Ειδικά θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδικά θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής / Clinical Pharmacology and Therapeutics – Case Studies
ΚωδικόςΙΑ0436
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαρασκευή Παπαϊωαννίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020918

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδικά θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600204202
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: • η κατανόηση της δράσης των φαρμάκων στην κλινική πράξη, • η απόκτηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή των γνώσεων σχετικά με τη θεραπευτική χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα, τη δοσολογία, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις και τις αντενδείξεις χορήγησης των φαρμάκων, και κυρίως • η απόκτηση δεξιοτήτων για την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων στη κλινική πράξη, και ειδικότερα για τη λήψη αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει το θεραπευτικό πρόβλημα σε ειδικές κλινικές καταστάσεις, και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επιλογή ή την κατάλληλη τροποποίηση της φαρμακολογικής θεραπείας, και την ενδεδειγμένη δοσολογία των ήδη χορηγούμενων ή των προτεινόμενων νέων φαρμάκων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη κλινικών περιστατικών και άσκηση στη λήψη αποφάσεων για την επιλογή ή την τροποποίηση της φαρμακολογικής θεραπείας στη σωστή δοσολογία. Ειδικότερα θα μελετηθούν κλινικά περιστατικά που αφορούν τη χρήση αναλγητικών, αντιδιαβητικών, αντιπηκτικών, αντιμικροβιακών φαρμάκων, καθώς και φαρμάκων που δρουν στο καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό, το ουροποιογεννητικό, και το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και φαρμάκων που είναι χρήσιμα σε επείγουσες καταστάσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Φάρμακα στην κλινική πράξη – κλινικά περιστατικά – δοσολογικά σχήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20,1
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Φροντιστήριο160,6
Σύνολο522
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα αποσκοπεί: 1) στην απόκτηση δεξιοτήτων για την εφαρμογή των φαρμάκων στην κλινική πράξη, 2) στην προετοιμασία των φοιτητών για την επιτυχή συμμετοχή τους σε διεθνή test αξιολόγησης, σχετικά με την ικανότητα συνταγογράφησης. Κατά το παρόν εξάμηνο, η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται πειραματικά. Η αξιολόγηση θα γίνει κατά την διδασκαλία του μαθήματος, με κριτήρια τη συμμετοχή στην άσκηση πεδίου και στα φροντιστήρια, με την εξής βαρύτητα: συμμετοχή στην άσκηση πεδίου: 80% και συμμετοχή στα φροντιστήρια: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναρτημένες Σημειώσεις στο e-learning
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-03-2022