et al., (2000): “Place and Space in the Design of New Learning Environments”, Higher Education Research and Development, Vol. 19, No. 2, Routledge Taylor & Francis Group, London, pp. 221-237. Kirkpatrick D.L., (1996): «Evaluation», στο Craig, R. L (ed. in chief). The ASTD Training and Development Handbook A guide to human resource development, 4th edition, New York: McGraw-Hill, 294-312. Kirkpatrick D.L., (1998): «The four levels of evaluation», στο Brown S.M. & C.J. Seidner (eds). Evaluating corporate training: models and issues, Boston: Kluwer Academic Publishers, 95-112. Le Mouillour, Isabelle; Sellin, Burkart, Jones, Simon (2003). First Report of the Technical Working Group on Credit Transfer in VET: October 2003. Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training. The Copenhagen Process. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/twg_on_credit_transfer_progress_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 22.6.2010]. Lenz (1982): The Art of Teaching Adults, New York: Holt, Rinehart & Winston. Lewin K., (1958): «Group decision and social change». In E.E. Macoby, T.M. Newcomb, E.L. Hartley (Eds.), Readings in Social Psychology, 3, 197-211. New York: Holt. Little A.W., (2003): «Motivating Learning and the Development of Human Capital», στο Compare, 33(4): 437-452. McGivney V., (1993): «Participation and non-participation: A review of the literature», στο R. Edwards S., Sieminski D. Zeldin (Eds) Adult learners, education and training, London: Routledge/OUP. σελ: 11-30, McGivney V., (1996). Who is and who isn’t participating in adult education: International and national perspectives, Paper presented to Conference «Participation's everyone's business», Coogee (αδημοσίευτη εισήγηση). McKay, J.A. (1992,). Professional development through action research. Journal of Staff Development, 13(1), 18-21. Mertler, C. (2009). Action Research. Thousand Oaks, California, USA: Sage Publications, Inc. Naquin S., Sharon and Elwood F. Holton (2006): «Leadership and Managerial competency models: a simplified process and resulting model», Advances in developing human resources, vol. 8, no 2. OECD (2012): Education at a Glance 2012: OECD Indicators. OECD Publishing. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 3, 2012, από http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en OECD (2012): OECD Week 2012: Better Skills. Better Jobs. Better Lives. The OECD skills strategy executive summary. France: OECD Publishing. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 10, 2012, από http://www.oecd.org/general/50452749.pdf Phillips J.J. & G.P. Chagalis (1990): «Evaluation of HRD Programs: Quantitative and Qualitative», στο Nadler, L.Z. Nadler (eds). The handbook of human resource development, 2nd edition, New York: John Wiley & Sons,12.3, 12.33-12.35. Phillips J.J. (1996): «Measuring the results of training», στο Craig R.L. (ed.in.chief). The ASTD Training and Development Handbook A guide to human resource development, 4th edition, New York: McGraw-Hill, 313-341. Phillips J.J., (1998): «Level four and beyond: an ROI model», στο Brown S.M. & C.J. Seidner (eds). Evaluating corporate training: models and issues, Boston: Kluwer Academic Publishers: 113-139. Phillips P.P., Phillips J.J., (2001): «Symposium on the evaluation of training: editorial», στο International Journal of Training and Development, vol. 5, no. 4, Oxford: Blackwell Publishers LtdQ 240-247. Psacharopoulos G. and Patrinos, H.A. (2002): Returns to investment in education: a further update. Policy Research Working Paper Series 2881, The World Bank. Quintini, P., Martin, J. & Martin S. (2007): The Changing Nature of the School-to-Work Transition Process in OECD Countries. IZA Discussion Papers, 2582. Riel, M. (2011). Understanding action research. Retrieved from http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html. Pine, G. (2009). Teacher Action Research. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. Rogers (1986): Adults Learning, Milton Keynes: Open University Press. Rogers C., (1969): Freedom to Learn. Columbus: Merrill. Ryan, C. (1994). Authentic Assessment. USA: Teacher Created Materials Inc. Spitzer D.R., (2005): «Learning Effectiveness Measurement: A new approach for measuring and managing learning to achieve business results», στο Advances in Developing Human Resources, vol. 7, no. 1, London: Sage Publications, 55-70.]