ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ / MENTAL HEALTH AND SCHOOL
ΚωδικόςΕΜ3
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννα Μπίμπου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017547

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 234
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600205301
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις που ορίζουν τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας β)θα αναγνωρίζουν κριτικά την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης συνεργασίας με φορείς ψυχικής υγείας και οικογένειες για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων γ) θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης που στηρίζονται στην επικοινωνία και στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο, στην αναστοχαστική πράξη και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού μαθητών που αναγνωρίζονται ως φορείς ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ • Ορισμός ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Σύγκριση ως προς την αναγνώριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας στα σχολεία και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. • Επιδημιολογία προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης και ερμηνευτικά μοντέλα-μοντέλα παρέμβασης • Σύνδεση της οικογένειας και του σχολείου-Ζητήματα που αφορούν την παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας • Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ψυχική υγεία των παιδιών. Προγράμματα παρέμβασης • Ψυχική υγεία και τα Δικαιώματα των παιδιών • Άγχος και φοβίες σε παιδιά και εφήβους • Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής • Κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους • Μαθησιακές δυσκολίες • Διαταραχές διαγωγής: το παράδειγμα του εκφοβισμού • Θάνατος, πένθος και σχολείο • Ψυχοκοινωνικά θέματα: υιοθεσία, αναδοχή, κακοποίηση, χρόνια σωματικά προβλήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο κυριαρχεί η πρακτική του να αναγνωρίζονται τα παιδιά και οι νέοι ως «παιδιά/ νέοι με ψυχολογικά προβλήματα».Το προτεινόμενο μάθημα α) παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες ψυχοκοινωνικών δυσκολιών έτσι όπως αναγνωρίζονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους στο σχολείο (για παράδειγμα, επιθετικότητα, άγχος, συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες μάθησης) β) συζητά τις παραδοσιακές και τις κριτικές προσεγγίσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων γ) μελετά την επίδραση της «γνώσης των ειδικών» στις δυσκολίες των παιδιών και τις συνέπειές της στα σχολεία και στην κοινότητα. Το περιεχόμενο του μαθήματος στηρίζεται στις βασικές αρχές και ιδέες από αναλυτικές και αναπτυξιακές θεωρίες, θεωρίες κοινωνικής μάθησης, καθώς και θεωρίες συστημάτων και κοινωνικής κατασκευής. Ο στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στα ζητήματα ψυχικής υγείας στο σχολείο και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του σχολικού συστήματος σε συνεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά
ορισμοί ψυχικής υγείας σε παιδιά και νέους, ιατρικοποίηση της παιδικής ηλικίας, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ένταξη παιδιών με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Ιστοσελίδες με υλικό για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων πχ ΕΨΥΠΕ, βίντεο και αποσπάσματα ταινιών για ψυχοκοινωνικά θέματα πχ για σχολικό εκφοβισμό και την έννοια του στίγματος, την κακοποίηση (Συνήγορος του Παιδιού), προγράμματα πρόληψης από ιστοσελίδες ψυχοπαιδαγωγικού υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
αξιολόγηση με βάση τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και την μελέτη-παρουσίαση βιβλίων και ιστοσελίδων, ομαδικές εργασίες για συγκεκριμένα ψυχοκοινωνικά θέματα (υλικό στη βιβλιοθήκη του ΠΤΔΕ)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) (2006).Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο, Τυπωθήτω [επιμέλεια, κείμενα] 2) Α. Καλαντζή Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου ((2011) Προσαρμογή στο σχολείο, Πεδίο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
2. P. Watzlawick, J. Beavin Bavelas, & D. Jackson (2005). Ανθρώπινη επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Ελληνικά Γράμματα 3. Ι.Σαλτζμπεργκερ-Οιτενμπεργκ κ.α. (1996). Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας, εκδόσεις Καστανιώτη. 4. Γ.Κουζέλης και Ι. Σολομών (επιμέλεια). Πειθαρχία και γνώση Τοπικά α’ Εταιρεία μελέτης των επιστημών του ανθρώπου, Αθήνα 1994. 5. (2015) Παιδιά και έφηβοι σε έναν κόσμο που αλλάζει, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια, κείμενα] 6. Κοντοπούλου Μ. Παιδί και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Μια ψυχοδυναμική οπτική. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα. 2007 7) Δ. Κωτσάκης, Ε. Μουρελή, Ι. Μπίμπου, Ε. Μπουτουλούση, Χ. Αλεξανδρή, Ε. Γκέσογλου, Α. Καρπούζα & Ε. Σπανοπούλου (2010). Αναστοχαστική πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Εκδόσεις Νήσος Π. Καπόλα, Τετράδια 21 (17873) 5. Συστημική Εταιρεία Β. Ελλάδας, Περιοδικό ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ Τεύχος αφιερωμένο στα σχολεία. 6. V.Satir (1989). Πλάθοντας ανθρώπους. Σειρά Ανθρώπινα Συστήματα. Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Κέδρος 7. Von Schlippe & j. Schweitzer, (2008). Εγχειρίδιο της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής. University Studio Press. 8. Bruner, J. (1997). Πράξεις νοήματος. Ελληνικά Γράμματα 9. Γ.Τσιάντης (1996, 1997) Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας, τόμοι α και β, εκδόσεις Καστανιώτη. 10. Στυλιανίδης, Στέλιος. Σύγχρονα θέματα κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής / Στέλιος Στυλιανίδης. - Αθήνα : Τόπος, 2014. - 704σ. · 24x16εκ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2019