ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / LEARNER - CENTRED ADJUSTMENTS IN THE TEACHING OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE - ENHANCEMENT
Τίτλος στα ΓερμανικάDaF-Unterricht angepasst - Vertiefung
ΚωδικόςΑΚ0243-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020904

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 38
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600203991
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: ● να αναζητούν και να βρίσκουν βιβλιογραφικές αναφορές με τη χρήση βάσεων δεδομένων (επιστημονικά άρθρα, βιβλία) ● να καταγράφουν τις φάσεις του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων ● να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες και πολυαισθητηριακές δραστηριότητες κατάλληλες για το μάθημα της Γερμανικής ● να ξεχωρίζουν τις συνηθέστερες μαθησιακές δυσκολίες ● να προετοιμάζουν διδακτικές προτάσεις με βάση τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και προσαρμόζοντας το μάθημα στις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σ’ αυτό το επιλεγόμενο μάθημα ειδίκευσης θα εστιάσουμε στην ανάγκη προσαρμογής του μαθήματος των Γερμανικών στις ανάγκες των μαθητών/τριών. Θα προβούμε στην εκπόνηση διδακτικών προτάσεων για τα Γερμανικά με βάση το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες, την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική καθώς και τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται συνήθως στο μάθημα των Γερμανικών. Αφετηρία μας θα είναι η κατανόηση των λόγων για τους οποίους η προαναφερθείσα προσαρμογή είναι αναγκαία και η εφαρμογή ειδικών διδακτικών θεωριών και τεχνικών με στόχο αυτήν.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-learning και στο επίπεδο της τάξης και στο επίπεδο του κάθε διδάσκοντα. Στο επίπεδο της τάξης: α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού/λογοκλοπής των εργασιών των φοιτητών. Στη σελίδα του διδάσκοντα: α) Ο διδάσκων ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους φοιτητές του σε συμβατική μορφή ή σε μορφή power point β) Ανεβαίνουν οι ενδιάμεσες βαθμολογίες, τις οποίες δεν θα μπορούν οι φοιτητές/τριες να πληροφορηθούν στο επίσημο βαθμολόγιο γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή των εργασιών και την τελική γραπτή εξέταση στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με τις παρατηρήσεις του στους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από τη γραπτή εργασία που παραδίδεται. Τα κριτήρια είναι η κάλυψη του ζητούμενου στην εκφώνηση, η σωστή έκφραση, γραμματική, λεξιλογική και μορφοσυντακτική δομή, η έγκαιρη παράδοση της εργασίας, η ορθή παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών, η αναδίφηση της βιβλιογραφίας για την κάλυψη του θεωρητικού μέρους της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. American Psychiatric Association (2014). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5. Hogrefe, ISBN 978-3-8017-2599-0. 2. Ballweg, S., Drumm, S., Hufeisen, B., Klippel, J., & Pilypaityte, L. (2013). Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? DLL 02. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt. 3. Barkowski, H., & Krumm, H.-J. (Hrsg.) (2010). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: UTB. 4. Barkowski, H., Grommes, P., Lex, B., Vicente, S., Wallner, F., & Winzer-Kiontke, B. (2014). Deutsch als fremde Sprache. DLL 03. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt. 5. Besançon, M., Lubart, T., & Barbot, B. (2013). Creative giftedness and educational opportunities. Educational & Child Psychology, 30(2), 79-88. 6. Bimmel, P., Kast, B., & Neuner, G. (2017). Deutschunterricht planen. Neu. Fernstudieneinheit 18. München: Klett-Langenscheidt. 7. Blanz, B. (2001). Wie arbeitet das Gehirn beim Lesen? Die Möglichkeiten bildgebender Verfahren in der Forschung über Lese-Rechtschreib-Störungen. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), Legasthenie: erkennen, verstehen, fördern. Beitrage zum 13. Fachkongress des Bundesverbandes Legasthenie (pp. 23–29). Bochum: Winkler. 1. Blaz, D. (2006). Differentiated instruction: A guide for foreign language teachers. New York: Routledge. 2. Bohl, T., Budde, J., & Rieger-Ladich, M. (Hrsg.) (2017). Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Grundlagentheoretische Beiträge, empirische Befunde und didaktische Reflexionen. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 3. Brinitzer, M., Hantschel, H., Kroemer, S., Möller-Frorath, M., & Ros, L. (2016). DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett. 4. Butzkamm, W. (2000). Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. Ismaning: Max Hueber Verlag. 5. Carroll, J. M., & Muller, C. (2018). Curricular differentiation and its impact on different status groups including immigrants and students with disabilities (pp. 251-273). In: B. Schneider (Ed.) Handbook of the Sociology of Education in the 21st Century. Handbooks of Sociology and Social Research. Cham: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-76694-2_11. 6. Chiu, M. M., Pong, S-l., Mori, I. & Chow, B. W.-Y. (2012). Immigrant Students’ Emotional and Cognitive Engagement at School: A Multilevel Analysis of Students in 41 countries. J Youth Adolescence, 41, 1409–1425. doi: https://doi.org/10.1007/s10964-012-9763-x. 7. Copenhaver, R. W., & Mc Intyre, D. J. (2010). Teachers’ perception of gifted students. Roeper Review, 14(3), 151-153. 8. Council of Europe. Council for Cultural Co-operation (2001). [Übersetzt von: Quetz, J., Schieß, R., & Sköries, U.] Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. Berlin: Langenscheidt. 9. Elternratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Informationen des Bundesverbandes Autismus Deutschland e.V. https://www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Elternratgeber_final.pdf 10. Firnhaber, M. (1997). Legasthenie und andere Wahrnehmungsstörungen. Wie Eltern und Lehrer helfen können. Frankfurt/M.: Fischer Verlag. 11. Ford, D. Y., Alber, S. R., Heward, W. L., & Bell, T. (1998). Setting “motivation traps” for underachieving gifted students. Gifted child today, 21(2), 28-33. doi: https://doi.org/10.1177/107621759802100209. 12. Gehring, W. (2018). Fremdsprache Deutsch unterrichten. Kompetenzorientierte Methoden für DaF und DaZ. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 13. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen: https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 14. Gerlach, D. (2010). Legasthenie und LRS im Englischunterricht. Theoretische Befunde und praktische Einsichten. Münster: Waxmann. 15. Handa, M. C. (2019). Leading differentiated learning for the gifted. International Perceptions of Giftedness and Gifted Education, 41(2), 102-118. doi: https://doi.org/10.1080/02783193.2019.1585213. 16. Hascher, T. (2020). Zitieren nach den Richtlinien der American Psychological Association APA (7th ed.). Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Schul- und Unterrichtsforschung (ASU). Abgerufen von: https://www.edu.unibe.ch/unibe/portal/fak_humanwis/philhum_institute/inst_paed/content/e39/e268485/e268367/pane268376/e441386/ASU_Zitierrichtlinien_August20_ger.pdf 17. Heller, K. A. (2004). Identification of gifted and talented students. Psychology Science, 46(3), 302-323. 18. Jaworska, M. (2011). Fremdsprachenlernen bei legasthenen LernerInnen: Aspekte einer problemorientierten Förderung. In A. Kątny & K. Lukas (Hrsg.), Studia germanica gedanensia. nr. 25 (pp. 268-277). Gdańsk: Universitat Olsztyn. 19. Kavensky, L. (2011). Deferential differentiation: What types of differentiation do students want? Gifted Child Quarterly, 55(4), 279-299. doi: https://doi.org/10.1177/0016986211422098 20. Kopp-Duller, A., & Pailer-Duller, L. R. (2008). Legasthenie-Dyskalkulie!?: Die Bedeutsamkeit der pädagogisch-didaktischen Hilfe bei Legasthenie, Dyskalkulie und anderen Schwierigkeiten beim Schreiben, Lesen und Rechnen. Klagenfurt: KLL Verlag Dyslexia Research Center. 21. Kopp-Duller, A. (2011). Legasthenie und LRS. Der praktische Ratgeber für Eltern. Freiburg: Herder Spektrum. 22. Kormos, J., & Smith, A. M. (2012). Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences. Bristol: Multilingual Matters. 23. Maker C. J. & Nielson, A. B. (1995). Teaching Models in Education of the Gifted. Austin: proed. 24. Mann, C. (2001). LRS, Legasthenie. Prävention und Therapie. Weinheim: Beltz Verlag. 