. Staton T.F., (1960): How to instruct successfully, New York: McGraw-Hill. LC5219.S86 1960 (σελ. 26-28 & 43-54). Stephens M.D. & Roderick G.W., (1971): Teaching Techniques in Adult Education, Newton Abbot: David & Charles. Stroobants V., Jans M., Wildermeersch D., (2001): «Making sense of learning for work: Towards a framework of transitional learning», στο International Journal of Lifelong Education, V20, n1/2. σελ: 114-126. Wiggins, G. (1993). The case for authentic assessment. Eric: Digest. Wolek, F. W. (1999): «The skill development processes of apprenticeship» in International Journal of Lifelong Education, V18, n5, Sep.-Oct. 1999. pp: 395-406. Young, Michael (2007). Qualifications frameworks: Some conceptual issues. In: European Journal of Education, Vol. 42, No 4, 2007, p. 445-457. Γραβάνη, Μ. N. (Ed.) (2010) Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. (με τη συνεργασία των: Ευστράτογλου, Α., Ζαρίφης, Γ., Νικολοπούλου Β., Χατζηθεοχάρους, Π.). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISBN: 978-9963-9529-9-1. Γραβάνη, Μ. Ν. (Ed.) (2010) Οδηγός Μελέτης ΕΠΑ 66 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Λευκωσία, ΑΠΚΥ (με τη συνεργασία των: Ευστράτογλου, Α., Ζαρίφη, Γ., Νικολοπούλου Β., Χατζηθεοχάρους, Π.), Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISBN: 978-9963-695-06-5. Γραφείο Προγραμματισμού (2006): Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013. Λευκωσία, Γραφείο Προγραμματισμού. Ευστράτογλου, Α. (2009): Διαρθρωτική ή κυκλική η ανεργία στην Ελλάδα σήμερα; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Τεύχος 159 (2009), σελ. 18-29. Κόκκος Α., (2008): Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές ενηλίκων: Μελέτη αξιολόγησης. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ματσαγγούρας Η.Γ., (2001): Η Εκπαιδευτική διαδικασία/ διαδικασία κατάρτισης, τόμος α΄. Αθήνα, Αυτοέκδοση. Ματσαγγούρας Η.Γ., (2003): Η Διαθεματικότητα στη Γνώση. Αθήνα, Γρηγόρης. Μπονίδης Κ., (2006): Προδιαγραφές της διδασκαλίας: Θεωρία και πράξη, Ανέκδοτες διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα «Παιδαγωγική ΙΙ», Τομέας Παιδα¬γωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Μπουτσιούκη Σ., (2006): Διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικών εκπαίδευσης της Ε.Ε. και μεταλλαγές στο χώρο της αγοράς εργασίας. Μία αξιολογική προσέγγιση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών. Πετρουλάκης Ν., (1992): Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Αθήνα, Γρηγόρης. Ρομπόλης, Σ. (2009): Η εργασία κατά την διαρκεια της οικονομικής κρίσης. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Τεύχος 159 (2009), σελ. 1-17. Συμβούλιο της Ε.Ε. (2012): ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2012/C 398/01). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2013): Σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education Adult Learning Canadian Journal of University Continuing Education Continuing Higher Education Review Curriculum Inquiry Curriculum Journal Education & Training European Education European Educational Research Journal European Journal of Education European Journal of Higher Education European Journal of Open, Distance and E-Learning European Journal of Psychology of Education European Journal of Special Needs Education European Journal of Teacher Education European Journal of Teacher Education European Journal of Training and Development International Journal for Educational and Vocational Guidance International Journal of Learning and Change International Journal of Lifelong Education International Journal of Training and Development International Journal of Training Research Journal of Adult and Continuing Education Journal of Continuing Higher Education Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education Journal of Vocational Behavior Journal of Vocational Education and Training Journal of Workplace Learning New Directions for Adult and Continuing Education New Horizons in Adult Education & Human Resource Development Studies in Continuing Education Studies in the Education of Adults Vocations and Learning
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2020