Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Αξιολόγηση / Educational Assessment
Τίτλος στα ΓαλλικάÉvaluation en éducation
ΚωδικόςΥ 06Δ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018178

Πρόγραμμα Σπουδών: 2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό118
Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Αξιολόγηση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600206453
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αξιολογούν με κατάλληλο, αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο τους εμπλεκόμενους και τα στοιχεία ενός συστήματος εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αξιολόγηση της μάθησης, των μαθητών, των διδασκόντων, των διδακτικών πρακτικών και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Ενότητα 2: Αξιολόγηση της μάθησης Ενότητα 3: Αξιολόγηση της μάθησης (συνέχεια) Ενότητα 4: Αξιολόγηση των μαθητών Ενότητα 5: Αξιολόγηση των μαθητών (συνέχεια) Ενότητα 6: Αξιολόγηση των διδασκόντων Ενότητα 7: Αξιολόγηση των διδασκόντων (συνέχεια) Ενότητα 8: Αξιολόγηση των διδακτικών πρακτικών Ενότητα 9: Αξιολόγηση των διδακτικών πρακτικών (συνέχεια) Ενότητα 10: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ενότητα 11: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων (συνέχεια) Ενότητα 12: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων (συνέχεια) Ενότητα 13: Ανακεφαλαιώσεις όλων των ενοτήτων
Λέξεις Κλειδιά
Αξιολόγηση, συστήματα εκπαίδευσης, Παιδαγωγικά, Διδακτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • On line διάδραση
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Moodle (λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις40,2
Διαδραστική διδασκαλία-μάθηση1305,2
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχούς αξιολόγηση: Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων (κατ’ οίκον εργασίες, καθήκοντα μέσω διαδικτύου). Λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Τελική αξιολόγηση: Εξέταση γραπτή ή/και προφορική στο τέλος του εξαμήνου. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται με την συμμετοχή των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της συνεχής και τελικής αξιολόγησης καθώς επίσης και σχόλια εμφανίζονται στην προσωπική ιστοσελίδα κάθε φοιτητή και στη σελίδα της τάξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
« Application de la logique floue dans l’évaluation de l’importance des effets environnementaux : études de cas en provenance du Mexique et du Canada » présenté par Lourdes Juárez Marusich, Paul F. Wilkinson, Associates Inc. pour la Collection de monographies en recherche et développement, 2001 – Site l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. [En ligne] http://www.ceaa-acee.gc.ca/015/0002/0012/index_f.htm, dernière consultation le 05/05/2005. « Best practice guidelines for evaluation » in PUMA Policy Brief No 5, Public Management Service, May 1998 – Site l’Organisation de coopération et de développement économiques. [En ligne] http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/1902965.pdf, dernière consultation le 03/04/2004. « Bologna Secretariat Website » – [En ligne] http://www.dfes.gov.uk/bologna/, dernière consultation le 28/10/2005. « Cadre Européen Commun de Référence : apprendre, enseigner, évaluer ». Paris : Conseil de l'Europe / Conseil de la Coopération culturelle / Comité de l'éducation / Division des langues vivantes et Didier, 2001, 190 p. « CECR », cf. « Cadre Européen Commun de Référence ». « Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne », Texte de la Convention de Lisbonne – Site du Conseil de l’Europe. [En ligne] http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/165.htm, dernière consultation le 28/10/2005. « Dialang » – Site du programme Dialang. [En ligne] http://www.dialang.org/french/index.htm, dernière consultation le 05/05/2005. « Examination Regulations for the European Language Certificates » – Site : The European Language Certificates (TELC), 2003. [En ligne] http://www.telc.pl/regulations.pdf, dernière consultation le 01/09/2005. « International Certificate Conference », – Site : The European Language Network (ICC). [En ligne] http://www.icc-europe.com/List_ICC_Members_February05.pdf, dernière consultation le 