Τεχνολογίες ΙΙ: Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογίες ΙΙ: Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση / ICT II - Asynchronous Learning Environments and Language Learning
Τίτλος στα ΓαλλικάICT II - Asynchronous Learning Environments and Language Learning
ΚωδικόςΥ 05Δ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018177

Πρόγραμμα Σπουδών: 2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογίες ΙΙ: Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600206452
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα είναι ενημερωμένοι για τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτυακής παρουσίας (τηλεδιάσκεψη, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές διαμοιρασμού αρχείων) και σε θέση: - να αναπτύξουν ιστολόγια και να τα χρησιμοποιήσουν για γλωσσική εκπαίδευση/ κατάρτιση - να χρησιμοποιήσουν λογισμικά τηλεκπαίδευσης και συνεργασίας - να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να διεξάγουν online έρευνες - να εγκαταστήσουν, να διαχειριστούν και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως το Moodle.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των διαθέσιμων εργαλείων και υπηρεσίων του διαδικτύου και η αξιοποίησή τους από τους μελλοντικούς καθηγητές ξένης γλώσσας στη δουλειά τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παραγωγή περιεχομένου και στην ανάπτυξη, τη διάθεση και την υποστήριξη μαθημάτων γλώσσας στο διαδίκτυο. Το πρώτο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις τεχνολογίες και τα λογισμικά που εξασφαλίζουν την επικοινωνία και την διαδικτυακή παρουσία του –μελλοντικού- καθηγητή ξένης γλώσσας, όπως είναι τα λογισμικά τηλεδιάσκεψης και με τιυπηρεσίες φιλοξενίας περιεχομένου, όπως είναι τα λογισμικά δημιουργίας ιστολογίων. Εξετάζονται επίσης διαδικτυακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη συνεργασία και την ομαδική εργασία από απόσταση, τεχνολογίες web 2.0 όπως τα podcasts καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας online ερευνών. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αφορά την ανάπτυξη μαθημάτων σε διαδικτυακές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και ασχολείται με τα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι θεωρητικές αρχές λειτουργίας και ανάπτυξης περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης (elearning) καθώς και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτά τα περιβάλλοντα, για γλωσσική εκπαίδευση /κατάρτιση. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή/δημιουργού του μαθήματος και γίνεται ανάπτυξη μαθημάτων για τηλεκπαίδευση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • πηγές στο web
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Τόσο η διδασκαλία, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών και των projects που πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές γίνεται σε υπολογιστές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261,0
Εκπόνηση μελέτης (project)853,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με δύο εργασίες (projects) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία (που αφορά την ανάπτυξη περιεχομένου σε συγκεκριμένες πλατφόρμες λογισμικού). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η τεχνική αρτιότητα, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη, η πρωτοτυπία και η πληρότητα/ ποικιλία του περιεχομένου. Οι εργασίες παρουσιάζονται στην τάξη ενώπιον του διδάσκοντα και των συμφοιτητών τους ώστε οι φοιτητές να λάβουν υπόψη την κριτική και να ενσωματώσουν τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές στο project τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνονται επιλεγμένες δικτυακές πηγές ή εγχειρίδια χρήσης λογισμικών για κάθε επιμέρους θέμα που εξετάζεται στην πορεία του μαθήματος. Προτείνονται επίσης τα παρακάτω επιστημονικά άρθρα: Selected Web resources and scientific papers are proposed for each subject. The following scientific books are also proposed: Des ressources web ainsi qu’une sélection de publications scientifiques en ligne sont proposées aux étudiants qui ont aussi à leur disposition les ouvrages suivants : - Smith Nash, S. & Moore, M. (2014). Moodle Course Design Best Practices Paperback. Packt Publishing, ISBN-10: 1783286814, ISBN-13: 978-1783286812 - Büchner, A. (2011). Moodle 2 Administration Paperback – October 28, 2011. Packt Publishing. ISBN-10: 1849516049, ISBN-13: 978-1849516044 - Rice, W. (2011). Moodle 2.0 E-Learning Course Development. (Community Experience Distilled). Packt Publishing. ISBN-10: 9781849515269, ISBN-13: 978-1849515269 - Rollins, M. J. (2013). Moodle 2.6 for Teachers: An Illustrated Guide. CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN-10: 1494481855, ISBN-13: 978-1494481858
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2023