ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ / DIDACTICS OF GYMNASTICS ΙΙ
Κωδικός270
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεοφάνης Σιάτρας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000413

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 360
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικά Εφαρμογής424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600204765
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα κατανοούν την τεχνική και τη μηχανική των ασκήσεων της ενόργανης γυμναστικής και θα δύνανται να εφαρμόζουν τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθησή τους, στα διάφορα όργανα των ανδρών και των γυναικών. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ές να εφαρμόζουν τους τρόπους βοήθειας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και θα μπορούν να εκτελούν πρακτικά ορισμένες από αυτές (προασκήσεις & ασκήσεις).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ (α) ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (β) 1. α) Βασικές έννοιες της μηχανικής για την κατανόηση της τεχνικής των ασκήσεων της ΕΓ. β) Βελτίωση της τεχνικής των κυλισμάτων (κυβιστήσεων) προς τα εμπρός και προς τα πίσω, σε συσπείρωση, σε διάσταση και δίπλωση. Συνδέσεις με άλματα και αναπηδήσεις, με κατακόρυφη στήριξη και τροχό. 2. α) Η βοήθεια και η ασφάλεια στην ΕΓ. β) Εξάσκηση σε συνεργασία. Απόκτηση δεξιοτήτων βοήθειας και εκμάθηση της ανακυβίστησης στην κατακόρυφη στήριξη. 3. α) Μέθοδοι διδασκαλίας για την εκμάθηση των δεξιοτήτων της ΕΓ. β) Βελτίωση της τεχνικής και ενίσχυση των αιωρήσεων από τη στήριξη και από την εξάρτηση στα όργανα της ΕΓ. 4. α) Χειροκυβίστηση στο έδαφος. Ανάλυση τεχνικής και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Εξάσκηση σε συνεργασία. Απόκτηση των δεξιοτήτων και τεχνικών βοήθειας για την εκμάθηση της χειροκυβίστησης στο έδαφος. 5. α) Ανατροπή από την εξάρτηση. Χαρακτηριστικά, τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Εξάσκηση της ανατροπής από την εξάρτηση κάτω από εύκολες συνθήκες στα διάφορα όργανα της ΕΓ. Ομαδική εργασία και άσκηση σε σταθμούς για εμπέδωση των διαφορετικών τεχνικών βοήθειας. 6. α) Άλμα «Χειροκυβίστηση» στον ίππο. Ανάλυση τεχνικής και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Εκμάθηση του άλματος «Χειροκυβίστηση» κάτω από εύκολες συνθήκες (σε μεγάλα στρώματα, πλινθίο, ίππο). Εξάσκηση σε παράλληλους διαδρόμους. Συνεργασία για βοήθεια και ασφάλεια. 7. α) Έξοδος «Καταπέλτης». Χαρακτηριστικά, τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης «Καταπέλτης» από εξάρτηση, στάση, στήριξη και πελματιαία στήριξη στα διάφορα όργανα της ΕΓ. 8. α) Μετωπιαία ανατροπή από αιώρηση. Τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Διδασκαλία και εξάσκηση της ανατροπής από την εξάρτηση, με ταλάντευση–αιώρηση και κάτω από εύκολες συνθήκες στις χαμηλές-ψηλές μπάρες των οργάνων. 9. α) Σύνθεση προγραμμάτων στο έδαφος και τη δοκό ισορροπίας. β) Εξάσκηση και σύνδεση αλμάτων (διασκελισμού, ελαφίνας και ψαλιδισμού), ισορροπιών (μετωπιαία, πλευρική), στηρίξεων (γωνιώδης, με διάσταση) και ακροβατικών στοιχείων (τροχός, ροντάτ, κλπ) στο έδαφος και τη δοκό ισορροπίας. 10. α) Σύνθεση προγραμμάτων στους ασύμμετρους ζυγούς, τον ίππο με λαβές, τους κρίκους, το δίζυγο και το μονόζυγο. β) Εξάσκηση σε σταθμούς. Βασικές συνδέσεις και συνδυασμοί των ασκήσεων που διδάχτηκαν (αιωρήσεις, περιστροφές, στηρίξεις, εξαρτήσεις, ανατροπές, κλπ) σε κάθε όργανο της ΕΓ. 11. α) Η οργάνωση αγώνων και επιδείξεων ΕΓ μαζικής μορφής. β) Καθοδήγηση για την σύνθεση και παρουσίαση ομαδικών προγραμμάτων επιδείξεων στα διάφορα όργανα της ΕΓ. 12. α) Η αξιολόγηση-κρίση στην ΕΓ. Βασικά στοιχεία του κώδικα βαθμολογίας. β) Εξάσκηση σε συνδέσεις και συνδυασμούς των ασκήσεων που έχουν διδαχθεί. 13. α) Ανακεφαλαίωση και συζήτηση των σημαντικότερων θεμάτων της ύλης. β) Ομαδική εξάσκηση για σύνθεση και εκτέλεση των προγραμμάτων στα όργανα της ΕΓ.