05/05/2005. « International English Language Testing System », – Site : International English Language Testing System. [En ligne] http://www.ielts.org/, dernière consultation le 05/05/2005 « Le programme Leonardo da Vinci : un laboratoire de l'innovation dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie » – Le portail de l’Union européenne. [En ligne] http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_fr.html, dernière consultation le 28/06/2005. « Les Européens et les langues », rapport rédigé par INRA (Europe) European Coordination Office S.A. à la demande de la Direction Générale de l’Éducation et de la Culture, unité Politique des langues de la Commission européenne, géré et organisé par la Direction Générale de l’Éducation et de la Culture, Unité Centre pour le citoyen - Analyse de l’opinion publique », in Eurobaromètre 54 Spécial, février 2001 – Le portail de l’Union européenne. [En ligne] http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/barolang.pdf, dernière consultation le 05/05/2005. « Lingua : Promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des langues » – Le portail de l’Union européenne. [En ligne] http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/index_fr.html, dernière consultation le 20/07/2005. « Manuel pour relier les examens de langues au Cadre européen de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer », Strasbourg, Division des Politiques Linguistiques, 2003. « Portfolio européen des langues pour jeunes et adultes », Conseil de l'Europe / Direction générale IV / Division des langues vivantes, Strasbourg : CRDP de Basse-Normandie et Éditions Didier, 2001. « Relier les examens de langues au Cadre européen de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer (Cadre européen commun de référence) », Strasbourg, Division des Politiques Linguistiques, 2003. – Site du Conseil de l’Europe. [En ligne] http://culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf, dernière consultation le 05/05/2006. « The ALTE Code of Practice» – Site : Association of language testers in Europe (ALTE). [En ligne] http://www.alte.org/quality_assurance/index.cfm, dernière consultation le 05/04/2004. « The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint declaration of the European Ministers of Education » – Site de la Conference of European Ministers responsible for Higher Education, Berlin, 18 - 19 September 2003 [En ligne] http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf, dernière consultation le 28/10/2005. « The Bologna Declaration on the European space for higher education : an explanation » – Le portail de l’Union européenne. [En ligne] http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf, dernière consultation le 21/07/2005. ALLAL L., 1983 – « Évaluation formative : entre l’intuition et l’instrumentalisation » in Mesure et évaluation en éducation, 6 (5), pp. 35-37. ARDOINO J., BERGER G., 1986 – « L’évaluation comme interprétation », in Pour No 107, pp.120-127. Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) and Educational Testing Service (ETS). (2022). Large-Scale Assessments in Education. Springer Open. https://largescaleassessmentsineducation.springeropen.com/ AUSTIN J. L., 1970 – Quand dire, c’est faire. Seuil, Paris. BACHMAN C., LINDENFELD J., SIMONIN J., 1991 – Langage et communications sociales, Hatier/Didier, Paris. BACHMAN L. F., 1990 – Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press, Oxford. BAKER, R., 1997 – « Classical Test Theory and Item Response Theory in Test Analysis » in Special Report No 2 : Language Testing Update. Lancaster University, Department of Linguistics and Modern English Language. BANGE P., 1992 – Analyse conversationnelle et théorie de l'action. Hatier/Didier, Paris. BECKERS (J.), SIMONS (G.), VAN HOOF (Fl.), HERTAY (A.), 2004 – « Évaluation de l’expression orale et de l’expression écrite en langues étrangères : présentation et analyse de différents outils » in Actes du 3eme congrès des chercheurs en éducation : (Re)trouver le plaisir d’enseigner et d’apprendre. Construire savoirs et compétences. Bruxelles. BECKERS J., 2002 – « Comment former les enseignants à l’évaluation des compétences ? » in L'évaluation des compétences chez l'apprenant : pratiques, méthodes et fondements. Presses universitaires de Louvain, Collection « Recherches en formation des enseignants et en didactique », Louvain-la-Neuve. BÉGIN J., 2006 – « Introduction à la psychométrie » Site de l’Université du Québec à Montréal, Département de psychologie. BERTOCCHINI P., COSTANZO E., 1989 – Manuel d'autoformation à l'usage des professeurs de langues, Hachette, Paris. BLOOM B. et coll., 1969 – Taxonomie des objectifs pédagogiques. I. Domaine cognitif. Traduit par Lavallée M., Éducation Nouvelle, Montréal. BLOOM, HASTINGS, MADANS, 1971 – Handbook on formative and summative evaluation of student learning. Mc Graw, New York. BONNIOL J.-J., 1996 – « L’impasse ou la passe, conférence d’ouverture de l’Université d’été d’Évaluation de Marseilleveyre, Marseille, 1986 » in En question, Cahier No 1, Aix-en-Provence. BONNIOL J.-J., VIAL M., 1997 – Les modèles de l’évaluation. Textes fondateurs avec commentaires. De Boeck Université, Paris-Bruxelles. BORDALLO I., GINEST J.-P., 1993 – Pour une pédagogie du projet. Hachette, Paris. BOYER H., 1996 – Éléments de sociolinguistique. Langue, communication et société. Dunod, Paris. BRUNER J., 1996 – L'éducation entrée dans la culture, Retz, Paris. CARDINET J., 1986 – Les modèles de l’évaluation scolaire, Neuchâtel, IRDP. CARROLL J.B., 1972. Fundamental considerations in testing for English Language proficiency of foreign students. Teaching English as a Second Language: A book of Readings. Allen, HB and Campbell R.N. (eds), McGraw-Hill, New York. Centre for Applied Linguistics (2009). Understanding Assessment. A guide for Foreign Language Educators. Retrieved from http://www.cal.org/flad/tutorial/ CHALOUB-DEVILLE M., 1995 – « Deriving oral assessment scales across different tests and rater groups » in Language Testing 12 (1), pp.16-33. CHOMSKY N., 1971 – Aspect de la théorie syntaxique. Traduit de l’américain par Milner J.-Cl., Seuil, Paris. COÏANIZ A., 2001 – Apprentissage des langues et subjectivité. L'Harmattan, Paris. Commission européenne, 1995 – Enseigner et apprendre, Vers la société cognitive, Office des publications officielles des communautés européennes, Luxembourg. CONSEIL DE L’EUROPE, Divisions des Politiques Linguistiques, 2005 – DVD de productions orales illustrant, pour le français, les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, 2 DVD accompagnés d’un manuel. COSTE D. (éd.) 1994 – Vingt ans dans l'évolution de la didactique des langues (1968-1988). Hatier/Didier, Paris. Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, Cambridge: Cambridge University Press. Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment,Companion Volume with new Descriptors. Retrieved from https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989/ CRONBACH L.J., 1970 – Essentials of psychological testing. Harper, Row, New York. CYR P., 1998 – Les stratégies d'apprentissage. Clés International, Paris. D’HAINAUT L., 1988 – Des fins aux objectifs de l’éducation. Un cadre conceptuel et une méthode générale pour établir les résultats attendus d’une formation. Labor, 5ième édition, Bruxelles. DAYEZ (Y.), 1994 – Guide du concepteur de sujets DELF-DALF. Hatier-Didier, Paris. DE KETELE, 1985 – Docimologie, introduction aux concepts et aux pratiques. Cabay, 2è édition, Louvain-La-Neuve. DE LANDSHEERE G., 1992 – Évaluation continue et examens. Précis de docimologie. Labor, Coll. « Éducation 2000 », 6ième éd., Bruxelles. DE LANDSHEERE, G., 1976 – Introduction à la recherche en éducation. A. Colin-Bourrelier, Paris. DE SALINS G. D., 1988 – Une approche ethnographique de la communication. Hatier, LAL, Paris. DE VECCHI, 1992 – Aider les élèves à apprendre. Hachette, Paris. DE VECCHI, 1996 – Faire construire des savoirs. Hachette, Paris. DELANNOY C., 1997 – La motivation. Hachette, Paris. DELHAYE O., 1998 – Présentation critique d'un instrument d’évaluation mis en œuvre en Grèce pour l’octroi d’une certification en langue française, Mémoire de DEA – Sciences du langage, Université de Mons-Hainaut, Mons. [En ligne] http://gallika.net/tvx, dernière consultation le 05/05/2005. Delhaye, O. (1998). Présentation critique d'un instrument d'évaluation mis en œuvre en Grèce pour l'octroi d'une certification en langue française. Delhaye, O. (2006). Modèle d'évaluation des dispositifs et des techniques d'évaluation certificative en langues étrangères. DICKES P., TOURNOIS J., FLIELLER A., KOP J. L., 1994 – La psychométrie, PUF, Paris. DURAND G., 1969 – Les grands textes de la sociologie moderne. Bordas, Paris. ÉTIENNE R., BALDY A., BENEDETTO P., 1992 – Le projet personnel de l'élève. Hachette, Paris. European Commission (2022). European Education Area Document library https://education.