ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / NEW EDUCATIONAL LANDSCAPES-ELECTRONIC EDUCATION
ΚωδικόςΔΜ1034
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπαδέλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004447

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600205639
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του μαθήματος θα έχουν κατανοήσει τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών εργαλείων για τη δημιουργία πολλαπλών σεναρίων διδασκαλίας και μάθηση. Θα έχουν εξοικειωθεί με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες κάποιας εφαρμογής παρόμοιας λειτουργικότητας με την πλατφόρμα MOODLE.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετάται και προσεγγίζεται διεπιστημονικά η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας της Επικοινωνίας. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης, τα μαθησιακά στιλ και τα είδη τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Εξετάζονται οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, παρουσιάζονται σενάρια και μοντέλα ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναλύονται τα μειονεκτήματα και πλεονέκτηματα τους. Γίνεται ιστορική επισκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία, συστήματα και επικοινωνιακές τεχνολογίες που υποστηρίζουν όλα τα σενάρια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος απαιτεί κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στη συνέχεια καλούνται οι συμμετέχοντες να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που διδάχθηκαν και με τις γνώσεις που απέκτησαν να σχεδιάσουν ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό για συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας.
Λέξεις Κλειδιά
ηλεκτρονική μάθηση, εκπαίδευση από απόσταση, επικοινωνιακές τεχνολογίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση30
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών29
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση (Θεωρία/Άσκηση) H αξιολόγηση της επίδοσης στο συγκεκριμένο εξαμηνιαίο μάθημα θα βασιστεί σε: 1. Συμμετοχή με προφορική παρουσίαση σε workshop 2. Ολοκλήρωση 3-4 εργασιών που θα ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και θα παραδίδονται σε καθορισμένες ημερομηνίες. Ορισμένες εργασίες θα είναι ατομικές και άλλες θα υλοποιούνται σε ομάδες των 2 φοιτητών. Περισσότερες διευκρινίσεις θα δίνονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των παραδόσεων του μαθήματος, ή ηλεκτρονικά. Το περιεχόμενο των εργασιών θα περιλαμβάνει αποσαφήνιση θεωρητικών εννοιών, αλλά και οργάνωση διδακτικού περιεχομένου σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το διδακτικό περιεχόμενο θα δοθεί από τους διδάσκοντες και θα προέρχεται από υπάρχοντα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στο ηλεκτρονικό υλικό του μαθήματος στο 'elearning' ανακοινώνεται κάθε χρόνο λίστα επιστημονικών εργασιών και προτεινόμενα συγγράμματα από το αποθετήριο 'Κάλλιπος' που ανήκουν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (https://repository.kallipos.gr/about) Η λίστα επικαιροποιείται κάθε χρόνο πριν την έναρξη του μαθήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-04-2020