ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / LAW OF TRANSACTIONS
ΚωδικόςΑΔΕΒ02
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016743

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥποχρεωτικό217,5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600206093
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος καθώς και θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα συναφή ζητήματα αυτοδύναμα, ιδίως μέσω της συγγραφής και δημόσιας παρουσίασης εργασιών, της εκπόνησης επιστημονικών μελετών, αλλά και του κριτικού σχολιασμού της νομολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει θεμελιώδη ζητήματα περιουσιακού δικαίου (με βάση την εθνική έννομη τάξη, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο), όπως ιδίως η διδασκαλία περί δικαιώματος, και η διαμόρφωση των περιουσιακών σχέσεων των δικαιϊκών υποκειμένων, αφενός μεταξύ τους, μέσω κυρίως ενοχικών σχέσεων, αφετέρου σε σχέση με τα περιουσιακά αγαθά καθ’ εαυτά, κυρίως μέσω απόλυτων εξουσιαστικών δικαιωμάτων, όπως τα εμπράγματα δικαιώματα ή τα αντίστοιχα (απόλυτα) και τα συναφή περιουσιακά δικαιώματα επί των προϊόντων της διάνοιας. Περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση της δυνατότητας των δικαιϊκών υποκειμένων να διαμορφώνουν αυτόνομα τις περιουσιακές τους σχέσεις μέσω δικαιοπραξιών, μονομερών, π.χ. διαθήκη αλλά και συμβάσεων (λ.χ. πώληση, δωρεά). Επίσης γίνεται εμβάθυνση σε ειδικότερα θέματα, όπως στις εμπράγματες σχέσεις (εμπράγματα δικαιώματα, νομή, κατοχή, ειδικές μορφές κυριότητας κ.λπ.), στην εμπράγματη ή προσωπική εξασφάλιση ενοχών και τα συναφή προβλήματα και στο δίκαιο του Κτηματολογίου, καθώς και στο κληρονομικό δίκαιο.
Λέξεις Κλειδιά
περιουσιακό δίκαιο, σύμβαση, εμπράγματο δικαίωμα, εξασφάλιση πιστώσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (zoom, e-learning).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων883,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών69.52,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών (αξιοποιούνται και οι τρεις μέθοδοι με ίση βαρύτητα) - Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) - Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική) - Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Νομολογία και προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-01-2021