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents? FARHADY H., 1967 – « The disjunctive fallacy between discrete-point and integrative tests » in TESOL Quarterly, 13(3). FIGARI G., 1994 – Évaluer : quel référentiel ? De Boeck, Paris-Bruxelles. FULCHER, 1996 – « Does thick description lead to smart tests? A data-based approach to rating scale construction » in Language Testing 13 (2), pp.208-238. GALISSON R., COSTE D., 1976 – Dictionnaire de didactique des langues. Hachette, Paris. GALISSON R., DUMONT P., EGLOFF G., DAHLGAARD I., TOCATLIDOU V., 1994 – Apprentissage des langues pour la vie active et communication interculturelle. Formation des enseignants. Laboratoire de Didactique des Langues, Université Aristote de Thessaloniki, Thessaloniki. GALISSON R., PUREN Chr., 1999 – La formation en question. Clé International, Paris. GARDNER H., 1993 – Les intelligences multiples. Retz, Paris. GAUTHIER Cl., DESBIENS J.-Fr., MARTINEAU St., 1999 – Mots de passe pour mieux enseigner. Les Presses de l'Université Laval, Québec. GIORDAN A., 1998 – Apprendre ! Belin, Paris. GIPPS C., 1994 – Beyond testing. Falmer Press, London. GOFFMAN E., 1981– Forms of talk. Basil Blackwell Publisher, Oxford. GRANDGUILLOT M.-Cl., 1993 – Enseigner en classe hétérogène. Hachette, Paris. GROUX D., PORCHER L., 1997 – L'éducation comparée. Nathan, Paris. GSCHWIND-HOLTZER G., 1981 – Analyse sociolinguistique de la communication et didactique. Hatier-Didier, LAL, Paris. GUILFORD, J.-P., 1967 – The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill, New York. GUILLAUMIN J., 1968 – « L’aspect interpersonnel de la notation : de la docimologie à la doxologie pédagogique » in Bulletin de la Société A. Binet et T. Simon, No 86, pp. 250-275. GUMPERZ J. J. et HYMES D (eds), 1972 – Directions in sociolinguistics : the ethnography of communication, Holt. Rinehart and Winston, New York. GUMPERZ J. J., 1997 – « Sociocultural knowledge in conversational inference » in Saville-Troike M. (ed.), Linguistics and Anthropology, Georgetown University, Washington D.C. GUTTMAN L., 1969 – « Integration of test design and analysis ». Proceeding of the 1969 invitation conference on testing problems. Princeton. NJ : Princeton University Press. HADJI Ch., 1992 – Penser et agir l'éducation. ESF, Paris. HADJI Ch., 1995 – L’évaluation, règles du jeu. ESF, 2ième édition, Paris. HADJI Ch., 1997 – L’évaluation démystifiée. ESF, Paris. HAMELINE D., 1979 – Les objectifs pédagogiques. ESF, Paris. HAMELINE D., 1990 – Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue. ESF, Paris. HANSEN J., STANSFIELD C., 1981 – « The relationship of field dependent-independent cognitive styles to foreign language achievement » in Language Learning 31, pp. 349-67. HARVEY P.L., LEMIRE G., 2001 – La nouvelle éducation. L'Harmattan, Paris. HASTINGS J. T., 1965 – « The why of the outcomes », Symposium paper on Measurement Problems in Curriculum Evaluation. AERA, février 1965. HENNING G., 1987 – A guide to language Testing. Development, evaluation, research. Heinle, Heinle, Boston. HENNING G., EL GHAWABY S., SAADALLA W., EL RIFAI M., KAMEL R., MATAR S., 1981 – « Assessment of language proficiency and achievement among learners of English as a foreign language » in TESOL Quarterly 15 (4). HOLEC H., 1989 – « Autonomie et apprentissage des langues étrangères » in Autonomie et enseignement / apprentissage des langues étrangères, recueil d'articles sélectionnés et présentés par André BERNARD, Hatier/Didier, Paris. HUHTA A., LUOMA S., OSCARSON M., SAJAVAARA K., TAKALA S., TEASDALE A., 2003 – « DIALANG. A Diagnostic Language Assessment System for Learners », in ALDERSON J.