Διδασκαλία και έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αειφορία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία και έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αειφορία / Teaching and research using new technologies in education for sustainability
ΚωδικόςΔΠΔΜ206
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μαλανδράκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015091

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία και έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αειφορία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600206277

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
ΌροφοςΌροφος 5
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 507 (181)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: • Να γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για την αειφορία (ΕΑ), της χρήσης Νέων τεχνολογιών (ΝΤ), καθώς και τις βασικές ερευνητικές παραδόσεις στην ΕΑ, έτσι ώστε να μπορούν να διδάξουν και να ερευνήσουν σύγχρονα θέματα για την αειφορία με τη ενσωμάτωση σε αυτά των ΝΤ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Σύγχρονα κείμενα και Περιοδικά της ΕΑ. • Τι είναι η αειφορία – Γενικές αρχές αειφορίας - Πυλώνες αειφορίας - Οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) • Η έννοια της οικολογικής υπέρβασης (overshoot) • Οικολογικό αποτύπωμα (ΟΑ) και online calculators για τον υπολογισμό του – Εκπαιδευτική χρήση του ΟΑ • Ενεργειακό αποτύπωμα / αποτύπωμα άνθρακα – Τροφοχιλιόμετρα • Υδατικό Αποτύπωμα • Ιστορική εξέλιξη της ΠΕ – Σύγχρονες ερευνητικά θέματα – Εκπαίδευση για την Αειφορία (Education for sustainability) • Νέα προγράμματα σπουδών δημοτικού για την ΕΑ • Ποσοτικό παράδειγμα έρευνας, μοντέλα αλλαγής συμπεριφοράς (NEP-New Environmental Paradigm), Pro-environmental behavior • Ποιοτικό παράδειγμα (Significant Life Experiences, Θέατρο/Δράμα, Ιχνογραφήματα, Χάρτες εννοιών) • Βιωσιμότητα/αειφορία Πανεπιστημίων (Sustainability reports) - Διαδικτυακός Μετρητής Οικολογικού Αποτυπώματος Πανεπιστημίων (On line calculator of EF) • Προσομοιώσεις με τη χρήση ΝΤ – Colorado Phet • Ψηφιακά / online εκπαιδευτικά παιχνίδια για κατανόηση εννοιών σχετικών με την αειφορία (π.χ. αστική αειφορία / Energy city) • Επίσκεψη πεδίου και εκπαιδευτική εφαρμογή / δοκιμή mobile apps • Περιβαλλοντική ηθική – αειφορική ηθική (sustainability ethics). • Ψηφιακές αφηγήσεις και ΕΑ • Χρήση και ανάπτυξη κλιμάκων στην ΕΑ (scale development in ESD), π.χ. Κλίμακες αυτοπεποίθησης (self-efficacy), Τεστ 2/3/4 κόμβων (2/3/4 tier tests), Κλίμακα για το Υδατικό Αποτύπωμα • Συλλογή δεδομένων στο πεδίο και διάχυση αποτελεσμάτων με την χρήση ΝΤ
Λέξεις Κλειδιά
Αειφορία/Βιωσιμότητα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕΑ), Αποτυπώματα (Οικολογικό, Ενεργειακό, Υδατικό), Έρευνα στην ΕΑ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ερευνητικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ στην ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και την ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ χρησιμοποιούνται σε προσομοιώσεις (π.χ., Colorado Phet), σε παιχνίδια (π.χ., energy city), για πληροφόρηση και οπτικοποίηση δεδομένων (π.χ., SDGs progress, Ατομικό Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ), ΟΑ Πανεπιστημίων). Ακόμα, στις επισκέψεις πεδίου χρησιμοποιούνται mobile apps για πληροφόρηση, συλλογή δεδομένων και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επίσης χρησιμοποιούνται ΤΠΕ, στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και συντονισμό των εργασιών με τους/τις φοιτητές/τριες (e-mail, zoom, etc.) Η πανεπιστημιακή πλατφόρμα μαθημάτων E-learning (Moodle) χρησιμοποιείται τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την επικοινωνία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις541,8
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Άσκηση Πεδίου100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Μικρής κλίμακας έρευνα1304,3
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Συμμετοχή στην μάθημα (20%) • Παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών στην τάξη (20%) • Αναζήτηση λογισμικού, ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογή τους στο πεδίο (20%) • Εργασία με μικροέρευνα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων (40%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μαλανδράκης, Γ., Γεωργόπουλος, Α., & Δημητρίου Α. (2020). Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα. Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 2 (1), 29-41. doi: https://doi.org/10.12681/ees.19743 Fauville, G., Lantz-Andersson, A., & Säljö, R. (2014). ICT tools in environmental education: reviewing two newcomers to schools. Environmental Education Research, 20(2), 248–283. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.775220 Kamarainen, A. M., Metcalf, S., Grotzer, T., Browne, A., Mazzuca, D., Tutwiler, M. S., & Dede, C. (2013). EcoMOBILE: Integrating augmented reality and probeware with environmental education field trips. Computers & Education, 68, 545–556. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.018 Liampa, V., Malandrakis, G. N., Papadopoulou, P., & Pnevmatikos, D. (2017). Development and Evaluation of a Three-Tier Diagnostic Test to Assess Undergraduate Primary Teachers’ Understanding of Ecological Footprint. Research in Science Education. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9643-1 McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10(2), 139–155. https://doi.org/10.1080/13504620242000198140 McQuiggan, S., Kosturko, L., McQuiggan, J., & Sabourin, J. (2015). Mobile learning: a handbook for developers, educators, and learners. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Moreno Pires, S., Nicolau, M., Mapar, M., Ferreira Dias, M., Horta, D., Bacelar Nicolau, P., Caeiro, S., Patrizi, N., Pulselli, F.M., Galli, A. & Malandrakis, G. (2020) How to Integrate Sustainability Teaching and Learning in Higher Education Institutions? From Context to Action for transformation towards SDGs implementation: A Literature Review. UA Editora (60 pp.). https://doi.org/10.34624/6gq8-9480. Prentzas, J. (2016). Digital stories and their integration in early childhood and primary education: Teaching scenarios and practical ideas. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026515493&partnerID=40&md5=4d786f722d880f4f96959bcad3dac41e Schaal, S., & Lude, A. (2015). Using mobile devices in environmental education and education for sustainable development-comparing theory and practice in a nation wide survey. Sustainability (Switzerland), 7(8), 10153–10170. https://doi.org/10.3390/su70810153 Sellmann, D., Liefländer, A. K., & Bogner, F. X. (2015). Concept maps in the classroom: A new approach to reveal students’ conceptual change. Journal of Educational Research, 108(3), 250–257. https://doi.org/10.1080/00220671.2014.896315 Wolfe, C. R. (2017). Seeing the better city: How to explore, observe, and improve urban space. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-776-6
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2022