ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / LABORATORY OF MULTIMEDIA PRODUCTION
ΚωδικόςΔΜ1020
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπανικολάου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004431

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600205635
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις τεχνολογιών ήχου, εικόνας και πολυμέσων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές στα ακόλουθα: - Ανάλυση προδιαγραφών περιεχομένου και εφαρμογής - Σχεδιασμός δομών περιεχομένου, σεναρίων πλοήγησης βασικών οθονών προβολής και λειτουργιών διάδρασης - Ανάπτυξη: συγγραφή πολυμεσικού τίτλου - Εκσφαλμάτωση – προκαταρκτική αξιολόγηση - Τελική διαμόρφωση και διανομή της πολυμεσικής εφαρμογής - Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης του έργου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Θέματα και ορισμοί πολυμεσικής παραγωγής, βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις - Πολυμεσικό περιεχόμενο, εργαλεία και τεχνολογίες διάδρασης και μετάδοσης - Τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου - Εργαλεία και περιβάλλοντα πολυμεσικής συγγραφής - Φάσεις πολυμεσικής παραγωγής: ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εκσφαλμάτωση - Μεταφόρτωση πολυμεσικού προϊόντος σε διαδικτυακή πλατφόρμα του ΑΠΘ – ARUTV (http://arutv.ee.auth.gr), θέματα διαχείρισης και τεκμηρίωσης περιεχομένου - Τελική αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1 εργασία (παραγωγή 25% και γραπτή αναφορά 25%), «συμμετοχή» στις διαλέξεις (25%), τελικές γραπτές εξετάσεις (τεστ πολλαπλών επιλογών, 25%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνεται εκτενής βιβλιογραφική λίστα που ανανεώνεται σε ετήσια βάση, αποτελούμενη από δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες (papers), διατριβές και εργασίες προηγουμένων ετών
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-11-2015