ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ / YEARLY PLANING OF TRAINING PROGRAM
Κωδικός087Κ
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μάνου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001297

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600204618
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες: • θα έχουν εμβαθύνει τις γνώσεις τους στη θεωρία της αρχής της περιοδικότητας • θα γνωρίζουν τα μοντέλα περιοδικότητας και τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων προπόνησης για αθλητές ομαδικών όσο και ατομικών αθλημάτων • θα αποκτήσουν την ευχέρεια σχεδιασμού ετήσιων προγραμμάτων προπόνησης τόσο για αθλητές ομαδικών όσο και ατομικών αθλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Ιστορική αναδρομή στα μοντέλα περιοδικότητας. • Εισαγωγή στον περιοδισμό. • Μοντέλα περιοδισμού - Σύγχρονες τάσεις. • Ετήσιος σχεδιασμός. • Περίοδος προετοιμασίας. • Αγωνιστική περίοδος. • Μεταβατική περίοδος. • Μεσόκυκλος. • Μικρόκυκλος. • Προπονητική μονάδα. • Αξιολόγηση - Καθοδήγηση της προπόνησης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις241,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Πρακτική (Τοποθέτηση)80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις251
Σύνολο1024,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (60%) • Συγγραφή εργασίας (20%) • Κουίζ στη διάρκεια των μαθημάτων (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Βεληγκέκας Π., Μπογδάνης Γ., Παραδείσης Γ. (2020). Σχεδιασμός & Προγραμματισμός της Αθλητικής Προπόνησης. Κύπρος: Broken Hill Publishers Ltd • Fleck S., Kraemer, V. (2000). Προπόνηση δύναμης – σχεδιασμός προγραμμάτων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. • Fleck S., Kraemer, V. (2006). Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντίσταση. Broken Hill Publishers Ltd.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Grosser, M. 1994. Προπόνηση ταχύτητας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ 2. Grosser, Μ. & Starischka S. 2000. Προπόνηση φυσικής κατάστασης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ (σελ. 30-51, 104-112). 3. Hoffman, J.R. 2012, NSCA’s Guide to Program Design. Champaign Il.: Human Kinetics. 4. Martin, D., Carl, K., Lehnertz, K. 1995. Εγχειρίδιο προπονητικής. Κομοτηνή: Εκδόσεις Αλφάβητο (σελ. 281-339). 5. Martin, D., 1994. Προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 6. Weineck, J., 1997. Προπονητική, Φυσική κατάσταση Ποδοσφαίρου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 7. Κέλλης, Σ. 2000. Φυσική κατάσταση νεαρών καλαθοσφαιριστών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2022