Αντίληψη αυτόνομων συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑντίληψη αυτόνομων συστημάτων / Autonomous Systems Perception
ΚωδικόςDMCI203
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Πήτας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016147

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 εως σημερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑντίληψη αυτόνομων συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600205392
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις μαθηματικών. Γνώσεις προγραμματισμού (C/C++, ή Python, MATLAB). Ευχέρεια στην μελέτη επιστημονικής βιβλιογραφίας στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Μαθησιακοί στόχοι: Εμπέδωση των βασικών εννοιών θεωρίας και τεχνολογίας στα αυτόνομα συστήματα. Οπτικοί και άλλοι αισθητήρες. Ψηφιοποίηση εικόνας/βίντεο. Επεξεργασία βίντεο. Ροή και συπίεση βίντεο. Εκτίμηση κίνησης. Παρακολούθηση αντικειμένων. Ανίχνευση αντικειμένων. Εκτίμηση πόζας. Δημιουργία χαρτών και αυτο-τοποθέτηση. Ανιχνευση ανθρώπου/προσώπου. Αναγνώριση εκφράσεων. Αναγνώριση κίνησης. Περιγραφή βίντεο. Αναζήτηση και ανάκτηση εικόνας/βίντεο. Εκτεταμένη έκθεση σε προγραμματισμό C/C++, MATLAB ή Python για αυτόνομα συστήματα και ανάλυση οπτικής/άλλης πληροφορίας. Εξοικείωση με προγραμματιστικά περιβάλλοντα και πακέτα, όπως MATLAB toolboxes και Adobe Premiere, Avid. β) Δεξιότητες: Θεμελίωση υποβάθρου για την περαιτέρω μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών αυτόνομων συστημάτων και ανάλυσης οπτικής/άλλης πληροφορίας. Όξυνση αναλυτικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων. Ικανότητα ανάπτυξης βασικών εφαρμογών ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και βίντεο με χρήση με χρήση C/C++, MATLAB, Python.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αυτόνομα συστήματα. Οπτικοί και άλλοι αισθητήρες. Ψηφιοποίηση εικόνας/βίντεο. Επεξεργασία βίντεο. Ροή και συμπίεση βίντεο. Εκτίμηση κίνησης. Παρακολούθηση αντικειμένων. Ανίχνευση αντικειμένων. Εκτίμηση πόζας. Δημιουργία χαρτών και αυτο-τοποθέτηση. Ανίχνευση ανθρώπου/προσώπου. Αναγνώριση εκφράσεων. Αναγνώριση κίνησης. Περιγραφή βίντεο. Αναζήτηση και ανάκτηση εικόνας/βίντεο.
Λέξεις Κλειδιά
Αντίληψη αυτόνομων συστημάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις20
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προαιρετικές/υποχρεωτικές εργασίες και τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Πήτας Ι. «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας», Θεσσαλονίκη, 2010. 2. Πήτας Ι. «Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο-Ψηφιακή Τηλεόραση», Θεσσαλονίκη, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.R. Siegwart, Introduction To Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2011. 2. R. Szelinski, Computer Vision, Springer 2011. 3. Yao Wang, Jorn Ostermann, and Ya-Qin Zhang, "Video Processing and Communications", Prentice Hall, 2001.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021