Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / GREEK AS A SECOND LANGUAGE: LEARNING AND TEACHING
ΚωδικόςΥΜ7
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Κάντζου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017532

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 191
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600205294

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 1 (172)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα: -αποκτήσουν γνώση της έννοιας της διγλωσσίας και θα σκέφτονται κριτικά για τις ποικίλες διαστάσεις της -γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συντελούν στη διαδικασία κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας -συνδέουν τη θεωρία με την πράξη -αξιοποιούν τις θεωρητικές γνώσεις για την οργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων που θα διευκολύνουν τη διαδικασία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιγράφει την πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία ανάπτυξης μιας δεύτερης γλώσσας σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Η διγλωσσία (όροι και ορισμοί) και το προφίλ του δίγλωσσου ατόμου διερευνώνται και αναλύονται οι γλωσσικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις της. Παρουσιάζονται τυπολογίες για τη διγλωσσία ώστε να συζητηθούν οι διαφορετικές απόψεις για τη διγλωσσία που έχουν επικρατήσει. Αναλύεται ο ρόλος της μητρικής στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας και η βαρύτητα που δίνεται στη μητρική γλώσσα στα διάφορα σχολικά προγράμματα (αφαιρετική/προσθετική διγλωσσία). Μελετώνται οι διαφορές και ομοιότητες στις διαδικασίες κατάκτησης της μητρικής και μιας δεύτερης γλώσσας. Συζητούνται και αποτιμώνται κριτικά παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές και συνδιαμορφώνονται στην τάξη σχέδια μαθημάτων, ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να εξοικειώνονται με τη διαδικασία και να μαθαίνουν να στηρίζουν και να διευκολύνουν τις προσπάθειες των μαθητών και μαθητριών τους να κατακτήσουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Γίνεται χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία και χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις401,3
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πραγματοποιείται γραπτή εξέταση με Επίλυση προβλημάτων (100%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Baker, C. (2001). Δαμανάκης, Μ. (επιμ). Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία: Coelho, E. (2004). Adding English. A guide to teaching in multilingual classrooms. Ontario: Pippin Publishing. Collier, V.P. (1995). Acquiring a second language for school. In National Clearinghouse for Bilingual Education.1(4) NCBE Home Page http://www.ncbe.gwu.edu Cummins, J. (2002). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Ε. Σκούρτου(επιμ.). Αθήνα: Gutenberg. Saville-Troike (2008). Introducing second language acquisition.New York: Cambridge University Press. Σκούρτου, Ε. (2011). Η διγλωσσία στο σχολείο.Αθήνα: Gutenberg. Thomas, W. & Collier, V. (1997). School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National Clearinghouse Τσοκαλίδου, Ρ. (2012). Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-05-2022