Λέξεις Κλειδιά
Ενόργανη γυμναστική, Αγωνιστική ενόργανη γυμναστική, Μηχανική των ασκήσεων, Ασκήσεις εδάφους, Δοκός ισορροπίας, Ίππος με λαβές, Κρίκοι, Άλμα ίππου, Δίζυγο, Μονόζυγο, Ασύμμετροι ζυγοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Φροντιστήριο150,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών σε δύο μέρη: α) Πράξη (60%) και β) Θεωρία (40%). Ο τελικός βαθμός είναι ενιαίος. α) Το πρακτικό μέρος της εξέτασης πραγματοποιείται με την εκτέλεση προγραμμάτων σε τρία όργανα της ενόργανης γυμναστικής (Ασκήσεις εδάφους, Άλμα ίππου και ένα όργανο ελεύθερης επιλογής των φοιτητών), που περιλαμβάνουν τις ασκήσεις που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα των φοιτητών/τριών στη μεθοδική και διδακτική των ασκήσεων και συνεκτιμώνται οι τρόποι βοήθειας και ασφάλειας που εφαρμόζουν. β) Η αξιολόγηση του επιπέδου των θεωρητικών γνώσεων πραγματοποιείται γραπτά ή προφορικά, με ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην ύλη του εξαμήνου. Επίσης, μπορεί να εκπονηθεί ατομική ή ομαδική εργασία (προαιρετική), με ελεύθερη επιλογή ενός θέματος από την ενόργανη γυμναστική, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1)Σιάτρας Θ. (2016). Ενόργανη γυμναστική (Μηχανική, Τεχνική, Προασκήσεις, Βοήθεια, Λάθη, Επιστημονικές έρευνες). Εκδόσεις University Studio Press (Αναθεωρημένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 2)Πασχάλης Κυριαλάνης, Ιωάννης Σατρατζέμης (2010). Ενόργανη γυμναστική. Μεθοδική-Διδακτική-Θεωρία-Προπονητική Εκδότης: Ιωάννης Σατρατζέμης, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Σιάτρας Θ. (2016). Ενόργανη γυμναστική (Μηχανική, Τεχνική, Προασκήσεις, Βοήθεια, Λάθη, Επιστημονικές έρευνες). Εκδόσεις University Studio Press (Αναθεωρημένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 2) Πρώιος Μιλ. (2021). Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής. Εκδόσεις Όλυμπος (Βελτιωμένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 3) Καϊμακάμης Β. (2003). Ενόργανη γυμναστική Η. Βασίλειος Καϊμακάμης, Θεσσαλονίκη. 4) Κυριαλάνης Π., Σατρατζέμης Ι. (2010). Ενόργανη γυμναστική. Εκδότης: Ιωάννης Σατρατζέμης, Αθήνα. 5) Μυλώσης Δ., Σιάτρας Θ., Χριστούλας Κ., Πατίκας Κ. (2018). Ισομετρική ροπή και αναλογία καμπτήρων/εκτεινόντων μυών των ώμων αθλητών ενόργανης γυμναστικής και φοιτητών φυσικής αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 16(1): 8-22. 6) Σιάτρας Θ., Δούκα Ι., Μαμελετζή Δ., Παπανικολάου Α. (2007). Η εξέλιξη της κινητικότητας των αρθρώσεων σε κορίτσια ενόργανης γυμναστικής. Αθλητική Απόδοση & Υγεία, VI(1): 51-60. 7) Σιάτρας Θ. (2009). Κακώσεις στις επιφύσεις των οστών των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής και επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους. Ελληνική Ιατρική, 75(3): 204-214. 8) Σιάτρας Θ. (2010). Επίδραση της ενόργανης γυμναστικής στην οστική πυκνότητα των νεαρών αθλητών. Ελληνική Ιατρική, 76(1): 19-27. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1) Arampatzis Α., Brüggemann G.-P. (1998). Mechanical energetic processes during the giant swing before the Tkatchev exercise. Journal of Biomechanics, 34: 505-512. 2) Arampatzis Α., Brüggemann G.-P. (2001). A mathematical high bar-human body model for analysing and interpreting mechanical-energetic processes on the high bar. Journal of Biomechanics, 31: 1083-1092. 