Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜοντελοποίηση, Προσομοίωση και Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων / Modelling, Simulation and Performance Evaluation on Parallel and Distributed Systems
ΚωδικόςCNSS205
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Καρατζά
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016168

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπιλογής217,5
Ασφάλεια ΣυστημάτωνΕπιλογής217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπιλογής217,5
Ασφάλεια ΣυστημάτωνΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜοντελοποίηση, Προσομοίωση και Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600205390
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις σε: παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, προσομοίωση, απόδοση, πιθανότητες και στατιστική.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Κατανόηση της έννοιας της μοντελοποίησης, προσομοίωσης και αποτίμησης της απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων. Εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές για τη μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων που αποτελούνται από πολλαπλούς επεξεργαστές. Δεξιότητες: Δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων βάσει της διδαχθείσας θεωρίας. Δυνατότητα προσομοίωσης μεθόδων χρονοδρομολόγησης εργασιών για επαρκή απόδοση συστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μοντελοποίηση και προσομοίωση διακριτών γεγονότων. Μοντέλα δικτύων ουρών. Αποτίμηση και ανάλυση της απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων - Μετρικές απόδοσης. Συστήματα και υπολογισμοί υψηλής απόδοσης. Μέθοδοι χρονοδρομολόγησης / δρομολόγησης. Εξισορρόπηση φόρτου εργασίας. Ανακάλυψη πόρων στο grid. Απόδοση μεθόδων χρονοδρομολόγησης εργασιών πολλαπλών κριτηρίων.
Λέξεις Κλειδιά
Μοντελοποίηση, προσομοίωση, απόδοση, παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή για διδασκαλία και επίδειξη και χρήση λογισμικού προσομοίωσης. Επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων75
Εκπόνηση μελέτης (project)75
Επίλυση ασκήσεων για εμπέδωση της θεωρίας 36
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση 50%, εργασία (project) και παρουσίαση 30% (ερευνητική ή προγραμματιστική εργασία), επίλυση ασκήσεων 20%. Η ακριβής διαδικασία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία • Slides παραδόσεων. • Averill M. Law / W. David Kelton, Simulation modeling and Analysis, McGraw-Hill Higher Education, 2006. • Raj Jain, "The art of Computer Systems Performance Analysis", J. Wiley and Sons, 1991. • Σταφυλοπάτης Α.Γ., Σιόλας Γ., Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων, Ηλεκτρ. Βιβλίο, Εύδοξος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6055 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6055/1/master-KOY.pdf Συμπληρωματική Βιβλιογραφία • Neil Gunther, The practical performance analyst, Authors Choice Press, 2000. • H. F. Jordan, and G. Alaghband, Fundamentals of Parallel Processing, H. F. Jordan, and G. Alaghband, Prentice Hall 2003. • Ian Foster, and Carl Kesselman (Editors), The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, 2004, Elsevier. • E.D. Lazowska, J. Zahorjan, G. S. Graham, K.C. Sevcik, "Quantitative System Performance: Computer System Analysis Using Queueing Network Models", Prentice-Hall, Inc., 1984 (e-book). • Daniel A. Menasce, Virgilio A. F. Almeida, "Capacity planning for web performance", Prentice Hall, 1998. • D. A. Menasce, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy, "Capacity Planning and Performance modelling, From Mainframes to Client Servers", Prentice Hall, 1994. • D. A. Menasce, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy, "Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example", Prentice Hall PTR, 2004. • D.J. Lilja, "Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide", Cambridge University Press, 2000. • G. Bolch, S. Greiner, H. De Meer, K.S. Trivedi, "Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications", Wiley-Interscience, 2006. • William J. Stewart, Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation: The Mathematical Basis of Performance Modeling, Princeton University Press, 2009. • Ερευνητικές Εργασίες.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-10-2022