25. Manning, S. (2012). Recognizing gifted students. A practical guide for teachers. Kappa Delta Pi Record, 43(2), 64-68. 26. McHugh, M., & Sugarman, J. (2015). Transatlantic symposium report. Improving instruction for immigrant and refugee students in secondary schools. Washington: Migration Policy Institute. 27. Nijakowska, J. (2013). Multisensory Structured Learning Approach in Teaching Foreign Languages to Dyslexic Learners. In D. Gabryś-Barker, E. Piechurska-Kuciel, & J. Zybert, (Eds.), Investigations in Teaching and Learning Languages. Studies in Honour of Hanna Komorowska. Second Language Learning and Teaching (pp. 202-215). Switzerland: Springer. 28. Ortner, A., & Ortner, R. (1993). Verhaltens- und Lern-schwierigkeiten. Handbuch für die Grundschulpraxis. (2. Auflage). Weinheim-Basel: Beltz praxis. 29. Pluntke, S. (2013). Lehrrettungsassistent und Dozent im Rettungsdienst. Für die Aus- und Weiterbildung. Berlin: Springer Verlag. 30. Rohr, A. (2007). Lese- und Rechtschreibschwäche feststellen und überwinden. In Fördern und entwickeln von Kindern mit schwierigen Lernausgangslagen im Primarbereich. Anregungen und Tipps aus der Praxis. Richtlinien-Grundsätze-Anregungen (pp. 76-84). Sachsen-Anhalt Kulturministerium. 31. Ronskley-Pavia, M., & Neumann, M. M. (2020). Conceptualizing gifted students (dis)engagement through the lens of learner (re)engagement. Education sciences, 10(10), 274. doi: https://doi.org/10.3390/educsci10100274. 32. Sahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The online journal of new horizons in education, 5(3), 69-78. 33. Scheerer-Neumann, G. (2002). Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Analyse und Förderung. Potsdam: Audiovisuelles Zentrum der Universität Potsdam. 34. Scheerer-Neumann, G. (2003). Rechtschreibschwäche im Kontext der Entwicklung. In I. Naegele & R. Valtin, (Hrsg.), LRS – Legasthenie in den Klassen 1–10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (pp. 45-65). Weinheim: Beltz. 35. Scheerer-Neumann, G. (2012). Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Dia-gno¬se und För¬de¬rung. För¬der¬ma¬ga¬zin, 5, 8-12. 36. Schwerdtfeger, I. C., & Meese, H. (2001). Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit 29. Berlin: Langenscheidt. 37. Soutopoulos, Ν. (2018). Differentiated instruction: Greek as a foreign or second language for migrant and refugee children in reception classes in Primary Schools in Greece. (Case Study). (Postgraduate dissertation). Patras: Hellenic Open University, School of Humanities, Language Education for Refugees and Migrants (LRM). 38. Sparks, R. L., & Miller, K. S. (2000). Teaching a foreign language using multisensory structured language techniques to at-risk learners: A review. Dyslexia, 6, 124-132. doi: 10.1002/(SICI)1099-0909(200004/06)6:2<124::AID-DYS152>3.0.CO;2-3 39. Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (Eds.). (2004). Conceptions of Giftedness (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. 40. Sternberg, R. J. (1986). A triarchic theory of intellectual giftedness. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 223- 243). Cambridge: Cambridge University Press. 41. Stritikus, T., & Nguyen, D. (2010). Universalist and differentialist approaches to instruction for high-school-age immigrants: Tension in Practice and Policy. Bilingual Research Journal, 33(3), 329-345. doi: https://doi.org/10.1080/15235882.2010.525293. 42. Tannenbaum, J. A. (2003). Nature and nurture of giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.). Handbook of gifted Education (pp. 45-59). Boston: Allyn and Bacon. 43. Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. 44. Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. (2nd ed.). Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. 45. Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών (Μετάφραση: Χ. Θεοφιλίδης, & Δ. Μαρτίδου-Φορσιέ). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 46. Tsakalidou, S. P. (2021a). Spelling Test for learners with dyslexia learning German as a second foreign language. European Journal of Special Education Research, 7(2). doi:http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v7i2.3648 47. Tsakalidou, S. P. (2021b). Applying the Frayer Model in the jigsaw classroom. In ICOMEU 2021. Proceedings of 4th International Conference on Management of Educational Units (21-23/01/2022). International Hellenic University. 