3) Arampatzis Α., Morey-Klapsing G., Brüggemann G.-P. (2003). The effect of falling height on muscle activity and foot motion during landings. Journal of Electromyography and Kinesiology, 13: 533–544. 4) Bradshaw E.J., Hume P.A. (2012). Biomechanical approaches to identify and quantify injury mechanisms and risk factors in women’s artistic gymnastics. Sports Biomechanics, 11: 324–341. 5) Caine D., Nassar L. (2005). Gymnastics injuries. Medicine and Sport Science, 2005; 48: 18-58. 6) Caine D.J., Russell K., Lim L. (2013). Handbook of sports medicine and science Gymnastics. Wiley-Blackwell. Oxford. 7) Daly R.M., Rich A.R., Klein R., Bass S.L. (2000). Short stature in competitive prepubertal and early pubertal male gymnasts: The result of selection bias or intense training. Journal of Pediatrics, 137: 510-516. 8) DiFiori J.P., Caine D.J., Malina R.M. (2006). Wrist pain, distal radial physeal injury, and ulnar variance in the young gymnast. American Journal of Sports Medicine, 34(5): 840-848. 9) Fujihara T., Gervais P. (2012). Circles with a suspended aid: Reducing pommel reaction forces. Sports Biomechanics, 11(1): 34–47. 10) Gervais P., Dunn J. (2003). The double back salto dismount from the parallel bars. Sports Biomechanics, 2(1): 85-101. 11) Hiley M.J., Apostolidis A., Yeadon M.R. (2011). Loads on a gymnastics safety support system during maximal use. Journal of Sports Engineering and Technology, 225 (1): 1–7. 12) Jemni M. (2011). The science of gymnastics. Routledge, New York. 13) Keller M.S. (2009). Gymnastics injuries and imaging in children. Pediatric Radiology, 39: 1299–1306. 14) Kerr Z.Y., Hayden R., Barr M., Klossner D.A., Dompier T.P. (2015). Epidemiology of national collegiate athletic association women's gymnastics injuries, 2009-2010 through 2013-2014. Journal of Athletic Training, 50(8): 870-878 15) Koyama K., Nakazato K., Min S.K., Gushiken K., Hatakeda Y., Seo K.., Hiranuma K. (2013). Radiological abnormalities and low back pain in gymnasts. International Journal of Sports Medicine, 34(3):218-222. 16) Milosis D., Siatras Th. (2012). Sex differences in young gymnasts’ postural steadiness. Perceptual and Motor Skills, 114(1): 319-328. 17) Milosis D., Siatras Th., Christoulas K., Patikas D. (2020). Construct validity of gymnastics-specific assessment on the neuromuscular function of shoulder flexor and extensor muscles. Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/14763141.2020.1772861. 18) Milosis D., Siatras Th., Proios M., Proios M.C., Christoulas K., Papaioannou A. (2018). Accuracy of university students’ skill-specific, self-efficacy and self-efficacy-performance in gymnastics relationship. International Journal of Sport Psychology, 49(5): 429-447. 19) Milosis D., Papaioannou A., Siatras Th., Proios M., Proios M.C. (2015). Gender differences on attitudes and participation in an extracurricular gymnastics course among Greek university students. Journal of Teaching in Physical Education. 34(3): 424-441. 20) Modlesky C.M., Majumdar S., Dudley G.A. (2008). Trabecular bone microarchitecture in female collegiate gymnasts. Osteoporosis International, 19: 1011-1118. 21) Overlin A.J., Chima B., Erickson S. (2011). Update on artistic gymnastics. Current Sports Medicine Reports, 10(5): 304-309. 