-C. (sous la direction de), Case Studies of the Use of the Common European Framework, Conseil de l’Europe (2003). – Site : Project MUSE Scholarly Journals online. [En ligne] http://muse.jhu.edu/cgi-bin/access.cgi?uri=/journals/canadian_modern_language_review/v061/61.2zhang.pdf, dernière consultation le 05/05/2005. HYMES D. H., 1972 – Towards Communicative Competence. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. HYMES D. H., 1991 – Vers la compétence de communication. Hatier/Didier, Paris. JAROUSSE J.-P., 2004 – « Gestion des politiques éducatives : du pilotage par les moyens au pilotage par les résultats » in Culture, Sciences, Éducation, revue du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Maroc. – Site de l’Ambassade de France au Maroc. [En ligne] http://www.ambafrance-ma.org/articles/03031200ce.cfm, dernière consultation le 03/08/2004. JOHN-STEINER V., 1990 – « Vers la compétence linguistique en pays étranger : le bilinguisme dans une perspective vygotskyenne » in GAONAC' D. (coordonné par), Acquisition et utilisation d'une langue étrangère, l'approche cognitive. Hachette, Paris. JONNAERT Ph., 2001 – « La thèse socioconstructiviste dans les nouveaux programmes d’études au Québec : un trompe-l’œil épistémologique? » in Revue canadienne de l’enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies, 1(2), pp. 223-230. JONNAERT Ph., 2002 – Compétences et socioconstructivisme. De Boeck, Paris/Bruxelles JONNAERT Ph., LAUWAERS A. & PELTIER E., 1990 – Capacités et compétences des élèves au terme de l’enseignement secondaire général. Louvain-la-neuve : DIES, rapport de recherche. LAVEAULT D. GREGOIRE J., 1997 – Introduction aux théories des tests en sciences humaines. De Boeck Université, Paris-Bruxelles. LE BOTERF G., 1994 – De la compétence. Essai sur un attracteur étrange. Les Éditions d'organisation. LEGENDRE (R.), 1993 – Dictionnaire actuel de l'éducation, Montréal, Guérin. LEGENDRE J., 2003 – « L’enseignement des langues étrangères en France. Rapport d’information no 63 fait au nom de la commission des affaires culturelles » – Site du Sénat français. [En ligne] http://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-0631.pdf, dernière consultation le 03/05/2006. LEHMAN D., 1993 – Objectifs spécifiques en langue étrangère, les programmes en question. Hachette, Paris. LETOR C., 2004 – « L’évaluation des compétences depuis la diversité des définitions et des procédures d’évaluation à leur standardisation : quelques pistes de réflexions sur la mise en place d’une évaluation centralisée et ses implications » in Actes du 3eme congrès des chercheurs en éducation : (Re)trouver le plaisir d’enseigner et d’apprendre. Construire savoirs et compétences, Bruxelles. LÉVI-STRAUSS C., 1954 – « Les mathématiques de l’homme » in Bulletin international des sciences sociales, 6, 1954. LISKIN-GASPARRO J. E., 1984 – « The ACTFL proficiency guidelines: Gateway to testing and curriculum » in Foreign Language Annals 17/5, pp. 475-489, 1984. LITTLE D. et alii, 1996 – Stratégies dans l'apprentissage et l'usage des langues. Éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg. LOWE P., 1985 – « The ILR proficiency scale as a synthesising research principle: the view from the mountain » in James C.J. (sous la direction de), Foreign Language Proficiency in the Classroom and Beyond, Lincolnwood (Ill.), National Textbook Company. LUSSIER D., 1992 – Évaluer les apprentissages dans une approche communicative. Hachette, Paris. MAGER R.F., 1979 – Comment définir les objectifs pédagogiques. Bordas, Paris. MAINGUENEAU D., 1981 – Approche de l'énonciation en linguistique française. Hachette, Paris. MANSOUR G., 1978 – Objective versus Subjective test of EFL reading comprehension, thèse non publiée. American University in Cairo, Cairo. MATTEUDI G., 1996 – « La pratique du Programme d’Enrichissement Instrumental (PEI) et l’Association pour la Formation des Adultes (APFA) », in Pédagogies de la médiation, autour du PEI, Programme d'Enrichissement Instrumental. Chronique Sociale, Lyon. MEIRIEU Ph., 1997 – Apprendre, oui mais comment ? ESF, Paris. MERLE P., 1996 – L'évaluation des élèves, enquête sur le jugement professionnel. PUF, Paris. MILANOVIC M., 2002 – Évaluation de compétences en langues et conception de tests. Division des Politiques Linguistiques, Strasbourg. MILANOVIC M., 2005 – « Évaluation