48. Tsakalidou, S., Koufokotsiou, P., & Gaganis, C. (2017). Legasthenie und Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht. 5η Didaktik Tagung der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie des Aristoteles Universitäts Thessaloniki mit dem Thema „Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“. Thessaloniki. http://daf-praktikum.del.auth.gr/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017/85-ekdhloseis/161-video-5hs-hmeridas-didaktikis 49. Vock, M., & Gronostaj, A. (2017). Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Netzwerk Bildung. Berlin: Friedrick Ebert Stiftung. 50. Αργυρόπουλος, Β. (2013). Διαφοροποίηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές αρχές. Σε Σ. Παντελιάδου & Δ. Φιλιππάτου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (σελ. 27-59). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 51. Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ): https://rcel2.enl.uoa.gr/xenesglossesedu2/?p=87 52. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2871, 9 Σεπτεμβρίου 2016, Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Αθήνα. 53. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 199, 2 Οκτωβρίου 2008, Νόμος Υπ’ αριθ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα. 54. Καραγιαννίδου, Ε. (2006). Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 23-41. 55. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ): http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf 56. Κωτούλας, Β., Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (2004). Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Σε Σ. Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου, & Γ. Μπότσας (Επιμ.), Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σελ. 31-52). Βόλος: Adaction A.E. 57. Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: τι και γιατί. Αθήνα: Πεδίο. Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (Επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 58. Παπαδοπούλου, Χ.-Ό. (2007). Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης. 59. Τσακαλίδου, Σ. (2020). Διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές δημοτικού με δυσλεξία στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας. (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48757 60. Τσακαλίδου, Σ. (2021α). Διδάσκοντας Γερμανικά σε μαθητές με δυσλεξία. Ohnɘ Flɘiß kɘin Prɘis. Αθήνα: Εκδόσεις Καραμπάτος Hueber Hellas. 61. Τσακαλίδου, Σ. (2021β). Μαθητές με δυσλεξία. δυσκολίες και τρόποι ενίσχυσης. Aktuell, 52, 16-19. 62. Τσακαλίδου, Σ. (2021γ). Η συνεργατική συναρμολόγηση και το μοντέλο Frayer στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Θεωρητικό πλαίσιο. 7o Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. International Conference for the promotion of educational innovation (15-17.10.2021). ΕΕΠΕΚ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 63. Τσακαλίδου, Σ. (2021δ). Η πρακτική εφαρμογή της συνεργατικής συναρμολόγησης και του μοντέλου Frayer στο μάθημα της ξένης γλώσσας. 7o Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. International Conference for the promotion of educational innovation (15-17.10.2021). ΕΕΠΕΚ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 64. Τσακαλίδου, Σ. (2021ε). Η ετερογένεια στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μια πρώτη προσέγγιση. International Journal of Educational Innovation, 3(4), 109-118. ISSN: 2654-002. 65. Τσακαλίδου, Σ. (2021ζ). Η διαφοροποίησης της διδασκαλίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας σε μικτά τμήματα. Μερικά παραδείγματα. Παιδαγωγική επιθεώρηση, 38(71), 125-138. 66. Τσακαλίδου, Σ. (2021η). Η πρακτική εφαρμογή της συνεργατικής συναρμολόγησης και του μοντέλου Frayer στο μάθημα της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Εργαστήριο/Webinar για τα Αρσάκεια Σχολεία (20.11.2021). ΕΕΠΕΚ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 67. Χατζηδήμου, Δ., & Αναγνωστοπούλου, Μ. (2015). Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση. (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-07-2022