ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ / SCHOOL FAILURE
ΚωδικόςΕΜ75
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τουρτούρας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017643

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 217
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600205322

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΓΑΛΗ 1ου ΟΡ. (177)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει: • Να κατανοήσουν το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας • Να αντιληφθούν την πολυπλοκότητά του • Να γνωρίσουν παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση και αναπαραγωγή του • Να αναζητήσουν λύσεις • Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα για εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών ζητημάτων • Να καταρτιστούν θεωρητικά για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως δάσκαλοι
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος εξετάζεται το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας. Παρέχονται ορισμοί του φαινομένου στις διάφορες διαστάσεις του κατά την ιστορική του διαδρομή. Η συζήτηση εμπλουτίζεται με παρεμφερή φαινόμενα και καταστάσεις, όπως του αναλφαβητισμού και της υποεκπαίδευσης. Αναλύονται επιμέρους δείκτες (σχολική διαρροή, κακές σχολικές επιδόσεις, στασιμότητα), στους οποίους συνίσταται η σχολική αποτυχία. Παράλληλα, καταδεικνύονται και σχολιάζονται επιπλέον παράγοντες, που φέρονται στη βιβλιογραφία ότι συνδιαμορφώνουν την κατάσταση και ταυτόχρονη διαδικασία της σχολικής αποτυχίας. Μελετώνται, για παράδειγμα, θέματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση του σχολείου, στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και στη σημασία της σχέσης του σχολείου με την κοινωνία. Αναλύονται χαρακτηριστικά της οικογένειας (όπως το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο και το πολιτισμικό κεφάλαιο αυτής), που φαίνεται ότι συντελούν στην εμφάνιση ή την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας. Επιπλέον παράγοντες -όπως το φύλο, η ηλικία αρχικής εισόδου στο σχολείο και η τάξη κατάταξης, η φοίτηση σε ιδρύματα προσχολικής αγωγής, η χώρα προέλευσης, η συχνότητα αλλαγής σχολείων, η μητρική γλώσσα- αποτελούν επίσης θέματα προβληματισμού. Ακόμη, προσεγγίζονται κριτικά αντιπροσωπευτικές έρευνες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, καθώς και οι περισσότερο συζητημένες θεωρίες διεθνώς, που συνετέλεσαν στην ανάλυση και ερμηνεία της σχολικής αποτυχίας, στη βάση πάντα ενός γενικότερου προβληματισμού περί πολιτικής οικονομίας της εκπαίδευσης. Εξετάζεται, τέλος, η σχολική αποτυχία σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια -Τεχνική και Γενική- και τριτοβάθμια εκπαίδευση). Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η ανάδειξη της πολυπλοκότητας του φαινομένου.
Λέξεις Κλειδιά
σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή, στασιμότητα, πολιτισμικό κεφάλαιο, κοινωνική αναπαραγωγή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Γίνεται χρήση υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και διαφανειοσκόπιου κατά την παράδοση των μαθημάτων. Ακόμη, η επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για οποιοδήποτε λόγο σχετικό με τα μαθήματα, πραγματοποιείται και μέσω του e-learning, αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων210,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,7
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Στα πλαίσια αυτής, καλούνται να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα, που αναφέρονται σε συγκεκριμένο κείμενο, που τους επιδίδεται κατά τη διαδικασία της εξέτασης. Οι τοποθετήσεις τους πρέπει να στηρίζονται στις βασικές θεωρίες που έχουν αναλυθεί και εκτενώς συζητηθεί κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και εμπεριέχονται στο βασικό σύγγραμμα που τους διανέμεται. Με τον τρόπο αυτόν, επιδιώκεται η ανίχνευση απόκτησης βασικών γνώσεων κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και η κριτική ικανότητα χρήσης τους ως μέσων επιχειρηματολογίας σε ζητήματα σχολικής αποτυχίας. Παράλληλα, αποφεύγεται η στείρα απομνημόνευση και η μηχανιστική αναπαραγωγή μεγάλου όγκου, ακατέργαστων πληροφοριών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τουρτούρας, Δ. Χρ. (2010). Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός. Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Φραγκουδάκη, Άν. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση. • Fischer, L. (2006). Κοινωνιολογία του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο. • Blackledge, D., & Hunt, B. (1995). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Έκφραση. • Βεργίδης, Κ. Δ. (1995). Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές διαστάσεις. Αθήνα: ύψιλον/βιβλία. • Charlot, Bernard (2004). Το σχολείο αλλάζει. Κρίση του Σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών. • Κυρίδης, Αργ. (2011). Εκπαιδευτική Ανισότητα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. • Willis P. (2012) (Επιμ.: Γ. Πεχτελίδης). Μαθαίνοντας να δουλεύεις. Πώς τα παιδιά εργατικής προέλευσης επιλέγουν δουλειές της εργατικής τάξης. Αθήνα: Gutenberg. • Κυρίτσης, Δ. (2016). Εκπαιδευτικές ανισότητες & κοινωνική δικαιοσύνη. Μια μελέτη των ερευνητικών δεδομένων για τη μαθησιακή συμπεριφορά και επίδοση των μαθητών. Αθήνα: Gutenberg. • Θάνος, Β. Θ. (2012). Εκπαίδευση και Κοινωνική Αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010). Ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. • Θάνος, Β. Θ. (Επιμέλεια) (2015). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ερευνών απάνθισμα. Αθήνα: Gutenberg. • Τσιάκαλος, Γ. (2008). Η υπόσχεση της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • Ballantine, H. J. & Hammack, M. Fl. (2015). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Μια συστηματική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2021