de compétences en langues et conception de tests », in Site du Conseil de l’Europe [En ligne] http://culture2.coe.int/portfolio/documents/Guide%20pour%20l%27Evaluation%20-%20rev%20octobre%202002.doc, dernière consultation le 10/03/2005. MINDER M., 1999 – Didactique fonctionnelle, objectifs, stratégies, évaluation. De Boeck, Paris-Bruxelles. Ministère de l’éducation nationale et des cultes - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκδ.), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ενημεροτικό Έντυπο, Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2003. Ministère de l’éducation nationale et des cultes - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκδ.), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ενημεροτικό Φυλλάδιο, Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2005. MOIRAND S., 1990 – Une grammaire des textes et des dialogues. Hachette, Paris. MORISSETTE D., 1997 – Guide pratique de l’évaluation sommative, Gestion des épreuves et des examens. De Boeck Université, Paris-Bruxelles. NOIZET G., BONNIOL J.-J., 1969 – « Pour une docimologie expérimentale », in Bulletin de Psychologie, No 276, tome 22 (fasc. 9-13), pp. 782-787. NOIZET G., BONNIOL J.-J.,1968-1969 – « Pour une docimologie expérimentale », in Bulletin de Psychologie, 1968-1969. NOIZET G.,, CAVERNI J.-P., 1978 – Psychologie de l’évaluation scolaire. PUF, Paris. NORTH B., 1996/2000 –The Development of a Common Framework Scale of Language Proficiency Based on a Theory of Measurement. PhD Thesis, Thames Valley University, Peter Lang (1996/2000), New York. NUNZIATI G., 1990 – « Les hypothèse et les objectifs d’une formation à/par l’évaluation formatrice » in Les cahiers pédagogiques no 280, janvier 1990, pp.47-65. OCDE (2002-2019). Bibliothèque de rapports Pisa. ISSN : 19963785 (en ligne) https://doi.org/10.1787/19963785 OLLER J.W., 1979 – Language Tests at school. Longman, London. PALLASCIO R., 2000 – « Une analyse des mathématiques du primaire dans le nouveau curriculum québécois », conférence lors du congrès Des mathématiques pour le monde, Université Laval. PERRENOUD Ph., 1997 – Construire des compétences à l'école. ESF, Paris. PERRENOUD Ph., 1997 – Construire des compétences dès l’école. ESF, Paris. PERRENOUD, Ph., 2001 – « Compétences, langage et communication », in COLLES, L., DUFAYS, J.-L., FABRY, G. et MAEDER, C. (dir.) Didactique des langues romanes. Le développement de compétences chez l'apprenant. De Boeck – Duculot, Bruxelles. PIÉRON H., 1963 – Examens et Docimologie. PUF, Paris. PORCHER L., 1977 – « Les fonctions de l’évaluation dans un système européen d’unités capitalisables pour l’apprentissage des langues vivantes par les adultes » in Rapport du symposium de Ludwigshafen-am-Rhein, Strasbourg. PRZESMYCKI, 1991 – Pédagogie différenciée. Hachette, Paris. PUREN Chr., BERTOCCHINI P., COSTANZO E., 1998 – Se former en didactique des langues. Ellipses, Paris. RAISKY Cl., CAILLOT M. et al., 1996 – Au-delà des didactiques, le didactique. Débats autour de concepts fédérateurs. De Boeck, Paris-Bruxelles. RASCH G., 1960/1980 – Probabilistics models for some intelligence and attainment tests. Nielsen (1ère éd .), Copenhagen / Lydiche University Press (2e éd.), Chicago. RAVESTEIN J., 1999 – Autonomie de l'élève et régulation du système didactique. De Boeck, Paris-Bruxelles. RAYNAL F., RIEUNIER A., 1997 – Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Apprentissage, formation et psychologie cognitive. ESF, Paris. REUCHLIN M., 1971 – Traité de psychologie appliquée. PUF, Paris. REUCHLIN M., 1976 – Précis de statistique. PUF, Paris. REY B. et al., 2003 – Les compétences à l'école. Apprentissage et évaluation. Préface de Philippe Meirieu, De Boeck, Bruxelles. ROBERT P., 1976 – Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. SNL, Paris. SCALLON G., 2004 – L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. ERPI, Saint-Laurent . SCARINO A., 1996 – « Issues in planning, describing and monitoring long-term progress in language learning » in Proceedings of the AFMLTA 10th National Languages Conference, pp.67-75. SCARINO A., 1997 – « Analysing the language of frameworks of outcomes for foreign language learning » in Proceedings of the AFMLTA 11th National Languages Conference, pp. 241-258. SCRIBNER S., 1986 – « Thinking in action : Some characteristics of practical thought » in STERNBERG R. J. , WAGNER R. K. (éd.) Practical intelligence : Nature and origins of competence in the everyday world, Cambridge University Press. New York. Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus. 4th ed. Newbury Park, CA:Sage Publications. ISBN 0-8039-4364-4. TAGLIANTE Chr., 2001 – La classe de langue. Clé International, Paris. TAGLIANTE Chr., 2001 – L'évaluation. Clé International, Paris. TAKALA S., KAFTANDJIEVA F., 2001 – « Council of Europe Scales of Language Proficiency. A Validation Study » in Alderson J.-C. (sous la direction de), Case Studies of the Use of the Common European Framework, Conseil de l’Europe (2001), Strasbourg. TOCATLIDOU V. - ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ Β., 2003 – « Προβλήματα καθορισμού επιπέδων γλωσσομάθειας: μια γλωσσολογική θεώρηση », 13th International Conference of the GREEK APPLIED LINGUISTICS ASSOCIATION on New Directions in Applied Linguistics, Thessaloniki, 11-14 December 2003 [à paraître]. TOCATLIDOU V. - ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ Β., 2003 – Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση, Αθήνα, Πατάκη, 2003. TOCATLIDOU V., 1994 – « Formation et apprentissage des langues pour la vie active » in Apprentissage des langues pour la vie active et communication interculturelle, formation des enseignants, Thessaloniki, Université Aristote de Thessaloniki, Laboratoire de didactique des langues (éd.). TOUSIGNANT (R.), 2005 – Les principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages. 3e éd., Gaëtan Morin, Montréal. TREVILLE M.-Cl., DUQUETTE L., 1996 – Enseigner le vocabulaire en classe de langue. Hachette, Paris. TSAKIRIS D., 2001 – « Les systèmes de certification en langues étrangères dans les pays de l’Union Européenne », in Contributions à la 6ième Biennale de l’Éducation et de la Formation organisée par INRP et l’APRIEF (2001), Site de l’Institut National de Recherche Pédagogique, [En ligne] http://www.inrp.fr/biennale/6biennale/Contrib/affich.php?&mode=long&NUM=280, dernière consultation le 30/03/2005) TSOPANOGLOU A. - ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Α., 2000 – Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης, Θεσσαλονίκη, ΖΗΤΗ, 2000. TSOPANOGLOU A. - ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Α., 2003 – « Προβλήματα καθορισμού επιπέδων γλωσσομάθειας: μια μετρολογική θεώρηση », 13th International Conference of the GREEK APPLIED LINGUISTICS ASSOCIATION on New Directions in Applied Linguistics, Thessaloniki, 11-14 December 2003 [à paraître]. TUKEY J. W., 1977 – « Exploratory Data Analysis » in EDA Reading, MA, Addison-Wesley Université. University of Cambridge, 2006 – ESOL examinations. Examination report 0151. Syllabus. June 2006, Cambridge. VAN EK J.A., TRIM J. L. M., 1998 – Threshold 1990. C.U.P., Cambridge. VAN EK J.A., TRIM J. L. M., 1998 – Waystage 1990. C.U.P., Cambridge. VAN EK J.A., TRIM J. L. M., 2001 – Vantage. C.U.P., Cambridge. VERHELST N., GLASS C., 1995 – « The One-Parameter Logistic Model » in Fisher G., Molenaar I. (sous la direction de), Modèles de Rasch, Foundations, Recent Development and Applications, Springer-Verlag, pp. 215-237, New York. VERHELST N., GLASS C., VERSTRALEN C., H., 1985 – One-Parameter Logistic Model : OPLM. CITO, Arnhem. VYGOTSKY L.S., 1935 – The question of multilingualism in childhood. Children’s mental development in the instruction process. State Publishing House, Moscow-Leningrad. WARM T.A., 1978 – A primer of item response theory. Washington, DC: U. S. Coast Guard. WIDDOWSON .G., 1978 – Une approche communicative de l'enseignement des langues. Hatier/Didier, Paris. WILDS C.P., 1975 – « The oral interview test » in Spolsky B., Jones R. (sous la direction de), Testing language proficiency. Center for Applied Linguistics, pp.29-44, Washington D.C. Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. « ALTE Members Listed by represented language » Site : Association of language testers in Europe (ALTE). [En ligne] http://www.alte.org/members/index.cfm, dernière consultation le 05/05/2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2022