22) Papavasiliou A., Siatras Th., Bintoudi A., Milosis D., Lallas V., Sykaras E., Karantanas A. (2014). The gymnasts’ hip and groin: A magnetic resonance imaging study in asymptomatic elite athletes. Skeletal Radiology, 43(8): 1071-1077. 23) Penitente G., Sands W.A. (2015). Exploratory investigation of impact loads during the forward handspring vault. Journal of Human Kinetics, 46: 59-68. 24) Prassas S.G. Kwon Y.-H., Sands W.A. (2006). Biomechanical Research in Artistic Gymnastics: A Review. Sports Biomechanics, 5(2): 261-291. 25) Potop V., Timnea O.C., Mihaiu C., Manole C. (2014). Biomechanical characteristics of back double salto dismount off the uneven bars. Journal of Physical Education and Sport, 14(2): 248-253. 26) Sands B. (2011). Biomechanics for gymnastics. In: M. Jemni (Ed.), The science of gymnastics. Routledge, New York. p. 55. 27) Sands W.A. (2000). Injury prevention in women’s gymnastics. Sports Medicine, 30(5): 359–373. 28) Siatras Th. (2011). Computer-assisted image analysis for measuring body segmental angles during a static strength element on parallel bars: validity and reliability. Sports Biomechanics, 10(2): 135-145. 29) Siatras Th., Skaperda M., Mameletzi D. (2010). Reliability of anthropometric measurements in young male and female artistic gymnasts. Medical Problems of Performing Artists, 25(4): 162-166. 30) Siatras Th., Skaperda M., Mameletzi D. (2009). Anthropometric characteristics and delayed growth in young artistic gymnasts. Medical Problems of Performing Artists, 24(2): 91-96. 31) Siatras Th., Douka I., Milosis D. (2010). Feasibility and reproducibility of muscular strength measures in gymnastics-specific body positions using hand-held dynamometry. Isokinetics and Exercise Science, 18(4): 223-234. 32) Siatras Th., Papadopoulos G., Mameletzi D., Gerodimos V., Kellis S. (2003). Static and dynamic acute stretching effect on gymnasts’ speed in vaulting. Pediatric Exercise Science, 15(4): 383-391. 33) Siatras Th., Mameletzi D. (2014). The female athlete triad in gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 6(1): 5-22. 34) Siatras Th. (2014). Synergist and antagonist muscles static stretching acute effect during a V-sit position on parallel bars. Science of Gymnastics Journal, 6(3): 49-59. 35) Terra M.P., Maas M.,, Nusman C.M., Navas-Canete A., DeJonge M.C. (2011). Common injuries in gymnasts. Medical Radiology and Diagnostic Imaging, 347-365. 36) Wade M., Campbell A., Smith A., Norcott J., O'Sullivan P. (2012). Investigation of spinal posture signatures and ground reaction forces during landing in elite female gymnasts. Journal of Applied Biomechanics, 28(6): 677-686. 37) Webb B., Rettig L. (2008). Gymnastic wrist injuries. Current Sports Medicine Reports, 7: 289-295. 38) Westermann R.W., Giblin M.,Vaske A., Grosso K., Wolf B.R. (2015). Evaluation of men’s and women’s gymnastics injuries: A 10-year observational study. Sports Health, 7(2): 161-165. 39) Zetaruk M.N. (2000). The young gymnast. Clinics in Sports Medicine. 19(4): 757-780. 40) Zivcic-Markovic K., Sporis Γ., Cavar I., Aleksic-Veljkovic A, Milanovic Z. (2012). Biomechanical evaluation of exercises for performing a forward handspring - Case Study. Journal of Human Kinetics, 34: 21-32.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2022