Διδασκαλία και έρευνα στη λογοτεχνική εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία και έρευνα στη λογοτεχνική εκπαίδευση / Teaching and research in Literary Education
ΚωδικόςΔΠΔΜ104
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒενετία Αποστολίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015079

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία και έρευνα στη λογοτεχνική εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600206278

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
ΌροφοςΌροφος 5
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 507 (181)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και τον γραμματισμό
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάζεται η διδασκαλία της λογοτεχνίας 2. Αναλύσουν και θα αξιολογήσουν τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 3. Γνωρίσουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα βασικών ερευνών γύρω από την αναγνωστική συμπεριφορά ενηλίκων και εφήβων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 4. Γνωρίσουν και θα αξιολογήσουν προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στο σχολείο και στην κοινωνία 5. Ερθουν σε επαφή με ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακές πλατφόρμες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 6. Εξοικειωθούν με συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοιούνται στην έρευνα γύρω από τη λογοτεχνική εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Το μάθημα της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ιστορική αναδρομή και βασικά προβλήματα. Η έρευνα γύρω από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σήμερα. Ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικές μέθοδοι. 2.Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας Ι: Λογοτεχνία και διαμόρφωση της υποκειμενικότητας. II: Κριτικός γραμματισμός 3.Αναγνωστικές πρακτικές στην Ελλάδα σύμφωνα με τις πανελλαδικές έρευνες. Αναγνωστικές συμπεριφορές παιδιών και εφήβων. 4. Αναγνωστικές πρακτικές στο σχολείο: σχολικές βιβλιοθήκες, σχολικά βιβλία. 5. Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 6. Αναγνωστική ανταπόκριση των μαθητών στο μάθημα της λογοτεχνίας. Πώς τη μελετούμε; 7. Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στο σχολείο και στην κοινωνία 8. Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 9. Έρευνες για τη μελέτη της ανάγνωσης μέσα στην τάξη: ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις συζητήσεις για το νόημα, η δημιουργία κινήτρων για ανάγνωση.
Λέξεις Κλειδιά
λογοτεχνική εκπαίδευση, ανάγνωση, προγράμματα σπουδών, αναγνωστική ανταπόκριση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται λογισμικά προυσίασης στη διδασκαλία ενώ η επικοινωνία με τους φοιηττές γίνεται με e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπόνηση μελέτης (project)722,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903
Κατ΄ιδίαν συναντησεις με τον διδάσκοντα200,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές μελετούν συγκεκριμένη βιβλιογραφία για κάθε μάθημα την οποία σχολιάζουν κι διατυπώνουν ερωτήσεις. Παράλληλα αναλαμβάνουν μια μικρή έρευνα την εξελιξη της οποίας παρουσιάζουν μέσα στην τάξη. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν ολοκληρωμένη την εργασία τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στα ΠΜΣ δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Todorov, Tzvetan, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, μτφρ. Χρύσα Βαγενά, Αθήνα, Πόλις, 2013 Langer, Judith, Envisioning Literature: literary understanding and literature instruction. New York, Teachers College, Columbia University, 1995. Pieper, Irene, Items for a description of linguistic competence in the language of schooling necessary for learning/teaching literature (end of compulsory education). An approach with reference points). Language Policy Division, Counsil of Europe, 2011. Langer, Judith, “Literacy Acquisition through Literature” http://www.albany.edu/cela/reports/langer/langerlitacq.pdf Α. Κατσίκη – Γκίβαλου, Δ. Πολίτης (επιμ.), Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία. Πραγματικότητες και προοπτικές, Αθήνα, διάδραση, 2013 Αποστολίδου Β., Δ. Κόκορης, Μ. Μπακογιάννης & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία, Αθήνα, Gutenberg, 2018 R. Anderson, E. Hiebert, J. Scott, I. Wilkinson, Πώς να δημιουργήσουμε ένα έθνος από αναγνώστες, μτφρ. Α. Αρχοντίδου, Ι. Μπίμπου, Φ. Παπαδημητρίου, Σ. Βοσνιάδου, Αθήνα, Gutenberg, 1994 Lee Galda, L.A. Liang, “Literature as experience or looking for facts: Stance in the classroom”, Reading Research Quarterly, Vol. 38, No. 2 (2003), p. 268-275. J. Castek, J. Bevans-Mangelson, B. Goldstone, “Reading adventures online: Five ways to introduce the new literacies of the internet through children’s literature”, The Reading Teacher; v. 59 No7 (2006), p. 714-728. Beth Maloch, “Scaffolding Student Talk: One Teacher's Role in Literature Discussion Groups”, Reading Research Quarterly, vol. 37, No. 1 (2002), p. 94-112. A. Robin Hoffman, “The BFG and the Spaghetti Book Club: A Case Study of Children as Critics”, Children’s Literature in Education , v. 41 (2010), p. 234–250. K. Edmunds, K. M. Bauserman, “What teachers can learn about reading motivation through conversations with children”, The Reading Teacher, v. 59 Νο 5 (2006), p. 414-424.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2022