ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / INTERCULTURAL COMMUNICATION
ΚωδικόςΜΔΣ2-412
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017826

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 48
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600205931
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: -Να αναλύουν δεδομένα διαπολιτισμικής επικοινωνίας από διάφορα περιβάλλοντα και μέσα εφαρμόζοντας κατάλληλα θεωρίες και ορολογία του πεδίου -Να αναγνωρίζουν πιθανά αίτια διαπολιτισμικών επικοινωνιακών παρανοήσεων (π.χ., στερεότυπα). -Να βελτιώσουν τις διαπολιτισμικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσω της αποτελεσματικής χρήσης λεκτικών και μη λεκτικών μέσων επικοινωνίας -Να αναγνωρίζουν πιθανά αίτια και συμπτώματα του πολιτισμικού σοκ και τα διαφορετικά στάδια της διαπολιτισμικής προσαρμογής -Να συγκρίνουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση διαπολιτισμικών συγκρούσεων και για τη διαμεσολάβηση μεταξύ γλωσσών στον παγκόσμιο χώρο εργασίας -Να κατανοήσουν πώς αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μπορούν να διαμορφώσουν στρατηγικές στο διαπολιτισμικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με την πολύπλευρη φύση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας τόσο ως φαινομένου όσο και ως πεδίου. Οι θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαπολιτισμική πραγματολογία, μη λεκτική επικοινωνία και διαπολιτισμικές διαφορές, διαπολιτισμικές μεταβάσεις (από το πολιτισμικό σοκ στην προσαρμογή), εμπόδια στη διαπολιτισμική επικοινωνία (π.χ., εθνοκεντρισμός, στερεοτυπισμός, ρατσισμός), διαπολιτισμικές συγκρούσεις στον παγκόσμιο χώρο εργασίας και διαπολιτισμικό μάρκετινγκ/διαφήμιση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)241,0
Εξετάσεις30,1
Άλλο / Άλλα241,0
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
TEXTBOOK: Jackson, J. (2014) Introducing Language and Intercultural Communication. Oxon & New York: Routledge CORE BIBLIOGRAPHY: -Burgoon, J.K. (1978) ‘A communication model of personal space violation: explicitation and an initial test’. Human Communication Research 4: 129-142. -Brown, P. & S. Levinson (1987) Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. -Desilla, L. (2019) "Pragmatics". In. L. Perez-Gonzalez (ed.). The Routledge Handbook of Audiovisual Translation Studies. Oxon and New York: Routledge, 242-258 -Gullahorn, J.T. & J.E. (1963) ‘An extension of the U-curve hypothesis’. Journal of Social Issues 19: 33-47. -Hall, E.T. (1976) Beyond Culture, 1st edition. New York: Doubleday. -Hall, E.T. (1966) The Hidden Dimension. New York: Doubleday. -Hall, E.T. (1959) The Silent Language. New York: Doubleday. -Hall, E.T. & M.R. Hall (1990) Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. Boston: Intercultural Press. -Hammer, M.R. (2005) “The Intercultural Conflict Style Inventory: A conceptual framework and measure of intercultural conflict resolution approaches”. In International Journal of Intercultural Relations, 29: 675–695. -Hickey, L. and M. Stuart (eds) (2005) Politeness in Europe. London: Multilingual Matters -Hofstede, G.H. (1991) Cultures and Organisations: Software of the Mind. London: McGraw Hill -Lysgaard, S. (1955) ‘Adjustment in a foreign society: Norwegian Fullbright grantees visiting the United States’. International Social Science Bulletin 7: 45-51. -LeBaron, M. & V. Pillay (2006) Conflict Across Cultures: A Unique Experience of Bridging Differences. Boston: Intercultural Press - Tipton, R. and L. Desilla (eds) (2019) The Routledge Handbook of Translation and Pragmatics. Oxon and New York: Routledge. -Torresi, I. (2010) Translating Promotional and Advertising Texts. Manchester: St. Jerome.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-12-2021